Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 36 – 40

 • 1986

  ČÍŽIK, V.: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, s. 58 – 60

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2020

  BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

  Opera Slovakia, 2020

 • 1995

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 6, s. 6

 • -1

  b: Dvojité dirigentské jubileum

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 9, s. 5

 • -1

  BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 2, s. 5

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • -1

  GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 7

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

x