• 1997

  Cena hudobnej kritiky

  za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej klavírnej literarúry

 • 1995

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúcu interpretáciu diel súčasných slovenských autorov

 • 1969

  Celoštátna súťaž v Prahe pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR

  2. cena

 • 1969

  Medzinárodná súťaž súčasnej hudby v Utrechte (NL)

  4. cena - za duo s Richardom Vandrom, vl

x