2023

ZAVARSKÝ, Marián: Komponovanie v divočine

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 16 – 17

2023

GUNIČOVÁ, Kristína: Orfeus 22

Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 29 – 34

2022

BERETOVÁ, Alžbeta: Vojna a mier alebo hudba v službách rozhlasovej hry

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 24 – 25

2022

BERETOVÁ, Alžbeta: Trošku viac o skladateľovi Mariánovi Zavarskom

Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 11 – 13

2022

BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 4

2019

KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 6

2019

MALOVESKÁ, Lucia: Premiéra programu Kompozičného laboratória: februárový koncert prinesie do rozhlasu skladby pre big band

DenníkN - Kultúra, 2019

2019

BALÁŽ, Peter: World Music Festival Bratislava: Karnatická hudba z juhu Indie premiérovo na Slovensku

Jazz.sk, 2019

2019

PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 18 – 19

2018

KOLÁŘ, Robert: Marián Zavarský [rozhovor]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 12 – 15

2018

KOLÁŘ, Robert: Anatomy

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 35

2017

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

2017

KOTOUČEK, Matej: Elektroakustická hudba inšpirovaná životom organizmov

.týždeň, 2017
(Anatomy)

2015

KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

2014

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 3

2013

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 18

2013

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium VŠMU

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 16

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

2013

BRATHOVÁ, Barbora: Když dva dělají totéž…

Operaplus, 2013

2012

KOLÁŘ, Robert: John Cage a hu(d)by

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 8

Personálna bibliografia – Esejistická tvorba

 • 2023

  ZAVARSKÝ, Marián: Komponovanie v divočine

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 16 – 17

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  GUNIČOVÁ, Kristína: Orfeus 22

  Tempo, 2023, roč. 20, č. 1 – 2, s. 29 – 34

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  BERETOVÁ, Alžbeta: Štyri premiéry s Ivom Kahánkom

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 4

 • 2019

  PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 18 – 19

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 6

 • 2019

  MALOVESKÁ, Lucia: Premiéra programu Kompozičného laboratória: februárový koncert prinesie do rozhlasu skladby pre big band

  DenníkN - Kultúra, 2019

 • 2019

  BALÁŽ, Peter: World Music Festival Bratislava: Karnatická hudba z juhu Indie premiérovo na Slovensku

  Jazz.sk, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Marián Zavarský [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 12 – 15

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Anatomy

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 35

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

 • 2017

  KOTOUČEK, Matej: Elektroakustická hudba inšpirovaná životom organizmov

  .týždeň, 2017
  (Anatomy)

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 3

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 3

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 18

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium VŠMU

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 16

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

  Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

 • 2013

  BRATHOVÁ, Barbora: Když dva dělají totéž…

  Operaplus, 2013

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: John Cage a hu(d)by

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 8

Bibliografia – Rozhovory

 • 2022

  BERETOVÁ, Alžbeta: Vojna a mier alebo hudba v službách rozhlasovej hry

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 11, s. 24 – 25

 • 2022

  BERETOVÁ, Alžbeta: Trošku viac o skladateľovi Mariánovi Zavarskom

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 3, s. 11 – 13

x