2015

„Východná, Východná“ (úvaha)

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 25

2011

GARAJ, Bernard: K etnomuzikologickému dielu Oskára Elscheka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 317 – 331

2009

Fujara ako výtvarné dielo

Bratislava
(210 s., 1. vyd., + DVD, Edícia: Tradícia dnes)

2008

Multimediálny kraj a jeho ľudia

SME, 2008, Bratislava, year 16, no. 32 (7. 2.)
(Kultúra, s. 18)

2008

“Slovenská hudba”, slovenská hudobná publicistika, hudobné a hudobnovedecké časopisy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 1, p. 5 – 9

2007

Grand Prix Svetozára Stračinu 2007

Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 6, p. 28

2006

Fujara – "mytológia", či reálna existencia?

Remeslo, umenie, dizajn 7 (2006). Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2006, Bratislava, no. 1, p. 28 – 30

2006

Fujara – The Slovak Queen of European Flutes

Music Centre Slovakia, Bratislava
(112 s., 1. vyd.)

2006

ĎURIŠ, Juraj: Oskár Elschek (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia

Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 11 – 12, p. 59

2006

Hudba, umenie, politika a totalizmus v strednej Európe

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 1, p. 5 – 15

2005

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Music Centre Slovakia, Bratislava
(2005 - 220 s., 3. vyd., 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

2005

ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie a neprekonané problémy

Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(367 s., 1. vyd.)

2005

Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 122 – 128

2004

Empirische Musikwissenschaft. Rezeption und systematische Untersuchung der medialen “World Music”

Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 47

2004

Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

Slovenský národopis, 2004, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 52, no. 1, p. 65 – 71

2004

KREKOVIČOVÁ, Eva: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

Slovenský národopis, 2004, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 52, no. 2, p. 163 – 167

2004

ELSCHEK, Oskár (ed.): Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie

Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 30. Etnomuzikologický seminár / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(230 s., 1. vyd.)

2004

Zmeny paradigmy a konceptov v európskej etnomuzikológii – v minulosti a dnes

Zborník z 30. Etnomuzikologického seminára / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2004, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava

2003

URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Lýdia Mikušová (ed.): Podpoľanie – ľudové piesne a hudba

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 2, p. 305 – 308

2003

LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 1, p. 135 – 139

2003

Integrácia ľudovej hudby do mestskej zábavnej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 516 – 524

2003

Gedankliche und methodische Konzepte der europäischen Musikwissenschaft

Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 29

2003

ELSCHEK, Oskár (ed.): A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(662 s., 1. vyd., preložené zo slovenského originálu Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, 572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

2003

ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku

Ethnologica Actualis Slovaca 3 (2003). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z konferencie Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 21. – 22. mája 2001

University of St. Cyril and Methodius, Trnava
(166 s., 1. vyd.)

2002

Klang- und Stilbereiche der instrumentalen Volksmusik

Studia instrumentorum musicae popularis XII. Stockmann, Erich – Michel, A. (eds.), Grassi Musik-Instrumentenmuseum, 2002, Leipzig, p. 9 – 26

2002

URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Albrecht Schneider (ed.): Digitizing World Music

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 284 – 286

2002

ELSCHEK, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

Musicologica actualis 5 (2002). 29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(159 s., 1. vyd.)

2002

Ľudová umelecká tradícia a európske hudobné kontexty v 21. storočí

(10. európska konferencia Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO v Trenčianskych Tepliciach)

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 7 – 9

2002

Absencia kultúrnosti

Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 3, p. 5 – 7

2002

Digitalizácia filmových a videodokumentov (s M. Ruttkayom)

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

Má stredoeurópský inštrumentár svoje zvláštnosti?

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

Die Komplementarität von Funktions- Gattungs- und Stilkategorie der Musik (Abstrakt)

Sympózium Musikalische Gattungstheorie und ihre Geschichte, Universität Mozarteum, Salzburg, 7. – 8. júna 2002

Salzburg

2002

Ciele a úlohy 29. Etnomuzikologického seminára o Stredoeurópskej tradičnej hudbe a tanci a niektoré globálne aspekty

Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

2002

Concepts and Strategies of Sound Archives in the Past and Present

Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Eds. Berlin, Gabriele – Simon, Artur, 2002, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, p. 434 – 526

2002

Kultúrne dedičstvo a UNESCO

Tradícia a súčasnosť 2, 2002, National Cultural Centre, Bratislava, p. 9 – 13

2002

Vzťah medzi hudobnou filozofiou a hudobnou estetikou

Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 24

2001

LENGOVÁ, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)

Slovenský národopis, 2001, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 49, no. 2, p. 225 – 230

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Oskár Elschek

Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 4 – 5

2001

URBANCOVÁ, Hana: Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 1, p. 99 – 122

2000

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Digitizing World Music / Digitalisierung von Weltmusik

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 153 – 195

2000

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung

Volksmusik – Wandel und Bedeutung. Hrsg. Haid, Gerlinde – Hemetek, Ursula – Pietsch, Rudolf, 2000, Böhlau Verlag, Wien, p. 48 – 78

2000

O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu

Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., 2000, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, ARM 333, Bratislava, p. 40 – 52

2000

ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(294 s., 1. vyd.)

2000

ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnológia versus antropológia?

Ethnologica Actualis Slovaca 1/1 (2000). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000

University of St. Cyril and Methodius, Trnava
(78 s., 1. vyd.)

2000

Traditionelle Kulturen der Kontinente

The 3rd World Congress of the IOV. International Organization of Folk Art UNESCO, 2000, no. 2, p. 10 – 12

2000

Digitizing concepts for and in audiovisual archives – the 3rd millenium strategies. Historical and actual tasks in ethnomusicology

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 153 – 195

2000

Musikpsychologie – Psychology of Music. A selective Bibliography 1980 – 2000

Systematische Musikwissenschaft 7/1 – 2 (1999), 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 107 – 125

2000

Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft. Funktionen, Stile und Chancen

Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, 2000, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, p. 179 – 196

2000

Zmeny konceptov a paradigiem v etnografii a antropológii (Aspekty historické a aktuálne)

Ethnologica Actualis Slovaca 1/2000. Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000, 2000, University of St. Cyril and Methodius, Trnava, p. 53 – 64

2000

Technique, documentation, archives (actual results)

Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 271 – 284

2000

Die Musikforschung in der Slowakei. Ihr Stellenwert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, p. 65 – 70

2000

Organology-Instrumentenforaschung. A selective Bibliography-Eine selektive Bibliographie

Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998), 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 255 – 284

2000

Die Sammlung der “Soldatenlieder der k. u. k. Armee”

Soldatenlieder der k. u. k. Armee / Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv. Serie/Series 4, 2000, 2012, Austrian Science Foundation, Viedeň, p. 24 – 49
(text k 2 CD, 2000 - 1. vyd., 2012 - 2. vyd., Audio-Edition)

2000

Marxistische Musikwissenschaft. Realität oder Wunschtraum

Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, p. 137 – 151

1999

Lieder der Frauen und Mädchen in der slowakischen Volksmusik

Traditiones. Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnego Inštituta. Acta 28/2, 1999, Ljubljana, p. 133 – 142

1999

Grand Prix Svetozára Stračinu

Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 10, p. 26 – 27

1999

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Organology and computer applications / Instrumentenforschung und Computeranwendungen

Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 131 – 306

1999

ELSCHEK, Oskár – MATÚŠKOVÁ, Margita: Musical physiology. A selective bibliography

Systematische Musikwissenschaft 6/4 (1998), 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 415 – 437

1999

Corpus Musicae Popularis. Eine Beitrag zu den europäischen Volksmusik-Gesamtausgaben

Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. Institut za Folklora, 1999, Zagreb, p. 85 – 97
(ďalšie vydanie v Glasba Folklor i kultura, s. 15 – 24)

1999

Die Beziehung zwischen Klang und graphischer Notation: ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

Ioannis Zannos (ed.): Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. Proceedings of the 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Berlin, September 10 – 14, 1997, 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 119 – 130

1998

Slovenské ľudové aerofóny: príspevok k charakteristike ľudových hudobných nástrojov a organológie na Slovensku

Musicologica actualis 1/1 (1997)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(61 s., 1. vyd.)

1998

BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(448 s., 1. vyd.)

1998

VAJDA, Igor: Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Viera a život, 1998, year 8, no. 1, p. 69 – 70

1998

Verschriftlichung von Musik

Bruhn, Herbert – Rösing, Helmut (Hrsg.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt Enzyklopädie, 1998, Hamburg, p. 253 – 268

1998

Slowakei. Kunstmusik. Volksmusik

Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6, 1998, Bärenreiter, Kassel, p. 1520 – 1542

1998

Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropäischen Raum und ihre Musikwissenschaftliche Reflexion. Konzepte mitteleuropäischer Musikgeschichten

Österreichische Musik. Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. 34. Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia (Hrsg.), 1998, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 27

1998

Tri stránky jednej veci: univerzálne, národné, a individuálne v hudbe – charakterizované na príklade európskych diel v hudbe

Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 15 – 24

1997

Die Beziehung zwischer Klang und graphischer Notation – ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

Music and Signs. The 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Abstract, 1997, Staatliches Institut für Musikforschung, Berlín, p. 59

1997

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 46 – 49

1997

Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

Retrospektívne poznámky k posledným päťdesiatim rokom vývoja

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 3 – 4, p. 211 – 233

1997

Entwicklungswege und Entwicklungsziele der europäischen Volkslied- und Volksmusikforschung

Mahling, Christoph-Hellmut – Seibers, Ruth (Hrsg.): Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburtstag (30. Dezember 1996), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 44 – 60

1997

Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 1 – 2, p. 88 – 100

1997

Neue Zeitschriften aus dem Bereich der Systematischen Musikwissenschaft

Systematische Musikwissenschaft 5/2 (1997), 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 361 – 393

1997

Musiktheorie als Form der Normatisierung und Reflexion der Musik. Festschrift Jaroslav Jiránek

Musicologica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica XXX, 1997, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 63 – 75

1997

Slovak and Middle-European Folk Music and Folk Music Research

Abstracts in Ethnomusicology. The 34th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM). 50th Anniversary of the International Folk Music Council (IFMC)-ICTM, Nitra, Slovakia, June 24 – July 2, 1997, 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 41 – 42

1997

MUNTÁG, Emanuel: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Slovenské národné noviny, 1997, Matica slovenská, Martin, year 8 (12), no. 36 – 37, p. 12

1997

Gibt es einheitliche Methoden und Techniken in der Musikwissenschaft

Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft. Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft. Bd. 36). Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Mahling, Christoph-Hellmut – Münch, Stephan (Hrsg.), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 57 – 68

1997

Folk music

Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, 1997, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 341 – 358

1997

Das Idion der afrikanischen Musik

Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika, 1997, Verlag Neue Musik, Berlín

1997

Herstellungstechnologien von Musikinstrumenten und audiovisuellen Dokumentationsmedien

Sine musica nulla vita. Festschrift Hermann Moek zum 75. Geburtstag am 16. September 1997. Dibelius, Nikolaus (Hrsg.), 1997, Moeck Musikinstrumente + Verlag, p. 307 – 319

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie

(K dielu 65-ročného Oskára Elscheka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 13, p. 6

1996

ELSCHEK, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

1996

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten

Hemetek, Ursula (Hrsg.): Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnic Groups/Minorities. Series: Schriften zur Volksmusik. 16, 1996, Böhlau Verlag, Viedeň, p. 17 – 30
(príloha CD)

1996

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Zv. 1. Zv. 2. Zv. 3

Institute of Culture, Bratislava
(1962 - 1. vyd., Zv. 1 - 61 s., Zv. 2 - 134 s., Zv. 3 - 62 s., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, resumé v nemčine)

1996

Vážený pán Lovaš... [inc.]

Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 1996, Bratislava, year 43, no. 5, p. 364 – 365

1996

Tri stránky jednej veci – univerzálne, národné, individuálne

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 19, p. 1 – 2

1996

Research on Stylistic Areas of Slovak Instrumental Folk Music

The World of Music 3/1996. Journal of the International Institute for Traditional Music (IITM). Baumann, Max Peter (ed.), 1996, Berlín, p. 51 – 69

1996

Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európe

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 21 – 45

1996

Počiatky hudby na Slovensku

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 46 – 53

1996

Gestalt as a Cognitive, Graphical and Verbal Model, Semantics and Cultural Context

Proceedings of the Joint International Conference. The 6th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, Bruges, Belgium, September 8 – 11, 1996, Bruges, p. 90 – 94

1996

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 412 – 430

1996

Musiktheoretische Paradigmentbildung und ihre disziplinären Konsequenzen in der Musikforschung

Systematische Musikwissenschaft 3/1 (1995), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 87 – 124

1995

Ľudová hudba a hudobnovýchovné systémy

Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Medzinárodné sympózium v rámci festivalu Akademická Nitra ’94, Feglová, Viera (ed.), 1995, , Pedagogical University, Nitra, p. 1 – 14

1995

Musik, Zeitgeist und Persönlichkeit

Csáky, Moritz – Pass, Walter (Hrsg.): Europa im Zeitalter Mozarts, 1995, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, p. 21 – 29

1995

Etnomuzikológia, hudobná folkloristika, ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, typy ľudových hudobných nástrojov, nástrojová hudba, tanečná hudba, ľudové muziky, výrobcovia a hudobníci

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, 1995, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(60 encyklopedických príspevkov)

1994

Aktuelle Fragen der Musikalischen Grundlagenforschung (I)

Fachbereiche, Wechselwirkungen, Definitionen und Inhalte. Forschungbereiche

Systematische Musikwissenschaft 2/1 (1994), 1994, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 7 – 61

1994

Philologisch-kritische und aufzeichnungstechnische Aspekte in den Werken von Béla Bartók

Studia Musicologica, 1994, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year XXXV, p. 51 – 75
(zv. 1 – 3)

1994

Die Integration der Volksmusik in der städtischen Unterhaltungsmusik

Schnur, Helga (Hrsg.): Ländliche Kulturformen – ein Phänomen in der Stadt. Sätze und Gegensätze. Beiträge zur Volkskultur. Bd. 2, 1994, Graz, p. 52 – 61

1994

Zur Erforschung afrikanischer Musikidiome

Schmidhofer, August – Schüller, Dietrich (Hrsg.): For Gerhard Kubik. Festschrift on the Occasion of His 60th Birthday. Series: Vergleichende Musikwissenschaft. Bd. 3, 1994, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 291 – 313

1994

Experimentelle, systematische und vergleichende Musikwissenschaft

Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia – Antonicek, Theophil (Hrsg.): Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, 1994, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 22
(Franz Födermayr zum 60. Geburtstag. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. Bd. 31)

1993

Systematische Musikwissenschaft und Persönlichkeitsgeschichte

Systematische Musikwissenschaft 1/2 (1993). Theoretische und Methodische Aspekte, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 207 – 236

1993

Genetické teórie ľudovej hudby a Kresánkova teória slovenskej ľudovej piesne

Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 11 – 25

1993

Beziehungen der Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 5 – 7
(Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

1993

Systematische Musikwissenschaft heute?

Systematische Musikwissenschaft 1/1 (1993). Fragen und Antworten, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 25 – 46

1993

ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Systematische Musikwissenschaft 1/2, 1993

Tagungsbericht des 1. Internationalen musikwissenschaftlichen Symposiums veranstaltet vom 26. – 29. September 1993 im Schloss von Moravany

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(394 s., 1. vyd.)

1992

Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti

Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 16, p. 7

1992

Systematika hudobných nástrojov

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 396 – 440

1992

MÓŽI, Alexander: Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 12, p. 5

1992

Európa v mozartovskej dobe

Kultúrnohistorické rozhovory

Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 4, p. 1, 3

1992

ELSCHEK, Oskár (ed.): Die Musikforschung der Gegenwart: ihre Systematik, Theorie und Entwicklung. Band 1. Band 2

Acta Ethnologica et Linguistica, Nr. 64, Series Musicologica, Nr. 4. Stieglmayr, Engelbert (ed.)

Wien-Föhrenau
(Zv. 1 - 269 s., Zv. 2 - 490 s., 1. vyd.)

1992

Regionale Instrumentalmusikpraktiken

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 349 – 388

1992

Das Europa der Volksmusikregionen

Dokumentation. Sommerakademie Volkskultur 1992. Musik [22. August – 4. September 1992, Altmünster/Gmunden, Oberösterreich], 1992, Viedeň, p. 49 – 55

1992

Schallplatten-, Film- und Videodokumentation

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 27 – 33

1992

The Dual Role of the Mass Media in Traditional Music Cultures

Baumann, Max Peter (ed.): World Music: Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media and Acculturation. Series: Intercultural Music Studies. Vol. 3, 1992, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven, p. 37 – 54

1992

Instrumentarium der Volksmusikmembranophone

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 298 – 303

1992

Česko-moravsko-slovenské etnomuzikologické projekty

Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), 1992, Zlín
(Acta musealia, Řada A, č. 2/92)

1992

Instrumentarium der Volksmusik-Aerophone

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 313 – 328, 329 – 347

1992

Elektroakustische und Computergestützte Mess-Analyse- und Aufzeichnungenverfahren

Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 21 – 26

1991

URBANCOVÁ, Hana: Musicologica Slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 1, p. 5

1991

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 14, p. 3

1991

Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(232 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

1991

Reedícia slovenských spevov – retrospektíva

Český lid, 1991, year 79, no. 1, p. 7 – 12

1991

URBANCOVÁ, Hana: Svet hudobnej fantázie. Nová monografia o slovenských ľudových nástrojoch

Národná obroda, 1991, year 2, no. 302 (28. 12.), p. 12

1991

Musikinstrumente und -gruppen

Ethnographischer Atlas der Slowakei, 1991, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 192 – 198

1991

Organológia ako disciplína hudobnej vedy

Hudební nástroje, 1991, year 28, no. 2, p. 69 – 71

1991

Ideas, Principies, Motivations and Results in East European Folk Music Research

Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology. Nettl, Bruno – Bohlman, Philip Vilas (ed.), 1991, Chicago, p. 91 – 109
(Chicago Studies in Ethnomusicology)

1991

Publications, Studies and Activities of the Study Group on Analysis and Systematisation of Folk Music of the ICTM

Yearbook for Traditional Music. Vol. 23 (1991), 1991, p. 181 – 189
(spoluautorka Lýdia Mikušová)

1991

ELSCHEK, Oskár – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Nie v Detve, ale v Hongkongu

Slobodný piatok, 1991, year 2, no. 32, p. 12

1991

Občan, politika, veci každodenné a “štát”

Poznámky k ponovembrovému stavu Česko-Slovenska

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 17, p. 12 – 13

1991

Ad causam academiae

Čiže bude veda opäť hračkou v rukách politikov, ideológov a administrátorov?

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 37, p. 12

1991

Über die Zusammenarbeit der österreichischen und slowakischen Musikwissenschaft

Colloquium Danubianum 1/1 (1991). Bulletin for Cooperation in Musicology, 1991, , , Ústav hudební vědy, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Viedeň – Brno, p. 12 – 15
(v českej a nemeckej verzii)

1991

Traditional Music and Cultural Policy

Music in the Dialogue of Cultures. Traditional Music and Cultural Policy. Baumann, Max Peter (ed.), 1991, Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag, p. 32 – 55

1990

K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 7

1990

ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom školstve

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 8, p. 4

1990

Morálne memento včerajška

Veda, výskum, akadémia a vysoké školy

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 22 – 23, p. 3

1990

ELSCHEK, Oskár – KOVÁČ, Ladislav: Je vôbec dialóg možný?

A s kým! Otvorený list ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 29, p. 12 – 13

1990

Žraloky v rybníku

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 46, p. 15

1990

ELSCHEK, Oskár (ed.): Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen. Musicologica Slovaca XVI

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(295 s., 1. vyd.)

1990

Tage slowakischer Musik

Programm. Internationales Institut für vergleichende Musikstudien, 1990, Berlin
(12 s., 1. vyd.)

1990

Zeitgenössiche Musik und slowakische Volksmusik

Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Slowenische Musiktage in Ljubljana vom April 3 – 7, 1989. Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989). Spaude-Schulze, Edelgard (Hrsg.), 1990, Freiburg im Breisgau, p. 43 – 47

1990

Nový študijný program muzikológie na Komenského univerzite v Bratislave

Hudební rozhledy, 1990, year 43, no. 9, p. 426 – 427

1990

Slovenské spevy – reedícia a jej význam

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 28, p. 15

1990

Koncept hudobnovednej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 15, p. 11

1990

Metodika empirického výskumu hudobnosti

Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), 1990, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Bratislava, p. 30 – 40

1990

Volkstanzmusik heute und gestern

Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung. Series: Schriften zur Volksmusik. Bd. 15. Eisenstadt 1988, 1990, Viedeň, p. 171 – 187

1990

Hudobné nástroje a zoskupenia

Soňa Kovačevičová (ed.): Etnografický atlas Slovenska (kol.), 1990, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 98 – 100

1990

Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung

Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen, 1990, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 21 – 30

1990

Die Komplementarität von Tonalität, Rhythmus und Metrum im Formaufbau

Braun, Hartmut (Hrsg.): Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der “Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music” im “International Council for Traditional Music” vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br, 1990, Peter Lang, Bern – Frankfurt am Main – New York – Paríž, p. 80 – 94
(336 s., 1. vyd., Series: Studien zur Volksliedforschung. Volume 5)

1989

ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: “Niet zázrakov”

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 6, p. 11

1989

Carl Dahlhaus. Veľká osobnosť dnešnej hudobnej vedy

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 31, p. 14

1989

Ľudové hudobné zvykoslovie

Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 13 – 19

1989

Miesto a perspektívy československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 13, p. 12

1989

Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 5, p. 10 – 11

1989

Herstellung von Volksmusikinstrumenten

Prinzipien und Erfassungsmöglichkeiten

Studia instrumentorum musicae popularis, 1989, Stockholm, year IX, p. 10 – 14

1989

Ľudová pieseň v učebniciach hudobnej výchovy a na školách

Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 2, p. 10 – 11

1989

ELSCHEK, Oskár (ed.): Ľudové hudobné a tanečné zvykloslovie. Musicologica Slovaca XIV

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(211 s., 1. vyd.)

1988

ELSCHEK, Oskár (ed.): Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Musicologica Slovaca XII

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(171 s., 1. vyd.)

1988

CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná veda súčasnosti

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 8, p. 6

1988

Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba

Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 173 – 256

1988

Typen und Stile der dörflichen Volkstanzmusik in der Slowakei

Österreichische Musikzeitschrift 43 (1988), 1988, Viedeň, p. 465 – 474

1988

Synkretickosť folklóru a komplexnosť folkloristiky

Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 15 – 18

1988

kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(372 s., 1. vyd.)

1987

Píšťalkár Vincent Jantoš

Lidová píseň, hudba a tanec. Miísto, funkce, proměny. Zborník zo 16. etnomuzikologického seminára Katedry histórie, archívnictva a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, 1987, Brno, p. 97 – 110

1987

Stilevyje typy narodnoj instrumentalnoj muziky v Slovakii

Narodnyje muzykaľnije instrumenty i instrumentalnaja muzyka, 1987, Moskva, p. 68 – 106

1987

Za Ladislavom Galkom

Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 21, p. 7

1986

...a predsa ich potrebujeme

Slovenské spevy v novom kritickom vydaní (Ladislav Galko)

Nové Slovo, 1986, Bratislava, year 28, no. 20

1986

ELSCHEK, Oskár (ed.): Entwicklungswege der Musikwissenschaft. Musicologica Slovaca XI

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(104 s., 1. vyd.)

1986

Das Forschungskonzept der vergangenen und gegenwärtigen Musikwissenschaft

Musicologica Slovaca, 1986, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year XI, p. 52 – 104

1986

Methodenpluralität und Methodendivergenzen in der Musikwissenschaft

Musicologica Austriaca, 1986, year 6, p. 75 – 88

1985

Dahlhaus, Carl: Nová príručka hudobnej vedy (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 1, p. 8

1985

ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Musicologica Slovaca X

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
(175 s., 1. vyd.)

1985

Slovenská ľudová hudobná tradícia

Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Mistrík, Jozef (zost.), 1985, Matica slovenská, Martin
(1. vyd., Edícia: Teória a výskum, Séria: Vedecké zborníky)

1985

Die historische Erforschung mündlich, teilschriftlich und schriftlich überlieferter traditioneller Musik

Beiträge zur Musikwissenschaft 27/2 (1985), 1985, Verlag Neue Musik, Berlín, p. 103 – 109

1985

Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej ľudovej nástrojovej hudby

Musicologica Slovaca, 1985, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year X, p. 7 – 46

1985

Význam folklórnych festivalov pre dokumentáciu ľudovej hudby

Leščák, Milan (ed.): Folklór a festivaly. K významu folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre. Zborník z medzinárodnej konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu Východná, 1985, Institute of Culture, Bratislava, p. 78 – 84
(Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2

Slovenský národopis, 1985, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 33, no. 4, p. 800 – 802

1985

Die ethnischen Besonderheiten der slowakischen instrumentalen Volksmusik

Ethnologica Slavica 14/1982. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1985, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 13 – 55

1985

Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans

Prinzipien eines interkulturellen Projekts

Studia instrumentorum musicae popularis, 1985, Stockholm, year VIII, p. 63 – 66

1985

Možnosti využitia filmovej techniky a videotechniky v národopisnom výskume

Slovenský národopis, 1985, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 33, no. 4, p. 755 – 759

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 6, p. 4, 7

1985

Hudobná veda súčasnosti

Osvetová práca, 1985, Obzor, Bratislava, year 35, no. 1, p. 45

1985

Nositelia tradícií

Pieseň a hudba na žilinskej prehliadke folklórnych skupín

Rytmus, 1985, year 36, no. 10, p. 11 – 13

1984

Hudobná veda súčasnosti

Systematika, teória, vývin

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(386 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

1984

Pastierske píšťaly. Slovenské ľudové hudobné nástroje

Rytmus, 1984, year 35, no. 12, p. 18

1984

Výchova odborníkov v oblasti hudobnonástrojovej výroby

Hudební nástroje, 1984, year 21, p. 148 – 150

1984

Ethnomusicology in Slovakia – State and Teaching Programme

European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), 1984, Oxford, p. 9 – 13

1984

Die Beziehung zwischen Musikgeschichtforschung und Ethnomusikologie

Zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Musikwisseschaft

Dzieło muzyczne (teoria – historia – interpretacja), 1984, PWM, Krakov, p. 107 – 119

1983

Das Bildungsideal in der gegenwärtigen Musikwissenschaft und Musikethnologie

Musikethnologische Sammelbände 6. Musikethnologisches Kolloquium. Die Südosteuropäische Volkskultur in der Gegenwart. Suppan, Wolfgang – Mauerhofer, Alois (Hrsg.), 1983, Graz, p. 9 – 23

1983

O akustických zvláštnostiach slovenských ľudových píšťal

Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů. Výběr z přednášek konference, Kraslice, 6. – 9. septembra 1983, 1983, České Budějovice, p. 73 – 80
(Dům techniky ČSVTS)

1983

Ľudová piesňová tradícia na Slovensku

Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá). Revue pre kultúrne dedičstvo, 1983, Slovak National Museum, Obzor, Bratislava, year 32, no. 3, p. 101 – 106

1983

Gramoedície a autentická ľudová hudba

Národopisné aktuality, 1983, Strážnice, year XX, no. 2, p. 144 – 147

1983

Folklór, folkloristika, folklorizmus, estetika

Rytmus, 1983, year 34, no. 12, p. 13 – 15

1983

KUNZ, Ludvík – ELSCHEK, Oskár – LANGER, Karel: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Die slowakischen Volksmusikinstrumente (Elschek, Oskár)

Series: Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente

Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
(278 s., 1. vyd.)

1982

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

Antológia

Institute of Culture, Bratislava
(1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982; 375 s., Edícia: Záujmová umelecká činnosť, resumé v ruštine a nemčine.)

1982

Slovak Instrumental Folk Music

1. Vzduchozvučné nástroje. 2. Nástrojová súhra a druhy muzík. 3. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské muziky

Opus, Bratislava
(3 gramoplatne, 1. vyd., antológia, resumé v angličtine)

1982

BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

Slovenský národopis, 1982, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 30, no. 1, p. 104 – 110

1982

Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba – jej funkčné a historické aspekty

Studia Academica Slovaca 11. Zborník prednášok XVIII. Letného seminára slovenského jakyka a kultúry, Mistrík, Jozef (zost.), 1982, Bratislava, p. 137 – 155

1982

Autentickosť ľudovej hudby

K otázke pôvodnosti alebo nepôvodnosti ľudovej hudby a jej interpretácie

Rytmus, 1982, year 33, no. 2, p. 12 – 14

1982

Pohronie, Opus a ďalšie problémy hudobnofolklórnych gramoedícií

Rytmus, 1982, year 33, no. 7, 8, p. 14 – 15, 18

1982

Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1981

Rytmus, 1982, year 33, no. 1, p. 12 – 13

1982

Hudba a spev na prehliadke v Žiline

Rytmus, 1982, year 33, no. 6, p. 11 – 13

1981

MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy: Alica Elscheková, Oskár Elschek

Rytmus, 1981, year 32, no. 10, p. 19

1981

KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 2 – 3, p. 478 – 479

1981

Súťažili všetky generácie

Západoslovenská krajská súťaž ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov ľudových piesní (Skalica, 28. februára 1981)

Rytmus, 1981, year 32, no. 6, p. 14 – 15

1981

Z dielní hudobných majstrov

Výrobcovia hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava Lenga v Detve

Smer, 1981, year 33, no. 165 (15. 7.), p. 4

1981

DÚŽEK, Stanislav – ELSCHEK, Oskár: Folklórne hnutie – súčasť našej národnej kultúry

Rytmus, 1981, year 32, no. 10, p. 32 – 33

1981

MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Oskára Elscheka

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 12, p. 3

1981

Die musikalische Individualität der slowakischen Primgeiger

Studia instrumentorum musicae popularis, 1981, Stockholm, year VII, p. 70 – 85

1981

Národopisný film a jeho realizačné problémy

Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 4, p. 605 – 610

1981

ELSCHEK, Oskár – SZABÓ, Tibor: Ľudové piesne a ľudové hudobné kultúry Karpát a Balkánu

Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 2 – 3, p. 224 – 233

1981

Územné rozšírenie slovenských ľudových hudobných nástrojov

Hudební nástroje, 1981, year 18, p. 94 – 95, 131 – 135

1981

Súčasná situácia vo výskume ľudovej hudby maďarského etnika na Slovensku

Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Zborník z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede, 26. – 28. mája 1980, 1981, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 137 – 141

1981

Slawische Musik – der Begriff und seine Deutung

Music of the Slavic Nations and its Influence upon European Musical Culture. Pečman, Rudolf (ed.), 1981, Czech Music Society, Brno, p. 45 – 51

1981

Stratigraphische Probleme der Volksmusik in der Karpaten und auf dem Balkan

Elschekova, Alica, (ed.): Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, 1981, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 15 – 31

1980

Ľudové muziky Gemera

Rytmus, 1980, year 31, no. 9, p. 18 – 19

1980

Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierskych bezdierkových píšťal v Európe

Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Gašparíková, Viera (ed.), 1980, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 277 – 300
(Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica)

1980

Súťaž folklórnych speváckych skupín v Skalici

Rytmus, 1980, year 31, no. 6, p. 18 – 19

1980

ELSCHEK, Oskár – PAVLOVIČOVÁ, Ľubica: Myjava ’80

Rytmus, 1980, year 31, no. 9, p. 20 – 21

1980

Skladateľ a ľudová hudba

Folklór a umenie dneška. K štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre. Zborník z medzinárodného seminára na XXV. Folklórnom festivale Východná, 1980, Institute of Culture, Bratislava, p. 101 – 108

1980

Svadobné a ľúbostné piesne zo západného Slovenska

Rytmus, 1980, year 31, no. 7, p. 22 – 23

1980

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba v Gemeri

Rytmus, 1980, year 31, no. 8, p. 16 – 17

1979

Melographische Interpretationscharakteristika von Flötenmusik

Studia instrumentorum musicae popularis, 1979, Stockholm, year VI, p. 43 – 58

1979

Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam v súčasnosti

K 1. celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín, Žilina, 9. – 11. marca 1979

Rytmus, 1979, year 30, no. 6, p. 12 – 14

1979

Ľudová piesňová kultúra na Slovensku

Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1979, Bratislava, p. 17 – 35

1979

Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

Podpoľanie – tradície a súčasnosť. Švehlák, Svetozár – Kovačovič, Igor (zost.), 1979, Obzor, Bratislava, p. 73 – 92

1979

Hajdukentänze in Geschichte und Gegenwart

Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny, 1979, PWM, Krakov, p. 45 – 71

1979

KYSEĽ, Vladimír – ELSCHEK, Oskár: Krajská súťaž Západoslovenského kraja ľudových hudieb, sólistov v hre na ľudové nástroje, sólistov tanečníkov a tanečných párov

Rytmus, 1979, year 30, no. 5, p. 12 – 13

1978

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975

Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Opus, Bratislava
(111 s., 1. vyd.)

1978

ELSCHEK, Oskár – FELLÉGI, Pavol: Hudba storočí

O cennom kultúrnom počine vydavateľstva OPUS

Smena na nedeľu, 1978, year 13, no. 48 (1. 12.), p. 7

1978

Organológia: jej disciplinárna genéza a dnešné úlohy

Hudební nástroje, 1978, year 15, p. 2 – 3, 34 –36
(pokr. str. 66 – 68, 99 – 102, 130 – 135)

1978

Archaické typy bezdierkových hranových píšťal v severnom Gemeri

Gemer. Národopisné štúdie 3, 1978, Osveta, Martin, p. 303 – 383

1978

Fujara. Ein slowakisches Volksmusikinstrument zwischen gestern und morgen

TIBIA 2/1978. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, 1978, Moeck Musikinstrumente + Verlag, Celle, p. 89 – 94

1978

Zvukový záznam a ľudová hudba

Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1978, Bratislava, year 8, p. 6 – 19

1978

Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation im Bezug zur Studiengruppenarbeit

Studia Musicologica, 1978, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year XX, p. 217 – 226

1977

Slovenská etnoorganológia

Hudební nástroje, 1977, year 14, p. 98 – 101, 130 – 133

1977

Recherche de la musique populaire des Carpathes et du Balkan

Carpatobalcanica 7/1 – 2 (1977). Informatívny bulletin Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu, 1977, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 51 – 62

1976

Zum gegenwärtigen Stand der Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation

Yearbook of the International Folk Music Council 8 (1976), 1976, p. 21 – 34

1976

Über den Sinn oder Unsinn der “Musikethnologischen Jahresbibliographie Europas”

Die Musikforschung 29/1976, 1976, , Bärenreiter, Kassel, p. 190 – 194

1976

Fujara – Instrumentum Excellens

Hudební nástroje, 1976, year 13, no. 1, p. 8 – 10

1976

Historische Quellen der Instrumentenkunde und die ihnen angemessenen quellenkritischen Methoden

Studia instrumentorum musicae popularis, 1976, Stockholm, year IV, p. 10 – 30

1975

Poznámky k filmovej dokumentácii v etnomuzikológii

Informácie Slovenskej národopisnej spoločnosti, 1975, Bratislava, year III, p. 105 – 115

1975

Výskum ľudovej hudobnej kultúry Slovákov v Maďarsku

Slovenský národopis, 1975, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 23, p. 301 – 315

1975

Musikethnologie und Elektroakustik

Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, p. 623 – 645

1975

Der Quellenwert älterer Volksliedaufzeichnungen

Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, p. 501 – 515

1975

Piesne a hudba

Slovensko 3. Ľud 2. Ľudová kultúra, 1975, Bratislava, p. 1096 – 1118

1974

Instrumenty muzyczne jako przedmiot badan historycznych a antropologicznych

Muzyka, 1974, Varšava, p. 21 – 30

1974

Bartók ako etnomuzikológ

Musicologica Slovaca, 1974, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year V, p. 277 – 290

1974

Tendenzen und Aufgaben der Instrumentenforschung

Kongressbericht Kopenhagen 1972. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1974, Kodaň, p. 220 – 226

1974

Muzykaľnij instrument i narodnaja instrumentalna muzyka

Teoretičeskije problemy narodnoj instrumentaľnoj muziky, 1974, Moskva, p. 21 – 30

1973

Systematika a predmet dnešnej hudobnej vedy

Musicologica Slovaca, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year IV, p. 147 – 183

1973

Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen Systematik

Acta Musicologica, 1973, year 45, p. 1 – 23

1973

Súčasný stav a perspektívy hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku / Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei. 1. Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 11 – 31
(Series: Seminarium ethnomusicologicum 1/1)

1973

Entwurf einer neuen musikwissenschaftlischen Systematik

Die Musikforschung 26/1973, 1973, , Bärenreiter, Kassel, p. 421 – 432

1972

Charakteristické znaky súčasnej slovenskej etnomuzikológie

Slovenský národopis, 1972, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 20, p. 253 – 274

1972

Bartóks Beziehungen zur Volksmusik und Volksmusikforschung

International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók 1971, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, p. 197 – 207

1972

Hudobná notácia a samočinné počítače

Lidová píseň a samočinný počítač. 1. Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971, 1972, Brno, p. 163 – 188

1971

Opäť o slovenskej hudobnej publicistike

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, p. 73 – 77

1971

Hudba, človek, spoločnosť

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, p. 348 – 355

1970

Die Quellenlage der Volksmusikforschung

Kongressbericht Ljubljana 1967. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1970, Kassel, no. 282 – 286

1970

Mensch, Musik, Instrument. Funktionelle Schichtung der Primarformen

Musik als Gestalt und Erlebnis. Festschrift Walter Graf zum 65. Geburtstag. Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge. Band 9, 1970, Böhlau Verlag, Viedeň, p. 41 – 56

1969

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968

Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(108 s., 1. vyd.)

1969

Systém grafických a symbolických znakov pre nástrojovú typológiu aerofónov

System von graphischen und symbolischen Zeichen für die Instrumententypologie der Aerophone / System of Graphical and Symbolic Signs for the Typology of the Aerphones

Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(35 s., 1. vyd., aj v nemčine a angličtine)

1969

ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Erich: Zur Typologie der Volksmusikinstrumente

Studia instrumentorum musicae populartis, 1969, Stockholm, year I, p. 11 – 22

1969

Hudobnovedecká systematika a etnoorganológia

Musicologica Slovaca, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year I, p. 5 – 41

1969

ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Doris (ed.): Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen

Series: Symposiums. 2

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(155 s., 1. vyd., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

1969

Vorwort / Predhovor

Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Series: Symposiums. 2. Hrsg. Elschek, Oskár – Stockmann, Doris, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(155 s., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

1969

Typologische Arbeitsverfahren bei Volksmusikinstrumenten

Studia instrumentorum musicae popularis, 1969, Stockholm, year I, p. 23 – 40

1968

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967

Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(82 s., 1. vyd.)

1968

Nástroje a nástrojová hudba

Slovenský národopis, 1968, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 16, p. 6 – 30

1968

Európska hudobná tradícia včera a dnes

Slovenská hudba, 1968, Bratislava, year 12, p. 197 – 201

1968

Lidová nástrojová hudba

Československá vlastiveda. Zv. 3. Lidová kultura, 1968, Praha, p. 664 – 692

1967

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966

Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(72 s., 1. vyd.)

1967

ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)

Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(11 zväzkov)

1966

Prisma der gegenwärtigen slowakischen Volksmusik

Die Welt der Slaven XI. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Koschmieder, Erwin (Hrsg.), 1966, Köln, no. 4, p. 410 – 429

1966

Methodological Problems in Slovak Ethnomusicology

Ethnomusicology and folk music: an international bibliography of dissertations and theses, compiled and annotated by Gillis, Frank – Merriam, Alan Parkhurst, 1966, , Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, no. 10, p. 191 – 198

1966

Prehľadne syntetizujúce práce z oblasti etnomuzikológie po roku 1950

Hudobnovedné štúdie, 1966, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VII, p. 227 – 242

1966

Oponická zbierka, jej štýlová charakteristika a vzťah k slovenskej ľudovej hudobnej tradícii

Hudobnovedné štúdie, 1966, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VII, p. 87 – 96

1965

Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts

Studia Musicologica, 1965, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year VII, no. 7, p. 47 – 59

1965

ELSCHEK, Oskár (zost.): Béla Bartók: Postrehy a názory

State Music Publisher, Bratislava
(218 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 38, preložila Eva Hykischová)

1963

Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu ľudovému viachlasnému spevu

Hudobnovedné štúdie, 1963, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VI, p. 79 – 116

1963

Ciele hudobnej výchovy a hudobnej osvety v dnešnej spoločnosti

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 1, p. 4 – 9

1963

Teória a hudobnoštylistická skladba ruskej vokálnej ľudovej polyfónie

Slovenský národopis, 1963, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 11, p. 286 – 309

1963

Súčasná hudba vo vzťahu k dnešnému hudobnému životu a hudobná výchova

Kresánek, Jozef (ved. redaktor): K problematike súčasnej hudby, 1963, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 87

1962

K dejinám formovania slovenského národného hudobného jazyka

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, year 6, no. 4, p. 97 – 101

1962

Sólová inštrumentálna hudba na Slovensku

Antologie autentických forem československého hudebního folkóru, 1962, State Music Publisher, Praha, p. 42 – 72
(s 3 gramoplatňami)

1961

Podmienky a zásady vydávania autentickej ľudovej hudby na gramofónových platniach

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 5, p. 221 – 225

1961

Elektroakustika a etnomuzikológia

Slovenský národopis, 1961, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9, p. 295 – 309

1961

Objet et buts des recherches portant sur la musique populaire Carpatique

Slovenský národopis, 1961, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9, p. 661 – 665

1961

K problémom “malých” foriem

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 6, p. 245 – 251

1959

ELSCHEK, Oskár (ed.): Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne. Zv. 1. Slowakische Volkslieder. Bd. 1

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(752 s., 1. vyd.)

1959

Dnešný stav a perspektívy hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce na Slovensku

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 5, p. 218 – 223

1959

Pojem a základné znaky hudobného folklóru

Hudobnovedné štúdie, 1959, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year III, p. 5 – 42

1956

ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

Osveta, Martin
(42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia

 • 2015

  „Východná, Východná“ (úvaha)

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 25

Personálna bibliografia – Books

 • 2009

  Fujara ako výtvarné dielo

  Bratislava
  (210 s., 1. vyd., + DVD, Edícia: Tradícia dnes)

 • 2006

  Fujara – The Slovak Queen of European Flutes

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (112 s., 1. vyd.)

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (2005 - 220 s., 3. vyd., 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

  Zv. 1. Zv. 2. Zv. 3

  Institute of Culture, Bratislava
  (1962 - 1. vyd., Zv. 1 - 61 s., Zv. 2 - 134 s., Zv. 3 - 62 s., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, resumé v nemčine)

 • 1991

  Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (232 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

 • 1988

  kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (372 s., 1. vyd.)

 • 1984

  Hudobná veda súčasnosti

  Systematika, teória, vývin

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (386 s., 1. vyd., resumé v nemčine a ruštine)

 • 1983

  KUNZ, Ludvík – ELSCHEK, Oskár – LANGER, Karel: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Die slowakischen Volksmusikinstrumente (Elschek, Oskár)

  Series: Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente

  Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
  (278 s., 1. vyd.)

 • 1982

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba

  Antológia

  Institute of Culture, Bratislava
  (1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982; 375 s., Edícia: Záujmová umelecká činnosť, resumé v ruštine a nemčine.)

 • 1982

  Slovak Instrumental Folk Music

  1. Vzduchozvučné nástroje. 2. Nástrojová súhra a druhy muzík. 3. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské muziky

  Opus, Bratislava
  (3 gramoplatne, 1. vyd., antológia, resumé v angličtine)

 • 1969

  Systém grafických a symbolických znakov pre nástrojovú typológiu aerofónov

  System von graphischen und symbolischen Zeichen für die Instrumententypologie der Aerophone / System of Graphical and Symbolic Signs for the Typology of the Aerphones

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (35 s., 1. vyd., aj v nemčine a angličtine)

 • 1956

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe

  Osveta, Martin
  (42 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2008

  “Slovenská hudba”, slovenská hudobná publicistika, hudobné a hudobnovedecké časopisy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, year 34, no. 1, p. 5 – 9

 • 2006

  Hudba, umenie, politika a totalizmus v strednej Európe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, year 32, no. 1, p. 5 – 15

 • 2006

  Fujara – "mytológia", či reálna existencia?

  Remeslo, umenie, dizajn 7 (2006). Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2006, Bratislava, no. 1, p. 28 – 30

 • 2005

  Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, year 31, no. 2, p. 122 – 128

 • 2004

  Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

  Slovenský národopis, 2004, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 52, no. 1, p. 65 – 71

 • 2004

  Empirische Musikwissenschaft. Rezeption und systematische Untersuchung der medialen “World Music”

  Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 47

 • 2004

  Zmeny paradigmy a konceptov v európskej etnomuzikológii – v minulosti a dnes

  Zborník z 30. Etnomuzikologického seminára / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, 2004, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava

 • 2003

  Integrácia ľudovej hudby do mestskej zábavnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 3 – 4, p. 516 – 524

 • 2003

  Gedankliche und methodische Konzepte der europäischen Musikwissenschaft

  Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 29

 • 2002

  Klang- und Stilbereiche der instrumentalen Volksmusik

  Studia instrumentorum musicae popularis XII. Stockmann, Erich – Michel, A. (eds.), Grassi Musik-Instrumentenmuseum, 2002, Leipzig, p. 9 – 26

 • 2002

  Vzťah medzi hudobnou filozofiou a hudobnou estetikou

  Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava, p. 11 – 24

 • 2002

  Kultúrne dedičstvo a UNESCO

  Tradícia a súčasnosť 2, 2002, National Cultural Centre, Bratislava, p. 9 – 13

 • 2002

  Concepts and Strategies of Sound Archives in the Past and Present

  Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Eds. Berlin, Gabriele – Simon, Artur, 2002, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, p. 434 – 526

 • 2002

  Ciele a úlohy 29. Etnomuzikologického seminára o Stredoeurópskej tradičnej hudbe a tanci a niektoré globálne aspekty

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2002

  Die Komplementarität von Funktions- Gattungs- und Stilkategorie der Musik (Abstrakt)

  Sympózium Musikalische Gattungstheorie und ihre Geschichte, Universität Mozarteum, Salzburg, 7. – 8. júna 2002

  Salzburg

 • 2002

  Má stredoeurópský inštrumentár svoje zvláštnosti?

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2002

  Digitalizácia filmových a videodokumentov (s M. Ruttkayom)

  Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Elschek, Oskár (ed.), 2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002)

 • 2000

  Traditionelle Kulturen der Kontinente

  The 3rd World Congress of the IOV. International Organization of Folk Art UNESCO, 2000, no. 2, p. 10 – 12

 • 2000

  Digitizing concepts for and in audiovisual archives – the 3rd millenium strategies. Historical and actual tasks in ethnomusicology

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 153 – 195

 • 2000

  Musikpsychologie – Psychology of Music. A selective Bibliography 1980 – 2000

  Systematische Musikwissenschaft 7/1 – 2 (1999), 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 107 – 125

 • 2000

  Die Musik der Roma und Sinti in der Mehrheitsgesellschaft. Funktionen, Stile und Chancen

  Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, 2000, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín, p. 179 – 196

 • 2000

  Zmeny konceptov a paradigiem v etnografii a antropológii (Aspekty historické a aktuálne)

  Ethnologica Actualis Slovaca 1/2000. Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000, 2000, University of St. Cyril and Methodius, Trnava, p. 53 – 64

 • 2000

  Technique, documentation, archives (actual results)

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999), 2000/2002, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 271 – 284

 • 2000

  Die Musikforschung in der Slowakei. Ihr Stellenwert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

  Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, p. 65 – 70

 • 2000

  Organology-Instrumentenforaschung. A selective Bibliography-Eine selektive Bibliographie

  Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998), 2000, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 255 – 284

 • 2000

  Die Sammlung der “Soldatenlieder der k. u. k. Armee”

  Soldatenlieder der k. u. k. Armee / Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army. Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv. Serie/Series 4, 2000, 2012, Austrian Science Foundation, Viedeň, p. 24 – 49
  (text k 2 CD, 2000 - 1. vyd., 2012 - 2. vyd., Audio-Edition)

 • 2000

  Marxistische Musikwissenschaft. Realität oder Wunschtraum

  Musikwissenschaftlicher Paradigmenwechsel. Zum Stellenwert marxistischer Ansätze in der Musikforschung. Hrsg. Stroh, Wolfgang Martin – Mayer, Günter, 2000, p. 137 – 151

 • 2000

  O asynchrónnosti vývoja tradičného ľudového umenia a jeho výskumu

  Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., 2000, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, ARM 333, Bratislava, p. 40 – 52

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Analytische Verfahren und Schichten in der Volksmusikforschung

  Volksmusik – Wandel und Bedeutung. Hrsg. Haid, Gerlinde – Hemetek, Ursula – Pietsch, Rudolf, 2000, Böhlau Verlag, Wien, p. 48 – 78

 • 1999

  Lieder der Frauen und Mädchen in der slowakischen Volksmusik

  Traditiones. Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje in Glasbenonarodopisnego Inštituta. Acta 28/2, 1999, Ljubljana, p. 133 – 142

 • 1999

  ELSCHEK, Oskár – MATÚŠKOVÁ, Margita: Musical physiology. A selective bibliography

  Systematische Musikwissenschaft 6/4 (1998), 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 415 – 437

 • 1999

  Corpus Musicae Popularis. Eine Beitrag zu den europäischen Volksmusik-Gesamtausgaben

  Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore Research. Institut za Folklora, 1999, Zagreb, p. 85 – 97
  (ďalšie vydanie v Glasba Folklor i kultura, s. 15 – 24)

 • 1999

  Die Beziehung zwischen Klang und graphischer Notation: ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

  Ioannis Zannos (ed.): Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. Proceedings of the 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Berlin, September 10 – 14, 1997, 1999, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 119 – 130

 • 1998

  Verschriftlichung von Musik

  Bruhn, Herbert – Rösing, Helmut (Hrsg.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt Enzyklopädie, 1998, Hamburg, p. 253 – 268

 • 1998

  Slowakei. Kunstmusik. Volksmusik

  Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6, 1998, Bärenreiter, Kassel, p. 1520 – 1542

 • 1998

  Musikgeschichtliche Prozesse im mitteleuropäischen Raum und ihre Musikwissenschaftliche Reflexion. Konzepte mitteleuropäischer Musikgeschichten

  Österreichische Musik. Musik in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. 34. Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia (Hrsg.), 1998, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 27

 • 1998

  Tri stránky jednej veci: univerzálne, národné, a individuálne v hudbe – charakterizované na príklade európskych diel v hudbe

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 15 – 24

 • 1997

  Slovenské ľudové hudobné nástroje

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovak National Museum, Bratislava, year 46, no. 2, p. 46 – 49

 • 1997

  Slovenská hudba medzi minulosťou a dneškom

  Retrospektívne poznámky k posledným päťdesiatim rokom vývoja

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 3 – 4, p. 211 – 233

 • 1997

  Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 1 – 2, p. 88 – 100

 • 1997

  Neue Zeitschriften aus dem Bereich der Systematischen Musikwissenschaft

  Systematische Musikwissenschaft 5/2 (1997), 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 361 – 393

 • 1997

  Musiktheorie als Form der Normatisierung und Reflexion der Musik. Festschrift Jaroslav Jiránek

  Musicologica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica XXX, 1997, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 63 – 75

 • 1997

  Slovak and Middle-European Folk Music and Folk Music Research

  Abstracts in Ethnomusicology. The 34th World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM). 50th Anniversary of the International Folk Music Council (IFMC)-ICTM, Nitra, Slovakia, June 24 – July 2, 1997, 1997, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 41 – 42

 • 1997

  Gibt es einheitliche Methoden und Techniken in der Musikwissenschaft

  Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft. Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft. Bd. 36). Erich Stockmann zum 70. Geburtstag. Mahling, Christoph-Hellmut – Münch, Stephan (Hrsg.), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 57 – 68

 • 1997

  Die Beziehung zwischer Klang und graphischer Notation – ihr symbolischer und semantischer Hintergrund

  Music and Signs. The 5th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology. Abstract, 1997, Staatliches Institut für Musikforschung, Berlín, p. 59

 • 1997

  Entwicklungswege und Entwicklungsziele der europäischen Volkslied- und Volksmusikforschung

  Mahling, Christoph-Hellmut – Seibers, Ruth (Hrsg.): Festschrift Walter Wiora zum 90. Geburtstag (30. Dezember 1996), 1997, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 44 – 60

 • 1997

  Das Idion der afrikanischen Musik

  Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika, 1997, Verlag Neue Musik, Berlín

 • 1997

  Folk music

  Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, 1997, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 341 – 358

 • 1997

  Herstellungstechnologien von Musikinstrumenten und audiovisuellen Dokumentationsmedien

  Sine musica nulla vita. Festschrift Hermann Moek zum 75. Geburtstag am 16. September 1997. Dibelius, Nikolaus (Hrsg.), 1997, Moeck Musikinstrumente + Verlag, p. 307 – 319

 • 1996

  Vážený pán Lovaš... [inc.]

  Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 1996, Bratislava, year 43, no. 5, p. 364 – 365

 • 1996

  Tri stránky jednej veci – univerzálne, národné, individuálne

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 19, p. 1 – 2

 • 1996

  Research on Stylistic Areas of Slovak Instrumental Folk Music

  The World of Music 3/1996. Journal of the International Institute for Traditional Music (IITM). Baumann, Max Peter (ed.), 1996, Berlín, p. 51 – 69

 • 1996

  Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európe

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 21 – 45

 • 1996

  Počiatky hudby na Slovensku

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 46 – 53

 • 1996

  Gestalt as a Cognitive, Graphical and Verbal Model, Semantics and Cultural Context

  Proceedings of the Joint International Conference. The 6th International Symposium on Systematic and Comparative Musicology, Bruges, Belgium, September 8 – 11, 1996, Bruges, p. 90 – 94

 • 1996

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

  Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 412 – 430

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár – ELSCHEKOVÁ, Alica: Theorie und Praxis der Erforschung der traditionellen Musik der Minderheiten

  Hemetek, Ursula (Hrsg.): Echo der Vielfalt / Echoes of Diversity. Traditionelle Musik von Minderheiten/ethnischen Gruppen / Traditional Music of Ethnic Groups/Minorities. Series: Schriften zur Volksmusik. 16, 1996, Böhlau Verlag, Viedeň, p. 17 – 30
  (príloha CD)

 • 1996

  Musiktheoretische Paradigmentbildung und ihre disziplinären Konsequenzen in der Musikforschung

  Systematische Musikwissenschaft 3/1 (1995), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 87 – 124

 • 1995

  Ľudová hudba a hudobnovýchovné systémy

  Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Medzinárodné sympózium v rámci festivalu Akademická Nitra ’94, Feglová, Viera (ed.), 1995, , Pedagogical University, Nitra, p. 1 – 14

 • 1995

  Etnomuzikológia, hudobná folkloristika, ľudová pieseň, inštrumentálna hudba, typy ľudových hudobných nástrojov, nástrojová hudba, tanečná hudba, ľudové muziky, výrobcovia a hudobníci

  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, 1995, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (60 encyklopedických príspevkov)

 • 1995

  Musik, Zeitgeist und Persönlichkeit

  Csáky, Moritz – Pass, Walter (Hrsg.): Europa im Zeitalter Mozarts, 1995, Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, p. 21 – 29

 • 1994

  Philologisch-kritische und aufzeichnungstechnische Aspekte in den Werken von Béla Bartók

  Studia Musicologica, 1994, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year XXXV, p. 51 – 75
  (zv. 1 – 3)

 • 1994

  Die Integration der Volksmusik in der städtischen Unterhaltungsmusik

  Schnur, Helga (Hrsg.): Ländliche Kulturformen – ein Phänomen in der Stadt. Sätze und Gegensätze. Beiträge zur Volkskultur. Bd. 2, 1994, Graz, p. 52 – 61

 • 1994

  Aktuelle Fragen der Musikalischen Grundlagenforschung (I)

  Fachbereiche, Wechselwirkungen, Definitionen und Inhalte. Forschungbereiche

  Systematische Musikwissenschaft 2/1 (1994), 1994, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 7 – 61

 • 1994

  Zur Erforschung afrikanischer Musikidiome

  Schmidhofer, August – Schüller, Dietrich (Hrsg.): For Gerhard Kubik. Festschrift on the Occasion of His 60th Birthday. Series: Vergleichende Musikwissenschaft. Bd. 3, 1994, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 291 – 313

 • 1994

  Experimentelle, systematische und vergleichende Musikwissenschaft

  Fritz-Hilscher, Elisabeth Theresia – Antonicek, Theophil (Hrsg.): Vergleichend-systematische Musikwissenschaft. Beiträge zu Methode und Problematik der systematischen, ethnologischen und historischen Musikwissenschaft, 1994, Hans Schneider Verlag, Tutzing, p. 11 – 22
  (Franz Födermayr zum 60. Geburtstag. Series: Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft. Bd. 31)

 • 1993

  Systematische Musikwissenschaft heute?

  Systematische Musikwissenschaft 1/1 (1993). Fragen und Antworten, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 25 – 46

 • 1993

  Beziehungen der Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

  Musik Mitteleuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Congressus internationales musicologici Bratislavensis, Bratislava, 23. bis 25. März 1992, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 5 – 7
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 1)

 • 1993

  Genetické teórie ľudovej hudby a Kresánkova teória slovenskej ľudovej piesne

  Ethnomusicologicum 1/1, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 11 – 25

 • 1993

  Systematische Musikwissenschaft und Persönlichkeitsgeschichte

  Systematische Musikwissenschaft 1/2 (1993). Theoretische und Methodische Aspekte, 1993, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 207 – 236

 • 1992

  Európa v mozartovskej dobe

  Kultúrnohistorické rozhovory

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 4, p. 1, 3

 • 1992

  Systematika hudobných nástrojov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 396 – 440

 • 1992

  Regionale Instrumentalmusikpraktiken

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 349 – 388

 • 1992

  Das Europa der Volksmusikregionen

  Dokumentation. Sommerakademie Volkskultur 1992. Musik [22. August – 4. September 1992, Altmünster/Gmunden, Oberösterreich], 1992, Viedeň, p. 49 – 55

 • 1992

  Schallplatten-, Film- und Videodokumentation

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 27 – 33

 • 1992

  The Dual Role of the Mass Media in Traditional Music Cultures

  Baumann, Max Peter (ed.): World Music: Musics of the World. Aspects of Documentation, Mass Media and Acculturation. Series: Intercultural Music Studies. Vol. 3, 1992, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven, p. 37 – 54

 • 1992

  Instrumentarium der Volksmusikmembranophone

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 298 – 303

 • 1992

  Česko-moravsko-slovenské etnomuzikologické projekty

  Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), 1992, Zlín
  (Acta musealia, Řada A, č. 2/92)

 • 1992

  Instrumentarium der Volksmusik-Aerophone

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 313 – 328, 329 – 347

 • 1992

  Elektroakustische und Computergestützte Mess-Analyse- und Aufzeichnungenverfahren

  Carl Dahlhaus (Hrsg.): Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 12, 1992, Laaber-Verlag, Laaber, p. 21 – 26

 • 1991

  Reedícia slovenských spevov – retrospektíva

  Český lid, 1991, year 79, no. 1, p. 7 – 12

 • 1991

  Organológia ako disciplína hudobnej vedy

  Hudební nástroje, 1991, year 28, no. 2, p. 69 – 71

 • 1991

  Musikinstrumente und -gruppen

  Ethnographischer Atlas der Slowakei, 1991, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 192 – 198

 • 1991

  Ideas, Principies, Motivations and Results in East European Folk Music Research

  Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology. Nettl, Bruno – Bohlman, Philip Vilas (ed.), 1991, Chicago, p. 91 – 109
  (Chicago Studies in Ethnomusicology)

 • 1991

  Publications, Studies and Activities of the Study Group on Analysis and Systematisation of Folk Music of the ICTM

  Yearbook for Traditional Music. Vol. 23 (1991), 1991, p. 181 – 189
  (spoluautorka Lýdia Mikušová)

 • 1991

  Über die Zusammenarbeit der österreichischen und slowakischen Musikwissenschaft

  Colloquium Danubianum 1/1 (1991). Bulletin for Cooperation in Musicology, 1991, , , Ústav hudební vědy, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Viedeň – Brno, p. 12 – 15
  (v českej a nemeckej verzii)

 • 1991

  Traditional Music and Cultural Policy

  Music in the Dialogue of Cultures. Traditional Music and Cultural Policy. Baumann, Max Peter (ed.), 1991, Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag, p. 32 – 55

 • 1990

  Nový študijný program muzikológie na Komenského univerzite v Bratislave

  Hudební rozhledy, 1990, year 43, no. 9, p. 426 – 427

 • 1990

  Slovenské spevy – reedícia a jej význam

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 28, p. 15

 • 1990

  Koncept hudobnovednej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 15, p. 11

 • 1990

  Tage slowakischer Musik

  Programm. Internationales Institut für vergleichende Musikstudien, 1990, Berlin
  (12 s., 1. vyd.)

 • 1990

  Metodika empirického výskumu hudobnosti

  Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), 1990, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Bratislava, p. 30 – 40

 • 1990

  Volkstanzmusik heute und gestern

  Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung. Series: Schriften zur Volksmusik. Bd. 15. Eisenstadt 1988, 1990, Viedeň, p. 171 – 187

 • 1990

  Hudobné nástroje a zoskupenia

  Soňa Kovačevičová (ed.): Etnografický atlas Slovenska (kol.), 1990, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 98 – 100

 • 1990

  Zeitgenössiche Musik und slowakische Volksmusik

  Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Slowenische Musiktage in Ljubljana vom April 3 – 7, 1989. Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989). Spaude-Schulze, Edelgard (Hrsg.), 1990, Freiburg im Breisgau, p. 43 – 47

 • 1990

  Die Komplementarität von Tonalität, Rhythmus und Metrum im Formaufbau

  Braun, Hartmut (Hrsg.): Probleme der Volksmusikforschung. Bericht über die 10. Arbeitstagung der “Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music” im “International Council for Traditional Music” vom 17. bis 22. Mai 1987 in Freiburg i. Br, 1990, Peter Lang, Bern – Frankfurt am Main – New York – Paríž, p. 80 – 94
  (336 s., 1. vyd., Series: Studien zur Volksliedforschung. Volume 5)

 • 1990

  Zeitliche und räumliche Prinzipien der Musikgestaltung

  Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen, 1990, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 21 – 30

 • 1989

  Herstellung von Volksmusikinstrumenten

  Prinzipien und Erfassungsmöglichkeiten

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1989, Stockholm, year IX, p. 10 – 14

 • 1989

  Koncepcia rozvoja hudobnej vedy na Slovensku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 5, p. 10 – 11

 • 1989

  Miesto a perspektívy československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 13, p. 12

 • 1989

  Ľudové hudobné zvykoslovie

  Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, 1989, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 13 – 19

 • 1988

  Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba

  Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 173 – 256

 • 1988

  Typen und Stile der dörflichen Volkstanzmusik in der Slowakei

  Österreichische Musikzeitschrift 43 (1988), 1988, Viedeň, p. 465 – 474

 • 1988

  Synkretickosť folklóru a komplexnosť folkloristiky

  Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, 1988, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 15 – 18

 • 1987

  Píšťalkár Vincent Jantoš

  Lidová píseň, hudba a tanec. Miísto, funkce, proměny. Zborník zo 16. etnomuzikologického seminára Katedry histórie, archívnictva a etnografie Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, 1987, Brno, p. 97 – 110

 • 1987

  Stilevyje typy narodnoj instrumentalnoj muziky v Slovakii

  Narodnyje muzykaľnije instrumenty i instrumentalnaja muzyka, 1987, Moskva, p. 68 – 106

 • 1986

  Das Forschungskonzept der vergangenen und gegenwärtigen Musikwissenschaft

  Musicologica Slovaca, 1986, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year XI, p. 52 – 104

 • 1986

  Methodenpluralität und Methodendivergenzen in der Musikwissenschaft

  Musicologica Austriaca, 1986, year 6, p. 75 – 88

 • 1985

  Štýlové vrstvy a štýlové typy slovenskej ľudovej nástrojovej hudby

  Musicologica Slovaca, 1985, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year X, p. 7 – 46

 • 1985

  Volksmusik und Volksmusikinstrumente der Karpaten und des Balkans

  Prinzipien eines interkulturellen Projekts

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1985, Stockholm, year VIII, p. 63 – 66

 • 1985

  Možnosti využitia filmovej techniky a videotechniky v národopisnom výskume

  Slovenský národopis, 1985, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 33, no. 4, p. 755 – 759

 • 1985

  Die ethnischen Besonderheiten der slowakischen instrumentalen Volksmusik

  Ethnologica Slavica 14/1982. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1985, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava, p. 13 – 55

 • 1985

  Die historische Erforschung mündlich, teilschriftlich und schriftlich überlieferter traditioneller Musik

  Beiträge zur Musikwissenschaft 27/2 (1985), 1985, Verlag Neue Musik, Berlín, p. 103 – 109

 • 1985

  Význam folklórnych festivalov pre dokumentáciu ľudovej hudby

  Leščák, Milan (ed.): Folklór a festivaly. K významu folklórnych festivalov v súčasnej socialistickej kultúre. Zborník z medzinárodnej konferencie k 30. výročiu Folklórneho festivalu Východná, 1985, Institute of Culture, Bratislava, p. 78 – 84
  (Edícia: Záujmová umelecká činnosť)

 • 1984

  Pastierske píšťaly. Slovenské ľudové hudobné nástroje

  Rytmus, 1984, year 35, no. 12, p. 18

 • 1984

  Výchova odborníkov v oblasti hudobnonástrojovej výroby

  Hudební nástroje, 1984, year 21, p. 148 – 150

 • 1984

  Ethnomusicology in Slovakia – State and Teaching Programme

  European Seminar in Ethnomusicology (ESEM), 1984, Oxford, p. 9 – 13

 • 1984

  Die Beziehung zwischen Musikgeschichtforschung und Ethnomusikologie

  Zur interdisziplinären Zusammenarbeit in der Musikwisseschaft

  Dzieło muzyczne (teoria – historia – interpretacja), 1984, PWM, Krakov, p. 107 – 119

 • 1983

  Gramoedície a autentická ľudová hudba

  Národopisné aktuality, 1983, Strážnice, year XX, no. 2, p. 144 – 147

 • 1983

  Folklór, folkloristika, folklorizmus, estetika

  Rytmus, 1983, year 34, no. 12, p. 13 – 15

 • 1983

  Ľudová piesňová tradícia na Slovensku

  Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá). Revue pre kultúrne dedičstvo, 1983, Slovak National Museum, Obzor, Bratislava, year 32, no. 3, p. 101 – 106

 • 1983

  Das Bildungsideal in der gegenwärtigen Musikwissenschaft und Musikethnologie

  Musikethnologische Sammelbände 6. Musikethnologisches Kolloquium. Die Südosteuropäische Volkskultur in der Gegenwart. Suppan, Wolfgang – Mauerhofer, Alois (Hrsg.), 1983, Graz, p. 9 – 23

 • 1983

  O akustických zvláštnostiach slovenských ľudových píšťal

  Akustické a technické aspekty hudebních nástrojů. Výběr z přednášek konference, Kraslice, 6. – 9. septembra 1983, 1983, České Budějovice, p. 73 – 80
  (Dům techniky ČSVTS)

 • 1982

  Pohronie, Opus a ďalšie problémy hudobnofolklórnych gramoedícií

  Rytmus, 1982, year 33, no. 7, 8, p. 14 – 15, 18

 • 1982

  Autentickosť ľudovej hudby

  K otázke pôvodnosti alebo nepôvodnosti ľudovej hudby a jej interpretácie

  Rytmus, 1982, year 33, no. 2, p. 12 – 14

 • 1982

  Slovenská ľudová pieseň a ľudová hudba – jej funkčné a historické aspekty

  Studia Academica Slovaca 11. Zborník prednášok XVIII. Letného seminára slovenského jakyka a kultúry, Mistrík, Jozef (zost.), 1982, Bratislava, p. 137 – 155

 • 1981

  Die musikalische Individualität der slowakischen Primgeiger

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1981, Stockholm, year VII, p. 70 – 85

 • 1981

  Národopisný film a jeho realizačné problémy

  Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 4, p. 605 – 610

 • 1981

  ELSCHEK, Oskár – SZABÓ, Tibor: Ľudové piesne a ľudové hudobné kultúry Karpát a Balkánu

  Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 2 – 3, p. 224 – 233

 • 1981

  Územné rozšírenie slovenských ľudových hudobných nástrojov

  Hudební nástroje, 1981, year 18, p. 94 – 95, 131 – 135

 • 1981

  Súčasná situácia vo výskume ľudovej hudby maďarského etnika na Slovensku

  Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu maďarskej národnosti v Československu. Zborník z rovnomenného seminára v Dunajskej Strede, 26. – 28. mája 1980, 1981, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 137 – 141

 • 1981

  Slawische Musik – der Begriff und seine Deutung

  Music of the Slavic Nations and its Influence upon European Musical Culture. Pečman, Rudolf (ed.), 1981, Czech Music Society, Brno, p. 45 – 51

 • 1981

  Stratigraphische Probleme der Volksmusik in der Karpaten und auf dem Balkan

  Elschekova, Alica, (ed.): Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, 1981, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 15 – 31

 • 1980

  Ľudové muziky Gemera

  Rytmus, 1980, year 31, no. 9, p. 18 – 19

 • 1980

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba v Gemeri

  Rytmus, 1980, year 31, no. 8, p. 16 – 17

 • 1980

  Svadobné a ľúbostné piesne zo západného Slovenska

  Rytmus, 1980, year 31, no. 7, p. 22 – 23

 • 1980

  Skladateľ a ľudová hudba

  Folklór a umenie dneška. K štúdiu folklorizmu v súčasnej kultúre. Zborník z medzinárodného seminára na XXV. Folklórnom festivale Východná, 1980, Institute of Culture, Bratislava, p. 101 – 108

 • 1980

  Repertoárová a hudobnoštylistická diferencovanosť pastierskych bezdierkových píšťal v Európe

  Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Gašparíková, Viera (ed.), 1980, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 277 – 300
  (Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica)

 • 1979

  Melographische Interpretationscharakteristika von Flötenmusik

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1979, Stockholm, year VI, p. 43 – 58

 • 1979

  Dedinské folklórne skupiny – ich spoločenská funkcia a význam v súčasnosti

  K 1. celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín, Žilina, 9. – 11. marca 1979

  Rytmus, 1979, year 30, no. 6, p. 12 – 14

 • 1979

  Ľudová piesňová kultúra na Slovensku

  Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1979, Bratislava, p. 17 – 35

 • 1979

  Ľudové hudobné nástroje a nástrojová hudba

  Podpoľanie – tradície a súčasnosť. Švehlák, Svetozár – Kovačovič, Igor (zost.), 1979, Obzor, Bratislava, p. 73 – 92

 • 1979

  Hajdukentänze in Geschichte und Gegenwart

  Historische Volksmusikforschung. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Folk Music Council vom 7. bis 12. April 1975 in Kazimierz Dolny, 1979, PWM, Krakov, p. 45 – 71

 • 1978

  Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation im Bezug zur Studiengruppenarbeit

  Studia Musicologica, 1978, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year XX, p. 217 – 226

 • 1978

  Zvukový záznam a ľudová hudba

  Ľudová hudba v rozhlase. Materiály zo seminára, 1978, Bratislava, year 8, p. 6 – 19

 • 1978

  Organológia: jej disciplinárna genéza a dnešné úlohy

  Hudební nástroje, 1978, year 15, p. 2 – 3, 34 –36
  (pokr. str. 66 – 68, 99 – 102, 130 – 135)

 • 1978

  Fujara. Ein slowakisches Volksmusikinstrument zwischen gestern und morgen

  TIBIA 2/1978. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, 1978, Moeck Musikinstrumente + Verlag, Celle, p. 89 – 94

 • 1978

  Archaické typy bezdierkových hranových píšťal v severnom Gemeri

  Gemer. Národopisné štúdie 3, 1978, Osveta, Martin, p. 303 – 383

 • 1977

  Slovenská etnoorganológia

  Hudební nástroje, 1977, year 14, p. 98 – 101, 130 – 133

 • 1977

  Recherche de la musique populaire des Carpathes et du Balkan

  Carpatobalcanica 7/1 – 2 (1977). Informatívny bulletin Medzinárodnej komisie pre štúdium ľudovej kultúry v oblasti Karpát a Balkánu, 1977, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 51 – 62

 • 1976

  Historische Quellen der Instrumentenkunde und die ihnen angemessenen quellenkritischen Methoden

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1976, Stockholm, year IV, p. 10 – 30

 • 1976

  Fujara – Instrumentum Excellens

  Hudební nástroje, 1976, year 13, no. 1, p. 8 – 10

 • 1976

  Über den Sinn oder Unsinn der “Musikethnologischen Jahresbibliographie Europas”

  Die Musikforschung 29/1976, 1976, , Bärenreiter, Kassel, p. 190 – 194

 • 1976

  Zum gegenwärtigen Stand der Volksliedanalyse und Volksliedklassifikation

  Yearbook of the International Folk Music Council 8 (1976), 1976, p. 21 – 34

 • 1975

  Poznámky k filmovej dokumentácii v etnomuzikológii

  Informácie Slovenskej národopisnej spoločnosti, 1975, Bratislava, year III, p. 105 – 115

 • 1975

  Výskum ľudovej hudobnej kultúry Slovákov v Maďarsku

  Slovenský národopis, 1975, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 23, p. 301 – 315

 • 1975

  Musikethnologie und Elektroakustik

  Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, p. 623 – 645

 • 1975

  Der Quellenwert älterer Volksliedaufzeichnungen

  Handbuch des Volksliedes. Bd. 2, 1975, München, p. 501 – 515

 • 1975

  Piesne a hudba

  Slovensko 3. Ľud 2. Ľudová kultúra, 1975, Bratislava, p. 1096 – 1118

 • 1974

  Bartók ako etnomuzikológ

  Musicologica Slovaca, 1974, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year V, p. 277 – 290

 • 1974

  Tendenzen und Aufgaben der Instrumentenforschung

  Kongressbericht Kopenhagen 1972. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1974, Kodaň, p. 220 – 226

 • 1974

  Instrumenty muzyczne jako przedmiot badan historycznych a antropologicznych

  Muzyka, 1974, Varšava, p. 21 – 30

 • 1974

  Muzykaľnij instrument i narodnaja instrumentalna muzyka

  Teoretičeskije problemy narodnoj instrumentaľnoj muziky, 1974, Moskva, p. 21 – 30

 • 1973

  Systematika a predmet dnešnej hudobnej vedy

  Musicologica Slovaca, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year IV, p. 147 – 183

 • 1973

  Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen Systematik

  Acta Musicologica, 1973, year 45, p. 1 – 23

 • 1973

  Súčasný stav a perspektívy hudobnofolkloristického bádania na Slovensku

  Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku / Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei. 1. Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970, 1973, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 11 – 31
  (Series: Seminarium ethnomusicologicum 1/1)

 • 1973

  Entwurf einer neuen musikwissenschaftlischen Systematik

  Die Musikforschung 26/1973, 1973, , Bärenreiter, Kassel, p. 421 – 432

 • 1972

  Charakteristické znaky súčasnej slovenskej etnomuzikológie

  Slovenský národopis, 1972, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 20, p. 253 – 274

 • 1972

  Bartóks Beziehungen zur Volksmusik und Volksmusikforschung

  International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók 1971, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, 1972, Budapešť, p. 197 – 207

 • 1972

  Hudobná notácia a samočinné počítače

  Lidová píseň a samočinný počítač. 1. Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971, 1972, Brno, p. 163 – 188

 • 1971

  Opäť o slovenskej hudobnej publicistike

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, p. 73 – 77

 • 1971

  Hudba, človek, spoločnosť

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, year 15, p. 348 – 355

 • 1970

  Die Quellenlage der Volksmusikforschung

  Kongressbericht Ljubljana 1967. Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft, 1970, Kassel, no. 282 – 286

 • 1970

  Mensch, Musik, Instrument. Funktionelle Schichtung der Primarformen

  Musik als Gestalt und Erlebnis. Festschrift Walter Graf zum 65. Geburtstag. Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge. Band 9, 1970, Böhlau Verlag, Viedeň, p. 41 – 56

 • 1969

  Typologische Arbeitsverfahren bei Volksmusikinstrumenten

  Studia instrumentorum musicae popularis, 1969, Stockholm, year I, p. 23 – 40

 • 1969

  Hudobnovedecká systematika a etnoorganológia

  Musicologica Slovaca, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year I, p. 5 – 41

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Erich: Zur Typologie der Volksmusikinstrumente

  Studia instrumentorum musicae populartis, 1969, Stockholm, year I, p. 11 – 22

 • 1969

  Vorwort / Predhovor

  Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. Series: Symposiums. 2. Hrsg. Elschek, Oskár – Stockmann, Doris, 1969, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (155 s., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

 • 1968

  Nástroje a nástrojová hudba

  Slovenský národopis, 1968, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 16, p. 6 – 30

 • 1968

  Európska hudobná tradícia včera a dnes

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, year 12, p. 197 – 201

 • 1968

  Lidová nástrojová hudba

  Československá vlastiveda. Zv. 3. Lidová kultura, 1968, Praha, p. 664 – 692

 • 1966

  Prehľadne syntetizujúce práce z oblasti etnomuzikológie po roku 1950

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VII, p. 227 – 242

 • 1966

  Oponická zbierka, jej štýlová charakteristika a vzťah k slovenskej ľudovej hudobnej tradícii

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VII, p. 87 – 96

 • 1966

  Prisma der gegenwärtigen slowakischen Volksmusik

  Die Welt der Slaven XI. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Koschmieder, Erwin (Hrsg.), 1966, Köln, no. 4, p. 410 – 429

 • 1966

  Methodological Problems in Slovak Ethnomusicology

  Ethnomusicology and folk music: an international bibliography of dissertations and theses, compiled and annotated by Gillis, Frank – Merriam, Alan Parkhurst, 1966, , Wesleyan University Press, Middletown Connecticut, no. 10, p. 191 – 198

 • 1965

  Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts

  Studia Musicologica, 1965, Academiae Scientiarum Hungaricae (Akadémiai Kiadó), Akadémiai Kiadó, Budapešť, year VII, no. 7, p. 47 – 59

 • 1963

  Porovnávacia úvodná štúdia k európskemu ľudovému viachlasnému spevu

  Hudobnovedné štúdie, 1963, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year VI, p. 79 – 116

 • 1963

  Ciele hudobnej výchovy a hudobnej osvety v dnešnej spoločnosti

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 1, p. 4 – 9

 • 1963

  Teória a hudobnoštylistická skladba ruskej vokálnej ľudovej polyfónie

  Slovenský národopis, 1963, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 11, p. 286 – 309

 • 1963

  Súčasná hudba vo vzťahu k dnešnému hudobnému životu a hudobná výchova

  Kresánek, Jozef (ved. redaktor): K problematike súčasnej hudby, 1963, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 87

 • 1962

  K dejinám formovania slovenského národného hudobného jazyka

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, year 6, no. 4, p. 97 – 101

 • 1962

  Sólová inštrumentálna hudba na Slovensku

  Antologie autentických forem československého hudebního folkóru, 1962, State Music Publisher, Praha, p. 42 – 72
  (s 3 gramoplatňami)

 • 1961

  Elektroakustika a etnomuzikológia

  Slovenský národopis, 1961, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9, p. 295 – 309

 • 1961

  Objet et buts des recherches portant sur la musique populaire Carpatique

  Slovenský národopis, 1961, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 9, p. 661 – 665

 • 1961

  K problémom “malých” foriem

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 6, p. 245 – 251

 • 1961

  Podmienky a zásady vydávania autentickej ľudovej hudby na gramofónových platniach

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, year 5, no. 5, p. 221 – 225

 • 1959

  Pojem a základné znaky hudobného folklóru

  Hudobnovedné štúdie, 1959, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year III, p. 5 – 42

 • 1959

  Dnešný stav a perspektívy hudobnofolkloristickej a hudobnoetnologickej práce na Slovensku

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 5, p. 218 – 223

Personálna bibliografia – Monographs in journals and anthologies

 • 1998

  Slovenské ľudové aerofóny: príspevok k charakteristike ľudových hudobných nástrojov a organológie na Slovensku

  Musicologica actualis 1/1 (1997)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (61 s., 1. vyd.)

 • 1985

  Slovenská ľudová hudobná tradícia

  Slovakistické štúdie. Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Mistrík, Jozef (zost.), 1985, Matica slovenská, Martin
  (1. vyd., Edícia: Teória a výskum, Séria: Vedecké zborníky)

Personálna bibliografia – Editorial Work

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia: jej kultúra, umenie a neprekonané problémy

  Centrum mediálnej kultúry pri Ústave hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (367 s., 1. vyd.)

 • 2004

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie

  Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 30. Etnomuzikologický seminár / 30. Seminarium Ethnomusicologicum 2003, Kaštieľ Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (230 s., 1. vyd.)

 • 2003

  ELSCHEK, Oskár (ed.): A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (662 s., 1. vyd., preložené zo slovenského originálu Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, 572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

 • 2003

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku

  Ethnologica Actualis Slovaca 3 (2003). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z konferencie Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 21. – 22. mája 2001

  University of St. Cyril and Methodius, Trnava
  (166 s., 1. vyd.)

 • 2002

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

  Musicologica actualis 5 (2002). 29. Etnomuzikologický seminár / 29. Seminarium Ethnomusicologicum 2002, Bratislava, November 2002

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (159 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (294 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Etnológia versus antropológia?

  Ethnologica Actualis Slovaca 1/1 (2000). Revue pre etnológiu, folkloristiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu. Zborník z vedeckého seminára Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 28. apríla 2000

  University of St. Cyril and Methodius, Trnava
  (78 s., 1. vyd.)

 • 2000

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Digitizing World Music / Digitalisierung von Weltmusik

  Systematische Musikwissenschaft 7/3 (1999)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 153 – 195

 • 1999

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Organology and computer applications / Instrumentenforschung und Computeranwendungen

  Systematische Musikwissenschaft 6/2 – 3 (1998)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 131 – 306

 • 1996

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (572 s., 1. vyd., resumé v angličtine)

 • 1993

  ELSCHEK, Oskár – SCHNEIDER, Albrecht (ed.): Systematische Musikwissenschaft 1/2, 1993

  Tagungsbericht des 1. Internationalen musikwissenschaftlichen Symposiums veranstaltet vom 26. – 29. September 1993 im Schloss von Moravany

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (394 s., 1. vyd.)

 • 1992

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Die Musikforschung der Gegenwart: ihre Systematik, Theorie und Entwicklung. Band 1. Band 2

  Acta Ethnologica et Linguistica, Nr. 64, Series Musicologica, Nr. 4. Stieglmayr, Engelbert (ed.)

  Wien-Föhrenau
  (Zv. 1 - 269 s., Zv. 2 - 490 s., 1. vyd.)

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Rhythmik und Metrik in Traditionellen Musikkulturen. Musicologica Slovaca XVI

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (295 s., 1. vyd.)

 • 1989

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Ľudové hudobné a tanečné zvykloslovie. Musicologica Slovaca XIV

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (211 s., 1. vyd.)

 • 1988

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti. Musicologica Slovaca XII

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (171 s., 1. vyd.)

 • 1986

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Entwicklungswege der Musikwissenschaft. Musicologica Slovaca XI

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (104 s., 1. vyd.)

 • 1985

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Slovenská ľudová nástrojová hudba a ľudové piesne. Musicologica Slovaca X

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1978

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 10/1975

  Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Opus, Bratislava
  (111 s., 1. vyd.)

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – STOCKMANN, Doris (ed.): Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen

  Series: Symposiums. 2

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (155 s., 1. vyd., Die Tagung der Studiengruppe hat in den Tagen vom 31. August bis 4. September 1965 im Institut für Musikwissenschaften der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava stattgefunden)

 • 1969

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 3/1968

  Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (108 s., 1. vyd.)

 • 1968

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 2/1967

  Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1967

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas / Annual Bibliography of European Ethnomusicology 1 – 10 (1966 – 1975)

  Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (11 zväzkov)

 • 1967

  ELSCHEK, Oskár – MAČÁK, Ivan – STOCKMANN, Erich (zost.): Musikethnologische Jahresbibliographie Europas 1/1966

  Slovak National Museum, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (72 s., 1. vyd.)

 • 1965

  ELSCHEK, Oskár (zost.): Béla Bartók: Postrehy a názory

  State Music Publisher, Bratislava
  (218 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 38, preložila Eva Hykischová)

 • 1959

  ELSCHEK, Oskár (ed.): Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne. Zv. 1. Slowakische Volkslieder. Bd. 1

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (752 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Scientific reviews

 • 1986

  ...a predsa ich potrebujeme

  Slovenské spevy v novom kritickom vydaní (Ladislav Galko)

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, year 28, no. 20

 • 1985

  Dahlhaus, Carl: Nová príručka hudobnej vedy (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 1, p. 8

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2008

  Multimediálny kraj a jeho ľudia

  SME, 2008, Bratislava, year 16, no. 32 (7. 2.)
  (Kultúra, s. 18)

 • 2007

  Grand Prix Svetozára Stračinu 2007

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 6, p. 28

 • 2002

  Ľudová umelecká tradícia a európske hudobné kontexty v 21. storočí

  (10. európska konferencia Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO v Trenčianskych Tepliciach)

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 9, p. 7 – 9

 • 2002

  Absencia kultúrnosti

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 3, p. 5 – 7

 • 1999

  Grand Prix Svetozára Stračinu

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 10, p. 26 – 27

 • 1992

  Muzikologická konferencia v Karibskej oblasti

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 16, p. 7

 • 1991

  Ad causam academiae

  Čiže bude veda opäť hračkou v rukách politikov, ideológov a administrátorov?

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 37, p. 12

 • 1991

  Občan, politika, veci každodenné a “štát”

  Poznámky k ponovembrovému stavu Česko-Slovenska

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, year 4, no. 17, p. 12 – 13

 • 1991

  ELSCHEK, Oskár – MOCKOVČIAKOVÁ, Oľga: Nie v Detve, ale v Hongkongu

  Slobodný piatok, 1991, year 2, no. 32, p. 12

 • 1990

  Žraloky v rybníku

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 46, p. 15

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár – KOVÁČ, Ladislav: Je vôbec dialóg možný?

  A s kým! Otvorený list ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 29, p. 12 – 13

 • 1990

  Morálne memento včerajška

  Veda, výskum, akadémia a vysoké školy

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 22 – 23, p. 3

 • 1990

  ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ako ďalej v hudobnom školstve

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 8, p. 4

 • 1990

  K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 24, p. 7

 • 1989

  ELSCHEK, Oskár – RAJTEROVÁ, Alžbeta: “Niet zázrakov”

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 6, p. 11

 • 1989

  Ľudová pieseň v učebniciach hudobnej výchovy a na školách

  Ešte raz k otázkam estetickej a hudobnej výchovy

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 2, p. 10 – 11

 • 1989

  Carl Dahlhaus. Veľká osobnosť dnešnej hudobnej vedy

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 31, p. 14

 • 1987

  Za Ladislavom Galkom

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 21, p. 7

 • 1985

  Nositelia tradícií

  Pieseň a hudba na žilinskej prehliadke folklórnych skupín

  Rytmus, 1985, year 36, no. 10, p. 11 – 13

 • 1985

  Hudobná veda súčasnosti

  Osvetová práca, 1985, Obzor, Bratislava, year 35, no. 1, p. 45

 • 1982

  Hudba a spev na prehliadke v Žiline

  Rytmus, 1982, year 33, no. 6, p. 11 – 13

 • 1982

  Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1981

  Rytmus, 1982, year 33, no. 1, p. 12 – 13

 • 1981

  Z dielní hudobných majstrov

  Výrobcovia hudobných nástrojov o Cenu dr. Ladislava Lenga v Detve

  Smer, 1981, year 33, no. 165 (15. 7.), p. 4

 • 1981

  Súťažili všetky generácie

  Západoslovenská krajská súťaž ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov ľudových piesní (Skalica, 28. februára 1981)

  Rytmus, 1981, year 32, no. 6, p. 14 – 15

 • 1980

  ELSCHEK, Oskár – PAVLOVIČOVÁ, Ľubica: Myjava ’80

  Rytmus, 1980, year 31, no. 9, p. 20 – 21

 • 1980

  Súťaž folklórnych speváckych skupín v Skalici

  Rytmus, 1980, year 31, no. 6, p. 18 – 19

 • 1979

  KYSEĽ, Vladimír – ELSCHEK, Oskár: Krajská súťaž Západoslovenského kraja ľudových hudieb, sólistov v hre na ľudové nástroje, sólistov tanečníkov a tanečných párov

  Rytmus, 1979, year 30, no. 5, p. 12 – 13

 • 1978

  ELSCHEK, Oskár – FELLÉGI, Pavol: Hudba storočí

  O cennom kultúrnom počine vydavateľstva OPUS

  Smena na nedeľu, 1978, year 13, no. 48 (1. 12.), p. 7

Bibliografia

 • 2011

  GARAJ, Bernard: K etnomuzikologickému dielu Oskára Elscheka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 317 – 331

 • 2006

  ĎURIŠ, Juraj: Oskár Elschek (ed.): Multimediálna spoločnosť na prahu 21. storočia

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 11 – 12, p. 59

 • 2004

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch

  Slovenský národopis, 2004, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 52, no. 2, p. 163 – 167

 • 2003

  URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Lýdia Mikušová (ed.): Podpoľanie – ľudové piesne a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 2, p. 305 – 308

 • 2003

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta: Oskár Elschek (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, year 29, no. 1, p. 135 – 139

 • 2002

  URBANCOVÁ, Hana: Oskár Elschek – Albrecht Schneider (ed.): Digitizing World Music

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 2, p. 284 – 286

 • 2001

  LENGOVÁ, Jana: Životné jubileum prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)

  Slovenský národopis, 2001, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 49, no. 2, p. 225 – 230

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Hommage à Oskár Elschek

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 6, p. 4 – 5

 • 2001

  URBANCOVÁ, Hana: Prínos Oskára Elscheka k európskej muzikológii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 27, no. 1, p. 99 – 122

 • 1998

  VAJDA, Igor: Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Viera a život, 1998, year 8, no. 1, p. 69 – 70

 • 1998

  BURLAS, Ladislav – FÖDERMAYR, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (448 s., 1. vyd.)

 • 1997

  MUNTÁG, Emanuel: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť

  Slovenské národné noviny, 1997, Matica slovenská, Martin, year 8 (12), no. 36 – 37, p. 12

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Jubileum slovenskej muzikológie

  (K dielu 65-ročného Oskára Elscheka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 13, p. 6

 • 1992

  MÓŽI, Alexander: Oskár Elschek: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 12, p. 5

 • 1991

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 14, p. 3

 • 1991

  URBANCOVÁ, Hana: Musicologica Slovaca 1989. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie

  Hudobný život, 1991, Bratislava, year 23, no. 1, p. 5

 • 1991

  URBANCOVÁ, Hana: Svet hudobnej fantázie. Nová monografia o slovenských ľudových nástrojoch

  Národná obroda, 1991, year 2, no. 302 (28. 12.), p. 12

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: Hudobná veda súčasnosti

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 8, p. 6

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2

  Slovenský národopis, 1985, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 33, no. 4, p. 800 – 802

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 6, p. 4, 7

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov

  Slovenský národopis, 1982, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 30, no. 1, p. 104 – 110

 • 1981

  DÚŽEK, Stanislav – ELSCHEK, Oskár: Folklórne hnutie – súčasť našej národnej kultúry

  Rytmus, 1981, year 32, no. 10, p. 32 – 33

 • 1981

  MÓŽI, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy: Alica Elscheková, Oskár Elschek

  Rytmus, 1981, year 32, no. 10, p. 19

 • 1981

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia

  Slovenský národopis, 1981, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 29, no. 2 – 3, p. 478 – 479

 • 1981

  MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Oskára Elscheka

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 12, p. 3

x