2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 8, s. 20 – 23

2022

MADUNICKÁ, Klára: Bázlik po vyše polstoročí opäť v SND

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 22

2022

UNGER, Pavel: Peter a Lucia sú konečne späť – Bázlikovo dielo v komornej verzii Operného štúdia SND

Opera Slovakia, 2. 7. 2022

2021

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Dramaturgicky netradičná dvojička v Opernom štúdiu SND

Opera Slovakia, 12. 10. 2021

2021

ČERVENKA, Jozef: Denník Anny Frankovej v Opernom štúdiu SND

Monitoring divadiel na Slovensku, 21. 1. 2021

2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Posolstvo Anninho denníka v Opernom štúdiu SND

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1 – 2, s. 12

2021

REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

Opera Slovakia, 23. 11. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Otvárací koncert 2. cyklu Operného štúdia SND

Opera Slovakia, 25. 11. 2021

2020

MADUNICKÁ, Klára: Anna Franková v opernom šate

Reflektor VŠMU, 2. 12. 2020

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Denník Anny Frankovej: Cenný projekt Operného štúdia SND

Opera Slovakia, 1. 12. 2020

2020

VACHOVÁ, Zuzana: Denník Anny Frankovej: nečakaná krása dodekafónie

Moja kultúra, 8. 12. 2020

2020

UNGER, Pavel: Operné štúdio Slovenského národného divadla vyšlo z ulity vo forme streamu

Opera Slovakia, 3. 11. 2020

2020

SEDLÁKOVÁ, Katarína: Keď klavír znie ako celý orchester

Pravda / Kultúra, 9. 12. 2020

2019

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Cantéjodjayâ [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata]

InMusic, 26. 3. 2019

2019

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Cinema [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata]

InMusic, 27. 9. 2019

2019

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Ein Kinderspiel [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata ]

InMusic, 5. 11. 2019
(fragment textu)

2019

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Žiadba [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata]

InMusic, 19. 12. 2019

2019

CHOVANOVÁ, Irena: Banskoštiavnické kladivká

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 29

2018

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Songs My Mother Taught Me [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata]

InMusic, 15. 9. 2018

2018

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Chansons Madécasses [autorský text ku koncertnému projektu Ensemble Ricercata]

InMusic, 25. 9. 2018

2017

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Talk_Play_Share [autorský text k recitálu Ivana Šillera a Martiny Janegovej]

InMusic, 2017

2016

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Tomáš Boroš : Skladačky. Modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu [recenzia]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 40

2012

BÁLEŠOVÁ, Andrea: New Music for Kids and Teens [hudobné spravodajstvo]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 13

2011

KIRÁLY, Fero: the radical cut : šiller/bálešová [recenzia CD/DVD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 56

2010

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos. Tri festivalové impresie

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 12 – 14

2008

TÓTH, Miro: Cesta k improvizácii [rozhovor]

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 11, s. 9 – 10

2008

TAKÁCSOVÁ, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 4

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2006

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Luminiscencia [úvodný text k rovnomennému CD]

Luminiscencia : Monika Duarte - Štreitová, flauta, 2006

2006

BÁLEŠOVÁ, Andrea: Otvorená partitúra ako cesta k voľnej improvizácii

Prezentácie - konfrontácie I., 2006, Divis-Slovakia, s. 103 – 116
(zborník príspevkov z medzinárodných seminárov KTH HTF VŠMU Bratislava)

2006

ŠUBA, Andrej: Konvergencie

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 10, s. 4 – 5

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zvuky zo SOOZVUK-u

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 3, s. 13

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 25

Personálna bibliografia

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2006

  BÁLEŠOVÁ, Andrea: Otvorená partitúra ako cesta k voľnej improvizácii

  Prezentácie - konfrontácie I., 2006, Divis-Slovakia, s. 103 – 116
  (zborník príspevkov z medzinárodných seminárov KTH HTF VŠMU Bratislava)

Personálna bibliografia – Analýzy diel

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2016

  BÁLEŠOVÁ, Andrea: Tomáš Boroš : Skladačky. Modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu [recenzia]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 40

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  BÁLEŠOVÁ, Andrea: New Music for Kids and Teens [hudobné spravodajstvo]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 13

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

x