2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Noblesa klavírneho dua

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 18

2018

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Franz Peter Schubert (1979 - 1828) : Klavírne sonáty večného pútnika

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 18 – 19

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

2016

LENNER, Eduard: Hudba klavíra. Silný zážitok, duchovná stopa

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 17

2016

PALOVIČOVÁ, Jordana: Hudba klavíra

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 16 – 17

2013

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Klavírne koncerty W. A. Mozarta

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(ISBN 978-80-89439-36-2)

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2012

MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 5

2010

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Hudba klavíra

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(ISBN 978-80-89439-07-2)

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 3

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

2008

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby

Z-F LINGUA, Bratislava

2006

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Niekoľko poznámok ku klavírnym sonátam Ludwiga van Beethovena

Tempo , 2006, roč. 3, č. 1, s. 5 – 7

2006

DOHNALOVÁ, Lýdia: Stanislav Zamborský (12.4.1946)

Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 4, s. 25

2002

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Jubileá... Ľudovít Marcinger

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 12, s. 8

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 156 – 160

2001

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Slovenská klavírna tvorba [skriptá]

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(ISBM 80–85182–76–9)

2001

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu [recenzia recitálu]

Hudobný život , 2001, roč. 33, č. 12, s. 28 – 29

2000

BOKES, Vladimír: Sixta v Mirbachu

Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Recenzie CD. Ivan Hrušovský – Komorná hudba

Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

1999

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Na hudobnom Slovensku je to tiež tak...

Hudobný život , 1999, č. 1 – 2, s. 2

1999

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Otvorený list ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi

Hudobný život , 1999, č. 3, s. 2

1999

VUJIČOVÁ, Ivana – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Nielen hrať, ale dať: hovoríme s klaviristom a pedagógom Stanislavom Zamborským

Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 27, s. 1 a 8

1997

PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 6, s. 5

1997

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vehementne a hravo

Literárny týždenník, 1997, roč. 10, č. 5, s. 15

1997

ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Klavírny recitál v Mirbachu

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 3, s. 7

1997

DOHNALOVÁ, Lýdia: Na margo hudobného školstva [interwiev so SZ – dekanom HF VŠMU]

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 20, s. 2

1997

-: Prichádzajú po inšpiráciu [o medzinárodnom interpretačnom kurze pre účastníkov z Japonska, ktorý viedol s Idou Černeckou]

Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 18, s. 11

1997

ZAMBORSKÝ, Stanislav: Literatúra klavíra [skriptá]

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(ISBM 80 – 85182 – 49 – 1)

1996

JAVORSKÝ, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS [recitál zo slovenskej tvorby]

Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 20, s. 5 – 6

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: Cesta k umeniu je cestou hľadania [Profil k 50-inám]

Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 8, s. 3

1995

BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 1995, roč. 27, č. 11 – 12, s. 5

1994

ZAMBORSKÝ, Stanislav: O niektorých aspektoch štúdia klavírnej tvorby na najvyššom stupni

Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 33 – 36

1994

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Pódium pre domácu tvorbu

Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 21, s. 3

1994

BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

1994

KADEL, Erika: Im Wirbel der Empfindungen. Pianist zieht zum nuancenreichen Spiel die Zuhörer in seinen Bann

Allgäuer Zeitung , 9. 4. 1994

1993

ČÍŽIK, Vladimír: V spektre poetík

Hudobný život , 1993, roč. 25, č. 6, s. 4

1992

BERGER, Igor: Mozart podľa Zamborského

Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 12, s. 5

1992

ČÍŽIK, Vladimír: Návraty

Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 8, s. 4

1992

URSÍNYOVÁ, Terézia: S dušou poeta

Večerník, 12. 3. 1992, č. 51, s. 5

1991

JANUŠKOVÁ, Angela: Profesorka milovaná : O a so Stanislavom Zamborským

Večerník, 10. 7. 1991, č. 132, s. 3

1991

BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie firmy OPUS. [Koncerty Mozart, Haydn so SKO]. Gramorecenzia

Literárny týždenník, 1991, roč. 4, č. 6, s. 15

1991

BAUM, Peter: Slowakischer Pianist von Europa-Rang

Mittelschwäbische Nachrichten, 9. 11. 1991

1990

KUXOVÁ, Milena – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Dva klavíry v paneláku

Košický večer , 30. 10. 1990, roč. I, č. 10, s. 3

1990

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farby Mesačného svitu

Košický večer , 15. 10. 1990, roč. 22, č. 2, s. 7

1990

URBANCOVÁ, Hana: W. A. Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester

Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 17, s. 5

1990

POKORA, Miloš: Zamborský a Warchalovci

Gramorevue, 1990, roč. 10, č. 6

1989

BERGER, Igor: Interpretácia v znamení hudobných hodnôt

Ľud , 4. 5. 1989, č. 104, s. 5

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 3

1986

WILKE, Ursula: Glänzende Riesenspieldose. Die Slowakische Staatsphilharmonie Košice in der Festhalle

Deister- und Weserzeitung Hameln , 23. 10. 1986

1983

ki: Presvedčivá interpretácia: SF hrala Barbera a Stravinského

Ľud , 6. 4. 1983, č. 82, s. 5

1983

PODRACKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 4
(Koncert pre klavír a orchester, op. 38 Samuela Barbera)

1982

MARENČINOVÁ, Dita: XXVII. košická hudobná jar

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 13, s. 8

1982

Stanislav Zamborský

Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 45 – 47

1981

BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 11, s. 4
(hodnotenie záverečného výkonu ašpirantúry VŠMU)

1981

SCHINDLEROVÁ, Agáta: 3 x ako sólista. Stanislav Zamborský na ašpirantskom koncerte

Smena , 18. 5. 1981

1981

-IB-: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život , 1981, roč. 13, č. 2, s. 4
(recitál v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca)

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie (hodnotenie profilovej gramoplatne: Schumann, Liszt)

Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 20, s. 5

1980

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 1, 7

1980

BREZA, Ján: Zahraničné skúsenosti umelca

Pravda , 13. 9. 1980, č. 217, s. 5

1979

ČÁRSKA, Etela: Vrcholné sólistické výkony. Z bratislavského hudobného života

Práca , 6. 2. 1979, č. 31

1979

-IP- [PODRACKÝ, Igor]: Presvedčivá kreácia

Večerník, 29. 1. 1979, č. 20, s. 5

1979

ŠUHAJDOVÁ, Jana: So Stanislavom Zamborským o hudbe v Kuvajte [rozhovor]

Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 21, s. 7

1979

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia (25. a 26.1.1979)

Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 5, s. 4

1978

ČÍŽIK, Vladimír: Široký priestor klavíru

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 4

1978

ČÍŽIK, Vladimír: Konfrontácia klaviristov

Hudobný život , 1978, roč. 10, č. 3, s. 4

1978

PODRACKÝ, Igor: Malá prehliadka klaviristov

Práca , 17. 1. 1978, č. 14, s. 6

1977

PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 4

1977

PODRACKÝ, Igor: Trio Istropolitanum

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 14, s. 4

1977

ČÁRSKA, Etela: Zrelá mladosť v hudbe : koncert Slovenskej filharmónie 13. a 14.1.1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč - Stanislav Zamborský

Nové slovo, 1977, roč. 19, č. 5, s. 11

1976

ČÁRSKA, Etela: Recitál Stanislava Zamborského

Hudobný život , 1976, roč. 8, č. 5, s. 4

1976

ČERNÁK, Pavel: Zamborského sonátový večer

Smena, 4. 2. 1976, s. 6

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 99 – 100

1974

ČÍŽIK, Vladimír: V jubilejnom roku

VIII. prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 16, s. 3

1973

HUDEC, Vladimír: Olomoucké hudební jaro 1973

Hudební rozhledy, 1973, roč. 24, č. 9, s. 385 – 386

1973

ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni

VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 4

1973

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mladí v SF

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 1, s. 4

1973

ČURILLA, Štefan: Nástup mladých v Košiciach

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 12, s. 7

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Predstavuje sa : Stanislav Zamborský

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 2

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Piešťany 1972 : Prehliadka klaviristickej generácie

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 1 a 8

1971

KOVÁŘOVÁ, Anna: Recitál Stanislava Zamborského

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 14, s. 4 – 5

1970

BACHLEDA, Stanislav: Po prvej polovici medzinárodného pódia mladých

Smena , 29. 9. 1970

1970

ČÍŽIK, Vlado: Noví absolventi VŠMU

Hudobný život , 1970, roč. 2, č. 9, s. 4

1970

ČÍŽIK, Vladimír: Noví absolventi VŠMU

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 4

1970

VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 4

1968

VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 439 – 442

1968

KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

Hudební rozhledy, 1968, roč. 21, č. 20, s. 618 – 619

Personálna bibliografia

 • 2018

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Franz Peter Schubert (1979 - 1828) : Klavírne sonáty večného pútnika

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 18 – 19

 • 2013

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Klavírne koncerty W. A. Mozarta

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (ISBN 978-80-89439-36-2)

 • 2010

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Hudba klavíra

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (ISBN 978-80-89439-07-2)

 • 2008

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby

  Z-F LINGUA, Bratislava

 • 2006

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Niekoľko poznámok ku klavírnym sonátam Ludwiga van Beethovena

  Tempo , 2006, roč. 3, č. 1, s. 5 – 7

 • 2002

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Jubileá... Ľudovít Marcinger

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 12, s. 8

 • 2001

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Slovenská klavírna tvorba [skriptá]

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (ISBM 80–85182–76–9)

 • 1999

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Otvorený list ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi

  Hudobný život , 1999, č. 3, s. 2

 • 1999

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Na hudobnom Slovensku je to tiež tak...

  Hudobný život , 1999, č. 1 – 2, s. 2

 • 1997

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: Literatúra klavíra [skriptá]

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (ISBM 80 – 85182 – 49 – 1)

 • 1994

  ZAMBORSKÝ, Stanislav: O niektorých aspektoch štúdia klavírnej tvorby na najvyššom stupni

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, 1994, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 33 – 36

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 156 – 160

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Stanislav Zamborský

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 99 – 100

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Noblesa klavírneho dua

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 18

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2016

  PALOVIČOVÁ, Jordana: Hudba klavíra

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 16 – 17

 • 2016

  LENNER, Eduard: Hudba klavíra. Silný zážitok, duchovná stopa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2012

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 5

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 3

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2006

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Stanislav Zamborský (12.4.1946)

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 4, s. 25

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu [recenzia recitálu]

  Hudobný život , 2001, roč. 33, č. 12, s. 28 – 29

 • 2000

  BOKES, Vladimír: Sixta v Mirbachu

  Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Recenzie CD. Ivan Hrušovský – Komorná hudba

  Hudobný život , 2000, roč. 32, č. 6, s. 20 – 21

 • 1999

  VUJIČOVÁ, Ivana – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Nielen hrať, ale dať: hovoríme s klaviristom a pedagógom Stanislavom Zamborským

  Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 27, s. 1 a 8

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Na margo hudobného školstva [interwiev so SZ – dekanom HF VŠMU]

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 20, s. 2

 • 1997

  -: Prichádzajú po inšpiráciu [o medzinárodnom interpretačnom kurze pre účastníkov z Japonska, ktorý viedol s Idou Černeckou]

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 18, s. 11

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 6, s. 5

 • 1997

  ĎURČEKOVÁ, Zuzana: Klavírny recitál v Mirbachu

  Hudobný život , 1997, roč. 29, č. 3, s. 7

 • 1997

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Vehementne a hravo

  Literárny týždenník, 1997, roč. 10, č. 5, s. 15

 • 1996

  JAVORSKÝ, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS [recitál zo slovenskej tvorby]

  Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 20, s. 5 – 6

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cesta k umeniu je cestou hľadania [Profil k 50-inám]

  Hudobný život , 1996, roč. 28, č. 8, s. 3

 • 1995

  BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 1995, roč. 27, č. 11 – 12, s. 5

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Pódium pre domácu tvorbu

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 21, s. 3

 • 1994

  BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

 • 1994

  KADEL, Erika: Im Wirbel der Empfindungen. Pianist zieht zum nuancenreichen Spiel die Zuhörer in seinen Bann

  Allgäuer Zeitung , 9. 4. 1994

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: V spektre poetík

  Hudobný život , 1993, roč. 25, č. 6, s. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Mozart podľa Zamborského

  Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 12, s. 5

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Návraty

  Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 8, s. 4

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S dušou poeta

  Večerník, 12. 3. 1992, č. 51, s. 5

 • 1991

  BAUM, Peter: Slowakischer Pianist von Europa-Rang

  Mittelschwäbische Nachrichten, 9. 11. 1991

 • 1991

  JANUŠKOVÁ, Angela: Profesorka milovaná : O a so Stanislavom Zamborským

  Večerník, 10. 7. 1991, č. 132, s. 3

 • 1991

  BLAHYNKA, Miloslav: Z produkcie firmy OPUS. [Koncerty Mozart, Haydn so SKO]. Gramorecenzia

  Literárny týždenník, 1991, roč. 4, č. 6, s. 15

 • 1990

  KUXOVÁ, Milena – ZAMBORSKÝ, Stanislav: Dva klavíry v paneláku

  Košický večer , 30. 10. 1990, roč. I, č. 10, s. 3

 • 1990

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Farby Mesačného svitu

  Košický večer , 15. 10. 1990, roč. 22, č. 2, s. 7

 • 1990

  URBANCOVÁ, Hana: W. A. Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester

  Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 17, s. 5

 • 1990

  POKORA, Miloš: Zamborský a Warchalovci

  Gramorevue, 1990, roč. 10, č. 6

 • 1989

  BERGER, Igor: Interpretácia v znamení hudobných hodnôt

  Ľud , 4. 5. 1989, č. 104, s. 5

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 3

 • 1986

  WILKE, Ursula: Glänzende Riesenspieldose. Die Slowakische Staatsphilharmonie Košice in der Festhalle

  Deister- und Weserzeitung Hameln , 23. 10. 1986

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 8, s. 4
  (Koncert pre klavír a orchester, op. 38 Samuela Barbera)

 • 1983

  ki: Presvedčivá interpretácia: SF hrala Barbera a Stravinského

  Ľud , 6. 4. 1983, č. 82, s. 5

 • 1982

  MARENČINOVÁ, Dita: XXVII. košická hudobná jar

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 13, s. 8

 • 1982

  Stanislav Zamborský

  Portréty slovenských koncertných umelcov, 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 45 – 47

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: Stanislav Zamborský

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 11, s. 4
  (hodnotenie záverečného výkonu ašpirantúry VŠMU)

 • 1981

  SCHINDLEROVÁ, Agáta: 3 x ako sólista. Stanislav Zamborský na ašpirantskom koncerte

  Smena , 18. 5. 1981

 • 1981

  -IB-: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život , 1981, roč. 13, č. 2, s. 4
  (recitál v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca)

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie (hodnotenie profilovej gramoplatne: Schumann, Liszt)

  Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 20, s. 5

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 19, s. 1, 7

 • 1980

  BREZA, Ján: Zahraničné skúsenosti umelca

  Pravda , 13. 9. 1980, č. 217, s. 5

 • 1979

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: So Stanislavom Zamborským o hudbe v Kuvajte [rozhovor]

  Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 21, s. 7

 • 1979

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia (25. a 26.1.1979)

  Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 5, s. 4

 • 1979

  ČÁRSKA, Etela: Vrcholné sólistické výkony. Z bratislavského hudobného života

  Práca , 6. 2. 1979, č. 31

 • 1979

  -IP- [PODRACKÝ, Igor]: Presvedčivá kreácia

  Večerník, 29. 1. 1979, č. 20, s. 5

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: Široký priestor klavíru

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 4

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: Konfrontácia klaviristov

  Hudobný život , 1978, roč. 10, č. 3, s. 4

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Malá prehliadka klaviristov

  Práca , 17. 1. 1978, č. 14, s. 6

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Z diel sovietskych skladateľov

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 20, s. 4

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Trio Istropolitanum

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 14, s. 4

 • 1977

  ČÁRSKA, Etela: Zrelá mladosť v hudbe : koncert Slovenskej filharmónie 13. a 14.1.1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč - Stanislav Zamborský

  Nové slovo, 1977, roč. 19, č. 5, s. 11

 • 1976

  ČÁRSKA, Etela: Recitál Stanislava Zamborského

  Hudobný život , 1976, roč. 8, č. 5, s. 4

 • 1976

  ČERNÁK, Pavel: Zamborského sonátový večer

  Smena, 4. 2. 1976, s. 6

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: V jubilejnom roku

  VIII. prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 16, s. 3

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni

  VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 4

 • 1973

  ČURILLA, Štefan: Nástup mladých v Košiciach

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 12, s. 7

 • 1973

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mladí v SF

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 1, s. 4

 • 1973

  HUDEC, Vladimír: Olomoucké hudební jaro 1973

  Hudební rozhledy, 1973, roč. 24, č. 9, s. 385 – 386

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Predstavuje sa : Stanislav Zamborský

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 24, s. 2

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Piešťany 1972 : Prehliadka klaviristickej generácie

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 1 a 8

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Recitál Stanislava Zamborského

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 14, s. 4 – 5

 • 1970

  BACHLEDA, Stanislav: Po prvej polovici medzinárodného pódia mladých

  Smena , 29. 9. 1970

 • 1970

  ČÍŽIK, Vlado: Noví absolventi VŠMU

  Hudobný život , 1970, roč. 2, č. 9, s. 4

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: Noví absolventi VŠMU

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 4

 • 1970

  VAJDA, Igor: Klavirista s perspektívou

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 4

 • 1968

  VAJDA, Igor – ČÍŽIK, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach

  Slovenská hudba, 1968, č. 9 – 10, s. 439 – 442

 • 1968

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Přerušená přehlídka

  Hudební rozhledy, 1968, roč. 21, č. 20, s. 618 – 619

x