Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1989

  kol.: Encyclopedy of Slovak Dramatic Arts I

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, p. 36 – 40

 • 1986

  ČÍŽIK, V.: Slovak Conductors and Choirmasters

  Opus, Bratislava, p. 58 – 60

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2020

  BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

  Opera Slovakia, 2020

 • 1995

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 6, p. 6

 • -1

  b: Dvojité dirigentské jubileum

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 9, p. 5

 • -1

  BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 2, p. 5

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

 • -1

  GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 8, p. 7

x