1996

Tanec Hedvigy a Téma s variáciami

Obsadenie: vn, pf

1996

Concertino

Obsadenie: tu, pf

1995

Concertino

Obsadenie: ob, orch

1988

Tri piesne básnika

Obsadenie: b, pf/orch

1983

Spoveď dona Juana

miniopera [B. Hončarivová podľa K. Čapka]

1980

Krásna Hedviga

Obsadenie: orch

1978

Concertino

Obsadenie: vl, orch [2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, archi/fl, ob, fg, archi]

1977-1989

"Múzy"

Obsadenie: s, pf/orch

1977

Uspávanka

Obsadenie: pf

1977

Sláčikové kvarteto d mol

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1975

Tri piesne

Obsadenie: s, pf/s, 2vn, vl, vc

1973

Romanca

Obsadenie: vn, pf

1972

Variácie na tému „Pred svätým Jánom v nedeľu"

Obsadenie: vn, folkb

1967

Červený mak

Obsadenie: ms, pf

1967

Ja túžim

Obsadenie: t, pf

1965

V noci

Obsadenie: s, pf

1963

Vianočné nálady

Obsadenie: orch

1962

Z nebe se snáší andělé

Obsadenie: t, pf

1960

Concertino

Obsadenie: fl, orch

1958

Dve piesne

Obsadenie: s, pf/s, 2vn. vl, vc

1958

Pekná je Tvoja ruža, Jar s láskou

Obsadenie: b, pf

1958

Sláčikové kvarteto A dur

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1958

Láska

Obsadenie: s, pf/a, 2vn, vl, vc

1958

Bolo raz priateľstvo

1957

Buď so mnou vždy

Obsadenie: t, pf

1957

Predoherná fantázia

Obsadenie: orch

1957

Letné pastorále

Obsadenie: orch

1957

Nocturno

Obsadenie: vn, orch

1956

Mária

Obsadenie: orch

1956

Balada g mol

Obsadenie: pf

1949

Do spevu a do tanca

Obsadenie: fiati/orch

1949

Štyri slovenské ľudové piesne

Obsadenie: s, t, br, CM, orch

1949

U nás doma

Obsadenie: orch

1949

Poľovnícka predohra

Obsadenie: orch

1949

Polnočná serenáda

Obsadenie: orch

1949

Montáž slovenských ľudových piesní

Obsadenie: s, t, br, orch

1949

Turecký vrch. Pochod

Obsadenie: fiati

1948

Dve piesne

Obsadenie: a, pf

1948

Uspávanka

Obsadenie: s, pf

1948

Romanca

Obsadenie: orch

1946

Dve piesne

Obsadenie: s, pf

1945

Andante

Obsadenie: archi

1945

Stupnicové rondo

Obsadenie: orch

1945

Svetlo a tieň

Obsadenie: orch

1945

Dve skladby

Obsadenie: pf

1944

Predohra

Obsadenie: orch

1944

Koncertná etuda

Obsadenie: pf

1943

Nocturno Des

Obsadenie: pf

1925

opera

 • 1983

  Spoveď dona Juana

  miniopera [B. Hončarivová podľa K. Čapka]

balet

 • 1980

  Krásna Hedviga

  Obsadenie: orch

 • 1956

  Mária

  Obsadenie: orch

orchester

 • 1949

  Do spevu a do tanca

  Obsadenie: fiati/orch

symfonický orchester

 • 1963

  Vianočné nálady

  Obsadenie: orch

 • 1957

  Predoherná fantázia

  Obsadenie: orch

 • 1957

  Letné pastorále

  Obsadenie: orch

 • 1949

  U nás doma

  Obsadenie: orch

 • 1949

  Poľovnícka predohra

  Obsadenie: orch

 • 1949

  Polnočná serenáda

  Obsadenie: orch

 • 1948

  Romanca

  Obsadenie: orch

 • 1945

  Stupnicové rondo

  Obsadenie: orch

 • 1945

  Svetlo a tieň

  Obsadenie: orch

 • 1944

  Predohra

  Obsadenie: orch

komorný orchester

 • 1949

  Turecký vrch. Pochod

  Obsadenie: fiati

 • 1945

  Andante

  Obsadenie: archi

jeden sólový nástroj a orchester

 • 1995

  Concertino

  Obsadenie: ob, orch

 • 1978

  Concertino

  Obsadenie: vl, orch [2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, archi/fl, ob, fg, archi]

 • 1972

  Variácie na tému „Pred svätým Jánom v nedeľu"

  Obsadenie: vn, folkb

 • 1960

  Concertino

  Obsadenie: fl, orch

 • 1957

  Nocturno

  Obsadenie: vn, orch

klavír a klavír 4-ručne

 • 1977

  Uspávanka

  Obsadenie: pf

 • 1956

  Balada g mol

  Obsadenie: pf

 • 1945

  Dve skladby

  Obsadenie: pf

 • 1944

  Koncertná etuda

  Obsadenie: pf

 • 1943

  Nocturno Des

  Obsadenie: pf

dva nástroje

 • 1996

  Tanec Hedvigy a Téma s variáciami

  Obsadenie: vn, pf

 • 1996

  Concertino

  Obsadenie: tu, pf

 • 1973

  Romanca

  Obsadenie: vn, pf

sláčikové kvarteto

 • 1977

  Sláčikové kvarteto d mol

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1958

  Sláčikové kvarteto A dur

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1988

  Tri piesne básnika

  Obsadenie: b, pf/orch

 • 1977-1989

  "Múzy"

  Obsadenie: s, pf/orch

 • 1975

  Tri piesne

  Obsadenie: s, pf/s, 2vn, vl, vc

 • 1958

  Dve piesne

  Obsadenie: s, pf/s, 2vn. vl, vc

 • 1958

  Láska

  Obsadenie: s, pf/a, 2vn, vl, vc

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1967

  Červený mak

  Obsadenie: ms, pf

 • 1967

  Ja túžim

  Obsadenie: t, pf

 • 1965

  V noci

  Obsadenie: s, pf

 • 1962

  Z nebe se snáší andělé

  Obsadenie: t, pf

 • 1958

  Pekná je Tvoja ruža, Jar s láskou

  Obsadenie: b, pf

 • 1957

  Buď so mnou vždy

  Obsadenie: t, pf

 • 1948

  Dve piesne

  Obsadenie: a, pf

 • 1948

  Uspávanka

  Obsadenie: s, pf

 • 1946

  Dve piesne

  Obsadenie: s, pf

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

 • 1949

  Štyri slovenské ľudové piesne

  Obsadenie: s, t, br, CM, orch

 • 1949

  Montáž slovenských ľudových piesní

  Obsadenie: s, t, br, orch

hudba k filmu

 • 1958

  Bolo raz priateľstvo

x