2022

BLAHO, Vladimír: K výročiu úmrtia dirigenta a skladateľa Gerharda Auera

Opera Slovakia, 22. 11. 2022

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2020

BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

Opera Slovakia, 9. 4. 2020

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2002

VARKONDOVÁ, Alia Christa: Za Gerhardom Auerom (1925 - 2002)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 12, p. 3

1995

VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

Hudobný život, 1995, year 27, no. 6, p. 6

1989

kol.: Encyclopedy of Slovak Dramatic Arts I

VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, p. 36 – 40

1986

ČÍŽIK, V.: Slovak Conductors and Choirmasters

Opus, Bratislava, p. 58 – 60

1985

GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 7

1985

URSÍNYOVÁ, Terézia: Neopakovateľný operný večer

Hudobný život, 1985, year 17, no. 3, p. 5

1985

VAJDA, Igor: Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery

Hudobný život, 1985, year 17, no. 2, p. 5

1984

BLAHO, Vladimír: Blúdiaci Holanďan v opere SND

Hudobný život, 1984, year 16, no. 16, p. 5

1984

VAJDA, Igor: Nová slovenská miniopera

Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 2

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

Hudobný život, 1983, year 15, no. 18, p. 2

1982

VAJDA, Igor: Premiéra Smetanovho Dalibora

Hudobný život, 1982, year 14, no. 21, p. 4

1981

BLAHO, Vladimír: Čert a Kača v SND

Hudobný život, 1981, year 13, no. 16, p. 5

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Staronový Onegin v SND

Hudobný život, 1978, year 10, no. 24, p. 5

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

Hudobný život, 1978, year 10, no. 21, p. 5

1977

BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

Hudobný život, 1977, year 9, no. 4, p. 4

1975

b: Dvojité dirigentské jubileum

Hudobný život, 1975, year 7, no. 9, p. 5

1974

BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

Hudobný život, 1974, year 6, no. 2, p. 5

1972

NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

Hudobný život, 1972, year 4, no. 2, p. 7

1971

RAPOŠ, Dušan: Rusalka vo VŠMU

Hudobný život, 1971, year 3, no. 16, p. 5

Bibliography – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1989

  kol.: Encyclopedy of Slovak Dramatic Arts I

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, p. 36 – 40

 • 1986

  ČÍŽIK, V.: Slovak Conductors and Choirmasters

  Opus, Bratislava, p. 58 – 60

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  BLAHO, Vladimír: K výročiu úmrtia dirigenta a skladateľa Gerharda Auera

  Opera Slovakia, 22. 11. 2022

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2020

  BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

  Opera Slovakia, 9. 4. 2020

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

 • 2002

  VARKONDOVÁ, Alia Christa: Za Gerhardom Auerom (1925 - 2002)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 12, p. 3

 • 1995

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 6, p. 6

 • 1985

  GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 7

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Neopakovateľný operný večer

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 3, p. 5

 • 1985

  VAJDA, Igor: Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 2, p. 5

 • 1984

  BLAHO, Vladimír: Blúdiaci Holanďan v opere SND

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 16, p. 5

 • 1984

  VAJDA, Igor: Nová slovenská miniopera

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 2

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 18, p. 2

 • 1982

  VAJDA, Igor: Premiéra Smetanovho Dalibora

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 21, p. 4

 • 1981

  BLAHO, Vladimír: Čert a Kača v SND

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 16, p. 5

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Staronový Onegin v SND

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 24, p. 5

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 21, p. 5

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 4, p. 4

 • 1975

  b: Dvojité dirigentské jubileum

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 9, p. 5

 • 1974

  BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 2, p. 5

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 2, p. 7

 • 1971

  RAPOŠ, Dušan: Rusalka vo VŠMU

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 16, p. 5

x