• 2017

  Čestné ocenenie Konferenciou biskupov Slovenska, Bratislava (SK)

  za aktívnu a záslužnú prácu v katolíckom školstve

 • 2011

  Medzinárodná spevácka súťaž Olomouc, Žerotín (CZ)

  Cena za klavírny sprievod

 • 2000

  Medzinárodná súťaž Krzysztofa Pendereckého v súčasnej komornej hudbe, Krakov (PL)

  2. cena v kategórii Duo (s Matejom Kozubom - klarinet)

 • 1995

  Medzinárodná súťaž súčasných poľských skladateľov, Ostrava (ČR)

  Čestné uznanie (klarinet a klavír)

x