Bibliografia

 • 2014

  SABO, Patrik: Musica sacro-profana slovaca

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 21

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, č. 7 – 8, s. 3

 • 2008

  KAČIC, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 59

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

 • 2006

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2006, č. 4, s. 10 – 11

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život, 2005, č. 4, s. 24 – 26

 • 2005

  GLOCK, Wolfgang: Konzert im Hof der Schmiede Wettig

  Mainzer Allgemaine Zeitung 28. 6., 2005

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, č. 2, s. 18

x