Bibliografia

 • 2011

  KIRÁLY, Fero: the radical cut : šiller/bálešová [recenzia CD/DVD]

  Hudobný život, 2011, no. 7 – 8, p. 56

 • 2010

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos. Tri festivalové impresie

  Hudobný život , 2010, no. 1 – 2, p. 12 – 14

 • 2008

  TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 4

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 35

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Konvergencie

  Hudobný život, 2006, no. 10, p. 4 – 5

x