Bibliografia

 • 2014

  SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 21

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, no. 7 – 8, p. 3

 • 2008

  KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 59

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, no. 4, p. 10 – 11

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život, 2005, no. 4, p. 24 – 26

 • 2005

  GLOCK, Wolfgang: Konzert im Hof der Schmiede Wettig

  Mainzer Allgemaine Zeitung 28. 6., 2005

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, no. 2, p. 18

x