2022

BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 4

2019

PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 18 – 19

2019

KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 6

2019

BALÁŽ, Peter: World Music Festival Bratislava: Karnatická hudba z juhu Indie premiérovo na Slovensku

Jazz.sk, 2019

2019

MALOVESKÁ, Lucia: Premiéra programu Kompozičného laboratória: februárový koncert prinesie do rozhlasu skladby pre big band

DenníkN - Kultúra, 2019

2018

KOLÁŘ, Robert: Marián Zavarský [rozhovor]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 12 – 15

2018

KOLÁŘ, Robert: Anatomy

Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 35

2017

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 29

2017

KOTOUČEK, Matej: Elektroakustická hudba inšpirovaná životom organizmov

.týždeň, 2017
(Anatomy)

2015

KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 3

2014

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 3

2013

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 18

2013

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium VŠMU

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 16

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 46 – 49

2013

BRATHOVÁ, Barbora: Když dva dělají totéž…

Operaplus, 2013

2012

KOLÁŘ, Robert: John Cage a hu(d)by

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 8

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 4

 • 2019

  PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 18 – 19

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 6

 • 2019

  BALÁŽ, Peter: World Music Festival Bratislava: Karnatická hudba z juhu Indie premiérovo na Slovensku

  Jazz.sk, 2019

 • 2019

  MALOVESKÁ, Lucia: Premiéra programu Kompozičného laboratória: februárový koncert prinesie do rozhlasu skladby pre big band

  DenníkN - Kultúra, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Marián Zavarský [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 9, p. 12 – 15

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Anatomy

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 35

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 29

 • 2017

  KOTOUČEK, Matej: Elektroakustická hudba inšpirovaná životom organizmov

  .týždeň, 2017
  (Anatomy)

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 3

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 3

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 18

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium VŠMU

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 16

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

  Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 46 – 49

 • 2013

  BRATHOVÁ, Barbora: Když dva dělají totéž…

  Operaplus, 2013

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: John Cage a hu(d)by

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 8

x