Personálna bibliografia

 • 2018

  Franz Peter Schubert (1979 - 1828) : Klavírne sonáty večného pútnika

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 18 – 19

 • 2013

  Klavírne koncerty W. A. Mozarta

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (ISBN 978-80-89439-36-2)

 • 2010

  Hudba klavíra

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (ISBN 978-80-89439-07-2)

 • 2008

  Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby

  Z-F LINGUA, Bratislava

 • 2006

  Niekoľko poznámok ku klavírnym sonátam Ludwiga van Beethovena

  Tempo , 2006, year 3, no. 1, p. 5 – 7

 • 2002

  Jubileá... Ľudovít Marcinger

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 12, p. 8

 • 2001

  Slovenská klavírna tvorba [skriptá]

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (ISBM 80–85182–76–9)

 • 1999

  Otvorený list ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi

  Hudobný život , 1999, no. 3, p. 2

 • 1999

  Na hudobnom Slovensku je to tiež tak...

  Hudobný život , 1999, no. 1 – 2, p. 2

 • 1997

  Literatúra klavíra [skriptá]

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (ISBM 80 – 85182 – 49 – 1)

 • 1994

  O niektorých aspektoch štúdia klavírnej tvorby na najvyššom stupni

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, 1994, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 33 – 36

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 156 – 160

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 99 – 100

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Noblesa klavírneho dua

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 4

 • 2016

  PALOVIČOVÁ, Jordana: Hudba klavíra

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 16 – 17

 • 2016

  LENNER, Eduard: Hudba klavíra. Silný zážitok, duchovná stopa

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 8

 • 2012

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 5

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 12, p. 3

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 3

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Stanislav Zamborský (12.4.1946)

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 4, p. 25

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu [recenzia recitálu]

  Hudobný život , 2001, year 33, no. 12, p. 28 – 29

 • 2000

  BOKES, Vladimír: Sixta v Mirbachu

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 6, p. 20 – 21

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Recenzie CD. Ivan Hrušovský – Komorná hudba

  Hudobný život , 2000, year 32, no. 6, p. 20 – 21

 • 1999

  VUJIČOVÁ, Ivana – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Nielen hrať, ale dať: hovoríme s klaviristom a pedagógom Stanislavom Zamborským

  Literárny týždenník, 1999, year 12, no. 27, p. 1 a 8

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Na margo hudobného školstva [interwiev so SZ – dekanom HF VŠMU]

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 20, p. 2

 • 1997

  -: Prichádzajú po inšpiráciu [o medzinárodnom interpretačnom kurze pre účastníkov z Japonska, ktorý viedol s Idou Černeckou]

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 18, p. 11

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 6, p. 5

 • 1997

  ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Klavírny recitál v Mirbachu

  Hudobný život , 1997, year 29, no. 3, p. 7

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vehementne a hravo

  Literárny týždenník, 1997, year 10, no. 5, p. 15

 • 1996

  JAVORSKÝ, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS [recitál zo slovenskej tvorby]

  Hudobný život , 1996, year 28, no. 20, p. 5 – 6

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cesta k umeniu je cestou hľadania [Profil k 50-inám]

  Hudobný život , 1996, year 28, no. 8, p. 3

 • 1995

  BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 1995, year 27, no. 11 – 12, p. 5

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Pódium pre domácu tvorbu

  Hudobný život , 1994, year 26, no. 21, p. 3

 • 1994

  BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

  Hudobný život , 1994, year 26, no. 9, p. 4

 • 1994

  KADEL, Erika: Im Wirbel der Empfindungen. Pianist zieht zum nuancenreichen Spiel die Zuhörer in seinen Bann

  Allgäuer Zeitung , 9. 4. 1994

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: V spektre poetík

  Hudobný život , 1993, year 25, no. 6, p. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Mozart podľa Zamborského

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 12, p. 5

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Návraty

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 8, p. 4

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S dušou poeta

  Večerník, 12. 3. 1992, no. 51, p. 5

 • 1991

  BAUM, Peter: Slowakischer Pianist von Europa-Rang

  Mittelschwäbische Nachrichten, 9. 11. 1991

 • 1991

  JANUŠKOVÁ, Angela: Profesorka milovaná : O a so Stanislavom Zamborským

  Večerník, 10. 7. 1991, no. 132, p. 3

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie firmy OPUS. [Koncerty Mozart, Haydn so SKO]. Gramorecenzia

  Literárny týždenník, 1991, year 4, no. 6, p. 15

 • 1990

  KUXOVÁ, Milena – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Dva klavíry v paneláku

  Košický večer , 30. 10. 1990, year I, no. 10, p. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farby Mesačného svitu

  Košický večer , 15. 10. 1990, year 22, no. 2, p. 7

 • 1990

  URBANCOVÁ, Hana: W. A. Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester

  Hudobný život , 1990, year 22, no. 17, p. 5

 • 1990

  POKORA, Miloš: Zamborský a Warchalovci

  Gramorevue, 1990, year 10, no. 6

 • 1989

  BERGER, Igor: Interpretácia v znamení hudobných hodnôt

  Ľud , 4. 5. 1989, no. 104, p. 5

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 3

 • 1986

  WILKE, Ursula: Glänzende Riesenspieldose. Die Slowakische Staatsphilharmonie Košice in der Festhalle

  Deister- und Weserzeitung Hameln , 23. 10. 1986

 • 1983

  ki: Presvedčivá interpretácia: SF hrala Barbera a Stravinského

  Ľud , 6. 4. 1983, no. 82, p. 5

 • 1982

  Stanislav Zamborský

  Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Bratislava, p. 45 – 47

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský [hodnotenie záverečného výkonu ašpirantúry VŠMU]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 11, p. 4

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: 3 x ako sólista. Stanislav Zamborský na ašpirantskom koncerte

  Smena , 18. 5. 1981

 • 1981

  -IB-: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave (Koncert klaviristu Stanislava Zamborského)

  Hudobný život , 1981, year 13, no. 2, p. 4

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie (hodnotenie profilovej gramoplatne: Schumann, Liszt)

  Hudobný život , 1980, year 12, no. 20, p. 5

 • 1980

  BREZA, Ján: Zahraničné skúsenosti umelca

  Pravda , 13. 9. 1980, no. 217, p. 5

 • 1979

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: So Zamborským o hudbe v Kuvajte [rozhovor]

  Hudobný život , 1979, year 11, no. 21, p. 7

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia (25. a 26.1.1979)

  Hudobný život , 1979, year 11, no. 5, p. 4

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Vrcholné sólistické výkony. Z bratislavského hudobného života

  Práca , 6. 2. 1979, no. 31

 • 1979

  -IP- [PODRACKÝ, Igor]: Presvedčivá kreácia

  Večerník, 29. 1. 1979, no. 20, p. 5

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: Konfrontácia klaviristov

  Hudobný život , 1978, year 10, no. 3, p. 4

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Malá prehliadka klaviristov

  Práca , 17. 1. 1978, no. 14, p. 6

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Zrelá mladosť v hudbe : koncert Slovenskej filharmónie 13. a 14.1.1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč - Stanislav Zamborský

  Nové slovo, 1977, year 19, no. 5, p. 11

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Stanislava Zamborského

  Hudobný život , 1976, year 8, no. 5, p. 4

 • 1976

  ČERNÁK, Pavel: Zamborského sonátový večer

  Smena, 4. 2. 1976, p. 6

 • 1973

  HUDEC, Vladimír: Olomoucké hudební jaro 1973

  Hudební rozhledy, 1973, year 24, no. 9, p. 385 – 386

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Recitál Stanislava Zamborského

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 14, p. 4 – 5

 • 1970

  BACHLEDA, Stanislav: Po prvej polovici medzinárodného pódia mladých

  Smena , 29. 9. 1970

 • 1970

  ČÍŽIK, Vlado: Noví absolventi VŠMU

  Hudobný život , 1970, year 2, no. 9, p. 4

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: Noví absolventi VŠMU

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 4

 • 1970

  VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 2, p. 4

 • 1968

  VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 439 – 442

 • 1968

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

  Hudební rozhledy, 1968, year 21, no. 20, p. 618 – 619

x