2015

FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 35 – 73
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dejiny hudby Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 107 – 114
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tajomstvo jednoduchosti

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 81 – 84
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

HULKOVÁ, Marta: Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 115 – 125
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KŘUPKOVÁ, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnost, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 197 – 204
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 88 – 100
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

VYSLOUŽIL, Jiří: Setkávání a návrat k Josefu Kresánkovi

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 74 – 77
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Kresánkova koncepcia hudobnej estetiky – od inklinácie k systému

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 161 – 170
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

Chalupka, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 193 – 197

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Neskorá komorná tvorba Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 205 – 211
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

TYLLNER, Lubomír: Jozef Kresánek, etnomuzikolog – stálá inspirace

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 101 – 106
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 78 – 80
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 171 – 182
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 20 – 34
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KAJANOVÁ, Yvetta: Hudobné dielo a nové generácie muzikológov od čias prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 212 – 223
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 183 – 190
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2013

PETŐCZOVÁ, Janka: Kritické edície hudobných prameňov

Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka

Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), p. 209 – 215

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 13 – 30
(168 s., 1. vyd.)

2009

NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, p. 335 – 348

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 14 – 17

2004

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 83 – 86

2004

KAJANOVÁ, Yvetta: Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 74 – 78

2004

CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 5 – 8

2004

ČERNÝ, Miroslav Karel: Muzikologie jako systém a její systematika s přihlédnutím ke koncepci Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 40 – 47

2004

MATEJ, Daniel: “Musica anemica” (Kresánek versus Cage)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 91 – 94

2004

VYSLOUŽIL, Jiří: Josef Kresánek – česká hudební věda a hudba

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 70 – 73

2004

FULKA, Vladimír: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia na pozadí hudobnej vedy 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 18 – 26

2004

POKOJNÁ, Katarína: Jozef Kresánek o dodekafónii z tektonického hľadiska

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 87 – 90

2004

MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 64 – 69

2004

URBANCOVÁ, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 53 – 63

2003

KOVÁŘOVÁ, Anna: Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra. Pocta Kresánkovi

Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 11, p. 3

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

Človek v hudbe

K tvorivému odkazu profesora Jozefa Kresánka

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 4 – 5

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Homeostáza [rozhovor]

S profesorom Jozefom Kresánkom

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 72 – 75
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Slovenské omše pre spev a organ

Music Fund
(50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

2002

LETŇANOVÁ, Elena: Hudobné myslenie

Kultúrny život, 2002, Bratislava, year 3, no. 16, p. 8

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 28, no. 4, p. 577 – 580

2000

KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

Music Centre Slovakia, Bratislava
(94 s., 1. vyd.)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 13 – 15

1998

Jozef Kresánek

K dejinám zborového spevu na Slovensku III. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Sedlický, Tibor (ed.), 1998, Literary and Music Museum, , National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 14
(47 s., 1. vyd.)

1997

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

National Music Centre, Bratislava
(296 s., 1. vyd.)

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela

(K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 7, p. 5

1996

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Magnum opus musicologicum

Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 21, p. 1

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia: Veľký vedec, ušľachtilý človek

Spomienka na Jozefa Kresánka

Katolícke noviny, 1996, Bratislava, year 111, no. 11, p. 14

1996

HRČKOVÁ, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948

Litera, Bratislava, p. 146 –151, 239 – 250

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Ethos, Bratislava, p. 226 – 228

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986)

Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska, 1995, Bratislava
(b. v.)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, year 7, no. 1, p. 15

1994

KRESÁNEK, Jozef: Tektonika

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
(575 s., 1. vyd., Edícia: Systematica musicologica, Volume 1)

1993

OČENÁŠOVÁ, Dagmar (ed.): Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre

Časť 1. Jozef Kresánek: Tance zo zbierky A. Szirmay-Keczerovej

National Cultural Centre, Bratislava
(47 s., 1. vyd., 1 partitúra)

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe

K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 23 – 24, p. 4

1992

POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 390 – 395

1992

KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 342 – 395

1992

KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

Comenius University in Bratislava
(135 s., 2. vyd.)

1990

KRESÁNEK, Jozef: O umeleckom zážitku

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 30, p. 14

1990

VAJDA, Igor: Kancionálové omše Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 22, p. 10

1989

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne

Opus, Bratislava
(31 s., 1. vyd., hudobnina)

1989

HRČKOVÁ, Naďa: Keď odíde osobnosť

O vede a kultúrnom povedomí

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 1, p. 15

1988

CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 26, p. 1, 10

1988

FULKA, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v štyridsiatych rokoch

Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 7, p. 10

1986

BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 10, p. 1

1986

KRESÁNEK, Jozef: Ľudský vzťah k svetu a životu

Od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta uplynulo 230 rokov

Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 23 (28. 1.), p. 5

1986

KRESÁNEK, Jozef: Významná osobnosť slovenskej hudby

Národný umelec prof. Andrej Očenáš sa dožíva 75 rokov

Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 6 (8. 1.), p. 5

1986

HRČKOVÁ, Naďa: Za profesorom Jozefom Kresánkom

Nové Slovo, 1986, Bratislava, year 28, no. 12

1986

BURLAS, Ladislav: Nad dielom Jozefa Kresánka

Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 58 (21. 3.), p. 5

1986

LIPTÁK, Teodor: Odišiel významný hudobný vedec a pedagóg

Rytmus, 1986, Bratislava, year 37, no. 6, p. 9

1986

RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

Univ. prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 7, p. 1

1985

KRESÁNEK, Jozef: In memoriam Marta Ratajová-Schimplová

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 9, p. 2

1985

KRESÁNEK, Jozef: Za Kornelom Schimplom

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 24, p. 7

1985

KRESÁNEK, Jozef: Josef Suk

(K 50. výročiu úmrtia skladateľa)

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 13, p. 5

1985

FELLEGI, Pavol – KRESÁNEK, Jozef: Hudobná veda je moderná a užitočná

Hovorí univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Večerník, 1985, year 30, no. 135 (12. 7.), p. 6 – 7

1985

KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba. 2.

Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 7, p. 3

1984

KRESÁNEK, Jozef: Kontemplace nad Suchoňovou tvorbou

Hudební rozhledy, 1984, no. 1, p. 34 – 37

1984

RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

Pravda, 1984, Bratislava, year 65, no. 88 (12. 4.), p. 5

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita. Opus, Bratislava 1983

Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 8, p. 4

1983

KRESÁNEK, Jozef: Tonalita

Opus, Bratislava
(406 s., 1. vyd.)

1983

KRESÁNEK, Jozef: O úlohách hudobnej vedy a kritiky

Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava

1983

KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

Pravda, 1983, Bratislava, year 69, no. 219 (16. 9.), p. 5

1983

ADAMČIAK, Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 24, p. 8

1983

BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 24, p. 1, 3

1983

KRESÁNEK, Jozef: Kornel Schimpl 75-ročný

Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 1, p. 7

1983

KRESÁNEK, Jozef: Estetická výchova nie je luxus

Predpoklad harmonicky rozvinutej osobnosti

Nové Slovo, 1983, Bratislava, year 25, no. 17, p. 14

1983

KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella

Jubileum na zamyslenie

Pravda, 1983, Bratislava, year 64, no. 210 (6. 9.), p. 5

1983

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Melodiarium Annae Szirmay-Keczer

Opus, Bratislava
(109 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia)

1983

BURLAS, Ladislav: Popredná vedecká osobnosť

Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 70 rokov

Pravda, 1983, Bratislava, year 64, no. 300 (20. 12.), p. 5

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, p. 159 – 161

1983

HRK, Ján: Priekopnícke dielo muzikológa

Univerzitný profesor Jozef Kresánek sedemdesiatročný

Večerník, 1983, year 28, no. 298 (16. 12.), p. 7

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
(Dve svadobné piesne zo stredného Slovenska; Ej, čije že to ouce, zbojnícka pieseň z Polhory;)

1982

-eť-: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Sloboda, 1982, year 37, no. 19 (6. 5.), p. 4

1982

KRESÁNEK, Jozef: K storočnici Karola Szymanowského

Hudobný život, 1982, year 14, no. 19, p. 1, 4

1982

BURLAS, Ladislav: Jozef Kresánek – Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 3

1981

RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 3

1981

KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

Comenius University in Bratislava, Bratislava
(134 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

1981

KRESÁNEK, Jozef a kol.: Pedagogická interpretácia hudobného diela

Slovak Society for Music Education, Bratislava
(123 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie)

1981

kol.: Posilňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov

Anketa o hudobno-umeleckej kritike

Pravda, 1981, Bratislava, year 62, no. 32 (7. 2.), p. 5

1981

KRESÁNEK, Jozef: Andrejovi Očenášovi k sedemdesiatke

Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 1, p. 1, 3

1980

KRESÁNEK, Jozef: Seminár marxistických muzikológov socialistických zemí

Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 3, p. 3

1980

KRESÁNEK, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(265 s., 1. vyd.)

1980

KRESÁNEK, Jozef: Národnosť a internacionálnosť v hudbe

Leninské princípy socialistického realizmu v umení

Pravda, 1980, Bratislava, year 61, no. 183 (5. 8.), p. 5

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Jozef Kresánek : Klavírne kvinteto, Tri piesne na slová I. Krasku [recenzia LP]

Hudobný život, 1979, year 11, no. 14, p. 5

1978

KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

Opus, Bratislava
(215 s., 2. dopl. vydanie)

1978

MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovi modernej slovenskej muzikológie

Hudobný život, 1978, year 10, no. 24, p. 2

1978

ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 5
(recenzia knihy "Základy hudobného myslenia" (vyd. OPUS, Bratislava 1977))

1978

red: "Zo strany nehudobníkov - ...

Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 1
(umelecké foto V. Háka s úryvkom z knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia)

1978

KRESÁNEK, Jozef: Osobnosť zakladateľského významu

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1978, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 26, no. 1, p. 11 – 20
(Zdeněk Nejedlý)

1978

BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 7, p. 9 – 19

1978

POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 7, p. 239 – 246

1978

SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 4, p. 4, 7

1978

BURLAS, Ladislav: Oddaný vzťah kultúre a spoločnosti

Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 65 rokov

Pravda, 1978, Bratislava, year 59, no. 300 (20. 12.), p. 5

1978

URBANCOVÁ, Hana: Nový pohľad na hudbu

Nové Slovo, 1978, Bratislava, year 20, no. 21 (25. 5.), p. 23

1978

PALOVČÍK, Michal: Vedec a umelec

Nedeľná Pravda, 1978, Bratislava, year 11, no. 47 (24. 11.), p. 4

1977

KRESÁNEK, Jozef: Skladateľ - syntetik

Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 8

1977

KRESÁNEK, Jozef: Základy hudobného myslenia

Opus, Bratislava
(349 s., 1. vyd.)

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

1974

MOKRÝ, Ladislav: Mnohostranná osobnosť

K šesťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc.

Hudobný život, 1974, year 6, no. 1, p. 3

1972

KRESÁNEK, Jozef: Das Prinzip des dynamischen Verstoßes in der Musik

De musica disputationes Pragenses, 1972, Czechoslovak Academy of Sciences, Praha, p. 46 – 69

1971

KRESÁNEK, Jozef: Slovenské povstanie 1848–1849 v slovenskej hudbe

Slovenská jar. Slovenské povstanie 1848–1849, 1971, Obzor, Bratislava, p. 219 – 237

1971

kol.: Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií

(Umenie v priereze dejín)

Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
(95 s., 1. vyd.)

1970

LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 3

1970

KRESÁNEK, Jozef: Cieľ estetickej výchovy

Hudobná výchova 1969, 1970, Bratislava, p. 77 – 100

1970

KRESÁNEK, Jozef: A cause de Schöner

Tagungsbericht des II. internationalen Musiksymposiums, 1970, Piešťany–Moravany, p. 155 – 162

1969

KRESÁNEK, Jozef: Cit a symbol. Postavenie citov v procese vnímania hudby

Slovenská hudba, 1969, no. 3, p. 97 – 109

1969

pl: Handicap - zlý klavír

Hudobný život, 1969, year 1, no. 20, p. 4
(Prelúdium a toccata)

1968

MARTON, Ivan: Profesor Kresánek o našom folklóre

Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 5, p. 213 – 215

1968

KRESÁNEK, Jozef: Podstata hudobného myslenia. Hudobný tvar, jeho skladba a vnímanie

Slovenská hudba, 1968, no. 6, p. 241 – 250

1967

KRESÁNEK, Jozef: Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay-Keczerovej

State Music Publisher, Bratislava

1967

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská hudba na rázcestí. Roky 1900–1918

Slovenská hudba, 1967, no. 4, p. 157 – 160

1967

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Tance zo zbierky Annae Szirmay-Keczerovej

Slovak Music Fund, Bratislava
(50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

1966

KRESÁNEK, Jozef: Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej

Hudobnovedné štúdie, 1966, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 48

1966

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VII

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(245 s., 1. vyd.)

1965

KRESÁNEK, Jozef: Úvahy o hudbe

Panton, Bratislava
(217 s., 1. vyd.)

1964

KRESÁNEK, Jozef: Die Sammlung von Szirmay-Keczer

Studia Musicologica VI, 1964, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, no. 1 – 2, p. 39 – 66

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

State Music Publisher, Bratislava, p. 333 – 343

1964

KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby a estetická funkcia

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 9, p. 280 – 281

1963

BURLAS, Ladislav: Jubileum slovenskej hudobnej vedy

K päťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 10, p. 306 – 307

1963

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VI

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(226 s., 1. vyd.)

1961

KRESÁNEK, Jozef: Tvorba Andreja Očenáša

Slovenská hudba, 1961, no. 1, p. 21 – 24
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1961

KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby

Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(162 s., 1. vyd.)

1961

KRESÁNEK, Jozef: Ľudová hudobná umelecká tvorivosť dnes a v podmienkach komunizmu

Slovenská hudba, 1961, no. 3, p. 106 – 113

1961

KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava
(156 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica národných umelcov československých)

1960

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie IV

Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(340 s., 1. vyd.)

1959

KRESÁNEK, Jozef: Haydn očami dneška

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 9, p. 369 – 371

1959

KRESÁNEK, Jozef: Historické korene hajdúckeho tanca

Hudobnovedné štúdie, 1959, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 136 – 162

1959

KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k mimoškolskej hudobnej výchove

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 1, p. 4 – 11

1959

KRESÁNEK, Jozef: O úlohách našej hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 11 – 12, p. 469 – 471

1959

KRESÁNEK, Jozef: Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 3, p. 109 – 114

1959

KRESÁNEK, Jozef: Vítězslav Novák (5. XII. 1870 – 18. VII. 1949)

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 7 – 8, p. 335 – 338

1958

KRESÁNEK, Jozef: Maurice Ravel

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 1, p. 12 – 14

1958

KRESÁNEK, Jozef: Perspektívy vývoja tonality

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 10, p. 418 – 424

1958

KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 6, p. 244 – 247

1958

KRESÁNEK, Jozef: Romantizmus a súčasná hudba

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 7 – 8, p. 293 – 301

1958

KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

Slovenská hudba, 1958, no. 9, p. 362 – 368
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1957

kol.: Dejiny slovenskej hudby

Slovak Academy of Sciences, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1957

KRESÁNEK, Jozef: K problematike sociálnej funkcie hudby

Hudobnovedné štúdie, 1957, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 13 – 55

1957

KRESÁNEK, Jozef: Bartóks Sammlung slowakischer Volkslieder

Akadémiai Kiadó, Budapešť, p. 51 – 68

1957

KRESÁNEK, Jozef: K aktuálnym problémom súčasnej slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 1, p. 8 – 12

1956

FOLTIN, M. – KRESÁNEK, J. – FEDOR, V.: Metodický sprievodca k učebniciam hudobnej výchovy pre 1.–5. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl

State Music Publisher, Bratislava

1956

KRESÁNEK, Jozef: K problematike umeleckého majstrovstva

Stanislav, Ján: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. Hudební rozhledy, 1956, Praha, year 2, no. 5
(38 s., 1. vyd., Dům umělců, Edícia: Knižnice hudebních rozhledů, roč. 2, zv. 5, Svaz českých skladatelů)

1955

KRESÁNEK, Jozef: K hudbe Cikkerovho „Jura Jánošíka“

Hudební rozhledy, 1955, no. 6, p. 274 – 278
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1953

KRESÁNEK, Jozef: Komorná hudba Jána Levoslava Bellu

Hudobnovedný sborník, 1953, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 49 – 83

1952

KRESÁNEK, Jozef: Ľudová pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 19. storočia

Hudební rozhledy, 1952, no. 19, p. 4 – 6

1951

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

Slovak Academy of Sciences and Arts, Bratislava
(296 s., 1. vyd.)

1948

z. b.: Hudba

Koncerty v Trenč. Tepliciach

Kultúrny život, 11. 7. 1948, year 3, no. 13, p. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Závodský, Bratislava, p. 115 – 119

1947

KRESÁNEK, Jozef: O hudobnej deklamácii slovenskej ľudovej piesne. Slovo a tvar 1

, p. 88 – 96

1947

KRESÁNEK, Jozef: Pohľad na „výraz“ v novšej hudobnej estetike. Filozofický sborník Matice slovenskej

, no. 2, p. 84 – 96

1946

a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

Kultúrny život, 8. 6. 1946, year 1, no. 10, p. 1, 4

1946

KRESÁNEK, Jozef: The Work of Slovak Composers. The Slavonic and East European Review

, p. 171 – 175

1943

KRESÁNEK, Jozef: Zuzka Selecká spieva

Matica slovenská, Martin
(43 s., 1. vyd., Edícia: Spisy Národopisného odboru Matice slovenskej, zv. 4)

1943

KRESÁNEK, Jozef: Návrh na doplnky hudobnej terminológie

Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, 1943 – 1944, Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 11, no. 1, p. 12 – 14

1942

KRESÁNEK, Jozef: Dejiny hudby

Matica slovenská, Martin
(132 s., 1. vyd.)

-1

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1 – 2
(Divertimento pre malý orchester)

Personal bibliography – Books

 • 2000

  KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (94 s., 1. vyd.)

 • 1997

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

  National Music Centre, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1994

  KRESÁNEK, Jozef: Tektonika

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava
  (575 s., 1. vyd., Edícia: Systematica musicologica, Volume 1)

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Tonalita

  Opus, Bratislava
  (406 s., 1. vyd.)

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (265 s., 1. vyd.)

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

  Opus, Bratislava
  (215 s., 2. dopl. vydanie)

 • 1977

  KRESÁNEK, Jozef: Základy hudobného myslenia

  Opus, Bratislava
  (349 s., 1. vyd.)

 • 1965

  KRESÁNEK, Jozef: Úvahy o hudbe

  Panton, Bratislava
  (217 s., 1. vyd.)

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (162 s., 1. vyd.)

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava
  (156 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica národných umelcov československých)

 • 1951

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

  Slovak Academy of Sciences and Arts, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1943

  KRESÁNEK, Jozef: Zuzka Selecká spieva

  Matica slovenská, Martin
  (43 s., 1. vyd., Edícia: Spisy Národopisného odboru Matice slovenskej, zv. 4)

 • 1942

  KRESÁNEK, Jozef: Dejiny hudby

  Matica slovenská, Martin
  (132 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba. 2.

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 7, p. 3

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: O úlohách hudobnej vedy a kritiky

  Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef a kol.: Pedagogická interpretácia hudobného diela

  Slovak Society for Music Education, Bratislava
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie)

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef: Osobnosť zakladateľského významu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1978, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 26, no. 1, p. 11 – 20
  (Zdeněk Nejedlý)

 • 1972

  KRESÁNEK, Jozef: Das Prinzip des dynamischen Verstoßes in der Musik

  De musica disputationes Pragenses, 1972, Czechoslovak Academy of Sciences, Praha, p. 46 – 69

 • 1971

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenské povstanie 1848–1849 v slovenskej hudbe

  Slovenská jar. Slovenské povstanie 1848–1849, 1971, Obzor, Bratislava, p. 219 – 237

 • 1970

  KRESÁNEK, Jozef: Cieľ estetickej výchovy

  Hudobná výchova 1969, 1970, Bratislava, p. 77 – 100

 • 1970

  KRESÁNEK, Jozef: A cause de Schöner

  Tagungsbericht des II. internationalen Musiksymposiums, 1970, Piešťany–Moravany, p. 155 – 162

 • 1969

  KRESÁNEK, Jozef: Cit a symbol. Postavenie citov v procese vnímania hudby

  Slovenská hudba, 1969, no. 3, p. 97 – 109

 • 1968

  KRESÁNEK, Jozef: Podstata hudobného myslenia. Hudobný tvar, jeho skladba a vnímanie

  Slovenská hudba, 1968, no. 6, p. 241 – 250

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská hudba na rázcestí. Roky 1900–1918

  Slovenská hudba, 1967, no. 4, p. 157 – 160

 • 1966

  KRESÁNEK, Jozef: Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 5 – 48

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudová hudobná umelecká tvorivosť dnes a v podmienkach komunizmu

  Slovenská hudba, 1961, no. 3, p. 106 – 113

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Tvorba Andreja Očenáša

  Slovenská hudba, 1961, no. 1, p. 21 – 24
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Vítězslav Novák (5. XII. 1870 – 18. VII. 1949)

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 7 – 8, p. 335 – 338

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 3, p. 109 – 114

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: O úlohách našej hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 11 – 12, p. 469 – 471

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k mimoškolskej hudobnej výchove

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 1, p. 4 – 11

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Historické korene hajdúckeho tanca

  Hudobnovedné štúdie, 1959, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 136 – 162

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Romantizmus a súčasná hudba

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 7 – 8, p. 293 – 301

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 6, p. 244 – 247

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Perspektívy vývoja tonality

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 10, p. 418 – 424

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Maurice Ravel

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 1, p. 12 – 14

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

  Slovenská hudba, 1958, no. 9, p. 362 – 368
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: K aktuálnym problémom súčasnej slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 1, p. 8 – 12

 • 1957

  kol.: Dejiny slovenskej hudby

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: Bartóks Sammlung slowakischer Volkslieder

  Akadémiai Kiadó, Budapešť, p. 51 – 68

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: K problematike sociálnej funkcie hudby

  Hudobnovedné štúdie, 1957, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 13 – 55

 • 1956

  KRESÁNEK, Jozef: K problematike umeleckého majstrovstva

  Stanislav, Ján: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. Hudební rozhledy, 1956, Praha, year 2, no. 5
  (38 s., 1. vyd., Dům umělců, Edícia: Knižnice hudebních rozhledů, roč. 2, zv. 5, Svaz českých skladatelů)

 • 1953

  KRESÁNEK, Jozef: Komorná hudba Jána Levoslava Bellu

  Hudobnovedný sborník, 1953, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 49 – 83

 • 1947

  KRESÁNEK, Jozef: Pohľad na „výraz“ v novšej hudobnej estetike. Filozofický sborník Matice slovenskej

  , no. 2, p. 84 – 96

 • 1947

  KRESÁNEK, Jozef: O hudobnej deklamácii slovenskej ľudovej piesne. Slovo a tvar 1

  , p. 88 – 96

 • 1946

  KRESÁNEK, Jozef: The Work of Slovak Composers. The Slavonic and East European Review

  , p. 171 – 175

 • 1943

  KRESÁNEK, Jozef: Návrh na doplnky hudobnej terminológie

  Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, 1943 – 1944, Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 11, no. 1, p. 12 – 14

Personal bibliography – Textbooks, Textbook Chapters

 • 1992

  KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

  Comenius University in Bratislava
  (135 s., 2. vyd.)

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (134 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

 • 1971

  kol.: Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií

  (Umenie v priereze dejín)

  Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
  (95 s., 1. vyd.)

 • 1956

  FOLTIN, M. – KRESÁNEK, J. – FEDOR, V.: Metodický sprievodca k učebniciam hudobnej výchovy pre 1.–5. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl

  State Music Publisher, Bratislava

Personal bibliography – Monographs in journals and anthologies

 • 1992

  KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 342 – 395

 • 1964

  KRESÁNEK, Jozef: Die Sammlung von Szirmay-Keczer

  Studia Musicologica VI, 1964, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, no. 1 – 2, p. 39 – 66

 • 1952

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudová pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 19. storočia

  Hudební rozhledy, 1952, no. 19, p. 4 – 6

Personal bibliography – Editorial Work

 • 2002

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Slovenské omše pre spev a organ

  Music Fund
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1989

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne

  Opus, Bratislava
  (31 s., 1. vyd., hudobnina)

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Melodiarium Annae Szirmay-Keczer

  Opus, Bratislava
  (109 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia)

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Tance zo zbierky Annae Szirmay-Keczerovej

  Slovak Music Fund, Bratislava
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef: Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay-Keczerovej

  State Music Publisher, Bratislava

 • 1966

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VII

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (245 s., 1. vyd.)

 • 1963

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VI

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (226 s., 1. vyd.)

 • 1960

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie IV

  Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava
  (340 s., 1. vyd.)

Personal bibliography – Analyses of Works

 • 1955

  KRESÁNEK, Jozef: K hudbe Cikkerovho „Jura Jánošíka“

  Hudební rozhledy, 1955, no. 6, p. 274 – 278
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 1990

  KRESÁNEK, Jozef: O umeleckom zážitku

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 30, p. 14

 • 1986

  KRESÁNEK, Jozef: Významná osobnosť slovenskej hudby

  Národný umelec prof. Andrej Očenáš sa dožíva 75 rokov

  Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 6 (8. 1.), p. 5

 • 1986

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudský vzťah k svetu a životu

  Od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta uplynulo 230 rokov

  Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 23 (28. 1.), p. 5

 • 1986

  BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 10, p. 1

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: In memoriam Marta Ratajová-Schimplová

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 9, p. 2

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Za Kornelom Schimplom

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 24, p. 7

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Josef Suk

  (K 50. výročiu úmrtia skladateľa)

  Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 13, p. 5

 • 1984

  KRESÁNEK, Jozef: Kontemplace nad Suchoňovou tvorbou

  Hudební rozhledy, 1984, no. 1, p. 34 – 37

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

  Pravda, 1983, Bratislava, year 69, no. 219 (16. 9.), p. 5

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella

  Jubileum na zamyslenie

  Pravda, 1983, Bratislava, year 64, no. 210 (6. 9.), p. 5

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Estetická výchova nie je luxus

  Predpoklad harmonicky rozvinutej osobnosti

  Nové Slovo, 1983, Bratislava, year 25, no. 17, p. 14

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Kornel Schimpl 75-ročný

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 1, p. 7

 • 1982

  KRESÁNEK, Jozef: K storočnici Karola Szymanowského

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 19, p. 1, 4

 • 1981

  kol.: Posilňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov

  Anketa o hudobno-umeleckej kritike

  Pravda, 1981, Bratislava, year 62, no. 32 (7. 2.), p. 5

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef: Andrejovi Očenášovi k sedemdesiatke

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 1, p. 1, 3

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Národnosť a internacionálnosť v hudbe

  Leninské princípy socialistického realizmu v umení

  Pravda, 1980, Bratislava, year 61, no. 183 (5. 8.), p. 5

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Seminár marxistických muzikológov socialistických zemí

  Hudobný život, 1980, Bratislava, year 12, no. 3, p. 3

 • 1978

  SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 4, p. 4, 7

 • 1977

  KRESÁNEK, Jozef: Skladateľ - syntetik

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 6, p. 8

 • 1964

  KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby a estetická funkcia

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 9, p. 280 – 281

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Haydn očami dneška

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 9, p. 369 – 371

Bibliography

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 183 – 190
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tajomstvo jednoduchosti

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 81 – 84
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 35 – 73
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  HULKOVÁ, Marta: Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KŘUPKOVÁ, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnost, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 197 – 204
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  VYSLOUŽIL, Jiří: Setkávání a návrat k Josefu Kresánkovi

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 74 – 77
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Kresánkova koncepcia hudobnej estetiky – od inklinácie k systému

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 161 – 170
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  Chalupka, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 193 – 197

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Neskorá komorná tvorba Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 205 – 211
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  TYLLNER, Lubomír: Jozef Kresánek, etnomuzikolog – stálá inspirace

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 101 – 106
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 171 – 182
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 20 – 34
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KAJANOVÁ, Yvetta: Hudobné dielo a nové generácie muzikológov od čias prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 212 – 223
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dejiny hudby Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok, p. 107 – 114
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2013

  PETŐCZOVÁ, Janka: Kritické edície hudobných prameňov

  Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka

  Musicologica Slovaca, 2013, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 4 (30), p. 209 – 215

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2011, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 13 – 30
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2009

  NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovak Musicology Association at the Slovak Music Union, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, p. 335 – 348

 • 2004

  URBANCOVÁ, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 53 – 63

 • 2004

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 83 – 86

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 14 – 17

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 64 – 69

 • 2004

  POKOJNÁ, Katarína: Jozef Kresánek o dodekafónii z tektonického hľadiska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 87 – 90

 • 2004

  FULKA, Vladimír: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia na pozadí hudobnej vedy 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 18 – 26

 • 2004

  VYSLOUŽIL, Jiří: Josef Kresánek – česká hudební věda a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 70 – 73

 • 2004

  MATEJ, Daniel: “Musica anemica” (Kresánek versus Cage)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 91 – 94

 • 2004

  ČERNÝ, Miroslav Karel: Muzikologie jako systém a její systematika s přihlédnutím ke koncepci Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 40 – 47

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 5 – 8

 • 2004

  KAJANOVÁ, Yvetta: Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, year 30, no. 1 – 2, p. 74 – 78

 • 2003

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra. Pocta Kresánkovi

  Hudobný život, 2003, Bratislava, year 35, no. 11, p. 3

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  Človek v hudbe

  K tvorivému odkazu profesora Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 4 – 5

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Homeostáza [rozhovor]

  S profesorom Jozefom Kresánkom

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 72 – 75
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  LETŇANOVÁ, Elena: Hudobné myslenie

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, year 3, no. 16, p. 8

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, year 28, no. 4, p. 577 – 580

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 12, p. 13 – 15

 • 1998

  Jozef Kresánek

  K dejinám zborového spevu na Slovensku III. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Sedlický, Tibor (ed.), 1998, Literary and Music Museum, , National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 14
  (47 s., 1. vyd.)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela

  (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 7, p. 5

 • 1996

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Magnum opus musicologicum

  Hudobný život, 1996, Bratislava, year 28, no. 21, p. 1

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Veľký vedec, ušľachtilý človek

  Spomienka na Jozefa Kresánka

  Katolícke noviny, 1996, Bratislava, year 111, no. 11, p. 14

 • 1996

  HRČKOVÁ, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948

  Litera, Bratislava, p. 146 –151, 239 – 250

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986)

  Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska, 1995, Bratislava
  (b. v.)

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Ethos, Bratislava, p. 226 – 228

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, year 7, no. 1, p. 15

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe

  K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 23 – 24, p. 4

 • 1993

  OČENÁŠOVÁ, Dagmar (ed.): Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre

  Časť 1. Jozef Kresánek: Tance zo zbierky A. Szirmay-Keczerovej

  National Cultural Centre, Bratislava
  (47 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 3, p. 390 – 395

 • 1990

  VAJDA, Igor: Kancionálové omše Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 22, p. 10

 • 1989

  HRČKOVÁ, Naďa: Keď odíde osobnosť

  O vede a kultúrnom povedomí

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 1, p. 15

 • 1988

  FULKA, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v štyridsiatych rokoch

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 7, p. 10

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 26, p. 1, 10

 • 1986

  BURLAS, Ladislav: Nad dielom Jozefa Kresánka

  Pravda, 1986, Bratislava, year 67, no. 58 (21. 3.), p. 5

 • 1986

  LIPTÁK, Teodor: Odišiel významný hudobný vedec a pedagóg

  Rytmus, 1986, Bratislava, year 37, no. 6, p. 9

 • 1986

  HRČKOVÁ, Naďa: Za profesorom Jozefom Kresánkom

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, year 28, no. 12

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

  Univ. prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 7, p. 1

 • 1985

  FELLEGI, Pavol – KRESÁNEK, Jozef: Hudobná veda je moderná a užitočná

  Hovorí univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Večerník, 1985, year 30, no. 135 (12. 7.), p. 6 – 7

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

  Pravda, 1984, Bratislava, year 65, no. 88 (12. 4.), p. 5

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita. Opus, Bratislava 1983

  Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 8, p. 4

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Popredná vedecká osobnosť

  Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 70 rokov

  Pravda, 1983, Bratislava, year 64, no. 300 (20. 12.), p. 5

 • 1983

  HRK, Ján: Priekopnícke dielo muzikológa

  Univerzitný profesor Jozef Kresánek sedemdesiatročný

  Večerník, 1983, year 28, no. 298 (16. 12.), p. 7

 • 1983

  ADAMČIAK, Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 24, p. 8

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 24, p. 1, 3

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 159 – 161

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: Jozef Kresánek – Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 3

 • 1982

  -eť-: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Sloboda, 1982, year 37, no. 19 (6. 5.), p. 4

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 4
  (Dve svadobné piesne zo stredného Slovenska; Ej, čije že to ouce, zbojnícka pieseň z Polhory;)

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 18, p. 3

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Jozef Kresánek : Klavírne kvinteto, Tri piesne na slová I. Krasku [recenzia LP]

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 14, p. 5

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovi modernej slovenskej muzikológie

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 24, p. 2

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 5
  (recenzia knihy "Základy hudobného myslenia" (vyd. OPUS, Bratislava 1977))

 • 1978

  red: "Zo strany nehudobníkov - ...

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 1
  (umelecké foto V. Háka s úryvkom z knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

  Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 7, p. 9 – 19

 • 1978

  POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

  Musicologica Slovaca, 1978, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year 7, p. 239 – 246

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Oddaný vzťah kultúre a spoločnosti

  Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 65 rokov

  Pravda, 1978, Bratislava, year 59, no. 300 (20. 12.), p. 5

 • 1978

  URBANCOVÁ, Hana: Nový pohľad na hudbu

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, year 20, no. 21 (25. 5.), p. 23

 • 1978

  PALOVČÍK, Michal: Vedec a umelec

  Nedeľná Pravda, 1978, Bratislava, year 11, no. 47 (24. 11.), p. 4

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

 • 1974

  MOKRÝ, Ladislav: Mnohostranná osobnosť

  K šesťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc.

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 1, p. 3

 • 1970

  LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 11, p. 3

 • 1969

  pl: Handicap - zlý klavír

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 20, p. 4
  (Prelúdium a toccata)

 • 1968

  MARTON, Ivan: Profesor Kresánek o našom folklóre

  Slovenská hudba, 1968, year 12, no. 5, p. 213 – 215

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  State Music Publisher, Bratislava, p. 333 – 343

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Jubileum slovenskej hudobnej vedy

  K päťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, year 7, no. 10, p. 306 – 307

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Koncerty v Trenč. Tepliciach

  Kultúrny život, 11. 7. 1948, year 3, no. 13, p. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, p. 115 – 119

 • 1946

  a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

  Kultúrny život, 8. 6. 1946, year 1, no. 10, p. 1, 4

 • -1

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1 – 2
  (Divertimento pre malý orchester)

x