• 1940 – 1945

  Hudobná akadémia v Prahe (klavír –­­­­ E. Kalix, skladba – F. Finke, dirigovanie – J. Kleiberth, A. Nowakovský)

 • 1945 – 1947

  štúdium v Drážďanoch a na Konzervatóriu v Bratislave (kompozícia – E. Suchoň, A. Moyzes, dirigovanie – K. Schimpl)

 • 1948

  Opera SND, korepetítor, neskôr ako asistent začal dirigovať baletný repertoár

 • 1950 – 1990

   riadny dirigent Opery a Baletu SND

 • od 1958

  externe Operné štúdio VŠMU a neskôr aj Konzervatória v Bratislave

"Ako skladateľ vyrastal z česko-nemeckých postromantických tradícií a konvencií. Skladateľsky sa Auer najvýraznejšie prejavil ako autor vokálnej hudby (miniopera Spoveď Dona Juana, Tri piesne na texty J. Jesenského a pod.), ako aj v drobných inštrumentálnych formách. Jeho hudobná reč asimilovala rôznorodé štýlové a štylistické prvky, blízka mu bola predovšetkým programovosť hudobných námetov. V nej sa prejavil ako spontánny a emotívny skladateľ."

 

(JURÍK, Marián: Gerhard Auer. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1998, s. 21.)

x