• 1990 – 1996

  Konzervatórium Žilina (Eva Kudjová)

 • 1996 – 2001

  VŠMU (Cyril Dianovský, Ida Černecká)

 • 2001 – 2005

  Pedagogická fakulta UK v Bratislave, postgraduálne štúdium (Stanislav Zamborský)

 • 2001 – 2002 a 2004 – 2006

  VŠMU, bakalárske štúdium hudobnej teórie

 • 2002 – 2004

  Royal Conservatoire Gent, Belgicko (klavír – Daan Vandewalle, komorná hra – Marcel Lequeux)

 • 2004 – 2005

  Orpheus Institut v Gente, Belgicko, postgraduálne štúdium komornej hudby spolu s Ivanom Šillerom ako klavírne duo (Jan Michiels)

 • 2005

  prestížne ročné štipendium European Center of Contemporary Art Hellerau (ECCAH), Drážďany (klaviristka ansámblu ECCAH v projekte pre Drážďanské dni súčasnej hudby 2006)

 • 1994 – 1996

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Pierre Jasmin, Eugen Indjić a Lazar Berman)

 • 2000

  štipendium na International Sommerakademie Prag-Wien-Budapest v Badene, Rakúsko (György Nádor, Peter Toperczer)

 • 2003

  Week of Chamber Music Gent, Belgicko (Marcel Lequeux)

 • 2003

  Ostravské dni novej hudby, ČR (Zsolt Nagy, Peter Kotík, Vladimír Bokes, Fryderyk Rzewski, Phill Niblock, Alvin Lucier, Christian Wolff, Josef Kubera)

 • 2003

  interpretačný seminár Orpheus Institut v Gente (Alexej Ljubimov)

 • 2004

  majstrovské kurzy súčasnej sólovej a komornej hudby, Gent (Jan Michiels)

 • 2004

  štipendium Internationale Musikinstitut Darmstadt na podujatie Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (Kaya Haan, Nicolas Hodges, Ueli Wiget – Ensemble Modern)

 • 2005

  štipendium Luxemburského veľkovojvodstva na Cours Internationaux de Pérfectionnement Musical Luxembourg (Dana Protopopescu)

 • 2005

  štipendium nadácie Centrum súčasného umenia a Kulturkontakt Wien na „arTogether seminar“

Oblasťou záujmu Bálešovej Mudroňovej je popri sólovej literatúre predovšetkým interpretácia komornej hudby, a to najmä súčasnej. Spolupracuje v klavírnom duu s Ivanom Šillerom, v súbore Trio Neue Musik s Máriou Mártonovou-Kormanovou (ac), Monikou Duarte Štreitovou (fl), ďalej s Lenkou Brázdilíkovou a Janou Pastorkovou (s), Edithou Konwitschny (vn), Petrom Solymosi (tr) a i. Pravidelne účinkuje na festivaloch doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Jesenný festival umenia Banská Bystrica, Orfeus, Hudba bez hraníc v srdci Európy, SPACE, Konvergencie, (New) music at home, Konfrontácie, Medzinárodný hudobný projekt Bridge, Festival súčasnej hudby Košice, Galéria hudby Nitra a ď.) i v zahraničí (Ostrava New Music Days (CZ), Music für Ravensbrück (DE), Steinway festival Gent (BE), Week of Contemporary Music Gent, Festival van Vlaanderen (BE), Gentse Feesten (BE), Festival Outono Aveiro (PT), Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik (DE), Varšavská jeseň (PL), Festival für Neue Musik "Attacca" Bochum (DE), Jesenný festival súčasného umenia Budapešť (HU). Koncertovala na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Nemecku a i. Aktívne spolupracuje so súčasnými skladateľmi na Slovensku aj v zahraničí (Jana Kmiťová, Jevgenij Iršai, Marián Lejava, Marek Piaček; Jeroen Roffel, Koen Desimpelaere, Rama Gottfried, Petra Bachratá Oliveira, Pedro Oliveira a ď.) Realizovala nahrávky pre Slovenský Rozhlas, Český rozhlas Ostrava a Radio RBB 3 Nemecko. Je iniciátorka a organizátorka Medzinárodného hudobného projektu Bridge a spoluzakladateľka a spoluorganizátorka (do r. 2006) projektov SPACE a Galéria hudby Nitra.

x