• 1982 – 1990

  ĽŠU v Žiline (klavír – Alexandra Rolková)

 • 1990 – 1996

  Konzervatórium v Žiline (klavír – Eva Kudjová)

 • 1996 – 2001

  VŠMU (klavír, koncertné zameranie – Cyril Dianovský, Ida Černecká)

 • 2001 – 2005

  Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Katedra hudobnej výchovy, doktorandské štúdium (školiteľ – Stanislav Zamborský)

 • 2001 – 2006

  VŠMU, Katedra hudobnej teórie, bakalárske štúdium Teórie hudby

 • 2002 – 2004

  Royal Conservatoire Gent, Belgicko, magisterské štúdium (hra na klavíri – Daan Vandewalle)

 • 2004 – 2005

  Inštitút pre postgraduálne vzdelávanie Orpheus Instituut Gent, Belgicko (komorná hra – Ján Michiels)

 • 2018 – 2020

  Cirkevné konzervatórium Bratislava, Špecializačné štúdium (Stará hudba, čembalo – Agnesa Ferienčíková)

 • 2000 – 2006

  Štipendijné pobyty:

 • 2000

  Internationale Sommeracademy Prag – Wien – Budapest

 • 2001

  Ostravské dni novej hudby, Česká republika (Zsolt Nagy, Peter Kotík, Vladimír Bokes, Fryderyk Rzewski, Phill Niblock, Alvin Lucier, Christian Wolff, Josef Kubera)

 • 2004

  Internationale Ferienkurse für neue Musik Darmstadt

 • 2005

  Nadácia Centrum súčasného umenia a Kulturkontakt Wien („arTogether seminar“ – seminár kultúrneho manažmentu)

 • 2005

  Course Internationaux de Pérfectionnement Musical Luxembourg

 • 2005 – 2006

  Prestížne ročné štipendium Európskeho centra umení Hellerau, Drážďany, Nemecko

 • Majstrovské interpretačné kurzy:

  Nicolas Hodges, Kaya Haan, Ueli Wiget, Marcel Lequeux, Alexej Lubimov, Drahomíra Biligová, Dana Protopopescu, Peter Toperczer, Gyorgy Nádor, Eugen Indjic, Lazar Berman, Pierre Jasmin

Oblasťou záujmu Andrey Bálešovej je popri sólovej literatúre interpretácia komornej hudby, a to najmä súčasnej. Významné počiny v tomto jej umeleckom zameraní dokumentuje množstvo premiér sólových a komorných skladieb domácich i zahraničných autorov na prestížnych pódiách. V minulosti intenzívne spolupracovala s klaviristom Ivanom Šillerom, flautistkou Monikou Duarte Štreitovou, akordeonistkou Máriou Mártonovou-Kormanovou, speváčkami Lenkou Brázdilíkovou a Janou Pastorkovou. Pôsobila v súbore Trio Neue Musik, ensembli SOOZVUK a v Melos Ethos Ensemble.

Účinkovala na festivaloch doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, Jesenný festival umenia Banská Bystrica, Orfeus, Hudba bez hraníc v srdci Európy, SPACE, Konvergencie, Konfrontácie, Ars Nova Cassoviae, Galéria hudby Nitra) i v zahraničí (Ostrava New Music Days (CZ), Music für Ravensbrück (DE), Steinway festival Gent (BE), Week of Contemporary Music Gent, Festival van Vlaanderen (BE), Gentse Feesten (BE), Festival Outono Aveiro (PT), Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik (DE), Varšavská jeseň (PL), Festival für Neue Musik "Attacca" Bochum (DE), Jesenný festival súčasného umenia Budapešť (HU).

Andrea Bálešová je vyhľadávanou korepetítorkou s dlhoročnou praxou, pričom za túto oblasť umeleckej činnosti získala ocenenie na súťaži i uznanie hudobnej kritiky. Od r. 2019 pôsobí ako rezidenčný korepetítor Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry “Camera Comora”. Spolupracuje aj s Operným štúdiom SND, s ktorým sa podieľala na realizácii viacerých projektov: Noc s Operným štúdiom SND (2019), Komorný koncert Operného štúdia SND a významnou mierou prispela k úspechu premiéry opernej monodrámy Grigory Frida Denník Anny Frankovej (2020).

Popri umeleckej činnosti sa intenzívne venuje klavírnej pedagogike a realizácii rôznych umeleckých a edukačných projektov. Spolupodieľala sa na vzniku Medzinárodného festivalu Space, Medzinárodného hudobného projektu BRIDGE (autor, dramaturg, koordinátor) a bola tiež jedným z iniciátorov a dramaturgov projektu komornej hudby Galéria hudby v Nitrianskej galérii. V r. 2010 – 2012 bola koordinátorom projektu New Music for Kids and  Teens (Slovenská sekcia ISCM), kde sa podieľala o.i. na vytvorení databázy súčasných skladieb pre deti a mládež na stránke projektu.

V r. 2015 iniciovala vznik umelecko - edukačného projektu Students Meet Professionals, ktorý je zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. Súčasťou projektu je festival klavírnej tvorby Klavírny maratón, ktorý každoročne realizuje Cirkevné konzervatórium v Bratislave. Na realizácii projektov sa podieľa aj vlastnou lektorskou činnosťou, ktorá reflektuje jej  súčasnú pedagogickú prax (prednášky a semináre: Súčasná slovenská klavírna tvorba pre deti, Knižočka skladieb pre A. M. Bachovú, Hudobné laboratórium a iné). Pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (od r. 1996), od r. 2014 ako vedúca odboru Hra na klavíri.

 

„ ...Bálešová zvládla dielo technicky bravúrne, po celý čas hrala bez najmenšieho zaváhania a bola speváčke výraznou oporou. Bohaté farby orchestra dokázala vďaka práci s dynamikou, dôslednej pedálovej technike a prepracovaným detailom dostať do klavírneho prednesu. Keď sme spomínali kontrastné emócie, ktoré hrdinka prežíva a objavujú sa v jej denníku, rovnako sú zreteľné aj v hudbe. Bálešovej bezchybný prednes doslova „maľoval“ atmosféru strachu, drámy, vzdoru, ale aj lyricky, radosti a nehy. V akordoch sa vedela dostatočne oprieť o tóny, aby ich hrala s patričnou razanciou a dramaticky, ak Frid napísal do partitúry znejúce zvony, na klavíri ich interpretovala tak presvedčivo, že ste ich tam vskutku počuli aj s efektným dozvukom....“   Vachová, Zuzana: Denník Anny Frankovej: nečakaná krása dodekafónie. In: Portál mojakultúra.sk, 8. decembra 2020.  

x