2015

MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 171 – 182
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Kresánkova koncepcia hudobnej estetiky – od inklinácie k systému

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 161 – 170
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

TYLLNER, Lubomír: Jozef Kresánek, etnomuzikolog – stálá inspirace

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 101 – 106
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 35 – 73
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KAJANOVÁ, Yvetta: Hudobné dielo a nové generácie muzikológov od čias prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 212 – 223
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dejiny hudby Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 107 – 114
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 183 – 190
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

VYSLOUŽIL, Jiří: Setkávání a návrat k Josefu Kresánkovi

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 74 – 77
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tajomstvo jednoduchosti

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 81 – 84
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

Chalupka, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 193 – 197

2015

HULKOVÁ, Marta: Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 115 – 125
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

KŘUPKOVÁ, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnost, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 197 – 204
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 88 – 100
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 20 – 34
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Neskorá komorná tvorba Jozefa Kresánka

Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 205 – 211
(Chalupka, Ľubomír (ed.)

2013

PETŐCZOVÁ, Janka: Kritické edície hudobných prameňov

Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), s. 209 – 215

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 13 – 30
(168 s., 1. vyd.)

2009

NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, s. 335 – 348

2004

POKOJNÁ, Katarína: Jozef Kresánek o dodekafónii z tektonického hľadiska

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 87 – 90

2004

CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 5 – 8

2004

BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 14 – 17

2004

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 83 – 86

2004

URBANCOVÁ, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 53 – 63

2004

KAJANOVÁ, Yvetta: Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 74 – 78

2004

ČERNÝ, Miroslav Karel: Muzikologie jako systém a její systematika s přihlédnutím ke koncepci Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 40 – 47

2004

MATEJ, Daniel: “Musica anemica” (Kresánek versus Cage)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 91 – 94

2004

VYSLOUŽIL, Jiří: Josef Kresánek – česká hudební věda a hudba

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 70 – 73

2004

FULKA, Vladimír: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia na pozadí hudobnej vedy 20. storočia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 18 – 26

2004

MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 64 – 69

2003

KOVÁŘOVÁ, Anna: Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra. Pocta Kresánkovi

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 11, s. 3

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

Človek v hudbe

K tvorivému odkazu profesora Jozefa Kresánka

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 4 – 5

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Homeostáza [rozhovor]

S profesorom Jozefom Kresánkom

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 72 – 75
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2002

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Slovenské omše pre spev a organ

Hudobný fond
(50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

2002

LETŇANOVÁ, Elena: Hudobné myslenie

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 16, s. 8

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 577 – 580

2000

KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

Hudobné centrum, Bratislava
(94 s., 1. vyd.)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

100 rokov slovenskej hudby

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 13 – 15

1998

Jozef Kresánek

K dejinám zborového spevu na Slovensku III. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Sedlický, Tibor (ed.), 1998, Literárne a hudobné múzeum, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 14
(47 s., 1. vyd.)

1997

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

Národné hudobné centrum, Bratislava
(296 s., 1. vyd.)

1996

HRČKOVÁ, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948

Litera, Bratislava, s. 146 –151, 239 – 250

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia: Veľký vedec, ušľachtilý človek

Spomienka na Jozefa Kresánka

Katolícke noviny, 1996, Bratislava, roč. 111, č. 11, s. 14

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela

(K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 7, s. 5

1996

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Magnum opus musicologicum

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 21, s. 1

1995

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 226 – 228

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986)

Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska, 1995, Bratislava
(b. v.)

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 15

1994

KRESÁNEK, Jozef: Tektonika

Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
(575 s., 1. vyd., Edícia: Systematica musicologica, Volume 1)

1993

CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe

K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 4

1993

OČENÁŠOVÁ, Dagmar (ed.): Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre

Časť 1. Jozef Kresánek: Tance zo zbierky A. Szirmay-Keczerovej

Národné osvetové centrum, Bratislava
(47 s., 1. vyd., 1 partitúra)

1992

KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 342 – 395

1992

KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

Univerzita Komenského v Bratislave
(135 s., 2. vyd.)

1992

POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 390 – 395

1990

VAJDA, Igor: Kancionálové omše Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 10

1990

KRESÁNEK, Jozef: O umeleckom zážitku

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 30, s. 14

1989

HRČKOVÁ, Naďa: Keď odíde osobnosť

O vede a kultúrnom povedomí

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 15

1989

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne

Opus, Bratislava
(31 s., 1. vyd., hudobnina)

1988

CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 1, 10

1988

FULKA, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v štyridsiatych rokoch

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 10

1986

LIPTÁK, Teodor: Odišiel významný hudobný vedec a pedagóg

Rytmus, 1986, Bratislava, roč. 37, č. 6, s. 9

1986

HRČKOVÁ, Naďa: Za profesorom Jozefom Kresánkom

Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 12

1986

RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

Univ. prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 1

1986

KRESÁNEK, Jozef: Významná osobnosť slovenskej hudby

Národný umelec prof. Andrej Očenáš sa dožíva 75 rokov

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 6 (8. 1.), s. 5

1986

KRESÁNEK, Jozef: Ľudský vzťah k svetu a životu

Od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta uplynulo 230 rokov

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 23 (28. 1.), s. 5

1986

BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 1

1986

BURLAS, Ladislav: Nad dielom Jozefa Kresánka

Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 58 (21. 3.), s. 5

1985

FELLEGI, Pavol – KRESÁNEK, Jozef: Hudobná veda je moderná a užitočná

Hovorí univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Večerník, 1985, roč. 30, č. 135 (12. 7.), s. 6 – 7

1985

KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba. 2.

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 7, s. 3

1985

KRESÁNEK, Jozef: Josef Suk

(K 50. výročiu úmrtia skladateľa)

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 13, s. 5

1985

KRESÁNEK, Jozef: Za Kornelom Schimplom

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 7

1985

KRESÁNEK, Jozef: In memoriam Marta Ratajová-Schimplová

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 2

1984

KRESÁNEK, Jozef: Kontemplace nad Suchoňovou tvorbou

Hudební rozhledy, 1984, č. 1, s. 34 – 37

1984

URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncert jubilantov

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 1, s. 7

1984

CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita. Opus, Bratislava 1983 [recenzia knihy]

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 4

1984

KOVÁŘOVÁ, Anna: Televízny zápisník

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 2, s. 2

1984

RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88 (12. 4.), s. 5

1983

KRESÁNEK, Jozef: Tonalita

Opus, Bratislava
(406 s., 1. vyd.)

1983

BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 1, 3

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, s. 159 – 161

1983

BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 1, 3

1983

HRK, Ján: Priekopnícke dielo muzikológa

Univerzitný profesor Jozef Kresánek sedemdesiatročný

Večerník, 1983, roč. 28, č. 298 (16. 12.), s. 7

1983

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Melodiarium Annae Szirmay-Keczer

Opus, Bratislava
(109 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia)

1983

ADAMČIAK, Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 8

1983

BURLAS, Ladislav: Popredná vedecká osobnosť

Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 70 rokov

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 300 (20. 12.), s. 5

1983

KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 69, č. 219 (16. 9.), s. 5

1983

KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella

Jubileum na zamyslenie

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 210 (6. 9.), s. 5

1983

KRESÁNEK, Jozef: Estetická výchova nie je luxus

Predpoklad harmonicky rozvinutej osobnosti

Nové Slovo, 1983, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 14

1983

KRESÁNEK, Jozef: Kornel Schimpl 75-ročný

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 7

1983

KRESÁNEK, Jozef: O úlohách hudobnej vedy a kritiky

Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava

1982

KRESÁNEK, Jozef: K storočnici Karola Szymanowského

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 19, s. 1, 4

1982

BURLAS, Ladislav: Jozef Kresánek – Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 11, s. 3

1982

-eť-: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Sloboda, 1982, roč. 37, č. 19 (6. 5.), s. 4

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4
(Dve svadobné piesne zo stredného Slovenska; Ej, čije že to ouce, zbojnícka pieseň z Polhory;)

1981

KRESÁNEK, Jozef a kol.: Pedagogická interpretácia hudobného diela

Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava
(123 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie)

1981

kol.: Posilňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov

Anketa o hudobno-umeleckej kritike

Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 32 (7. 2.), s. 5

1981

KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
(134 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

1981

RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 18, s. 3

1981

KRESÁNEK, Jozef: Andrejovi Očenášovi k sedemdesiatke

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 1, 3

1980

KRESÁNEK, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(265 s., 1. vyd.)

1980

KRESÁNEK, Jozef: Národnosť a internacionálnosť v hudbe

Leninské princípy socialistického realizmu v umení

Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 183 (5. 8.), s. 5

1980

KRESÁNEK, Jozef: Seminár marxistických muzikológov socialistických zemí

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 3

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Jozef Kresánek : Klavírne kvinteto, Tri piesne na slová I. Krasku [recenzia LP]

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 14, s. 5

1978

URBANCOVÁ, Hana: Nový pohľad na hudbu

Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 21 (25. 5.), s. 23

1978

BURLAS, Ladislav: Oddaný vzťah kultúre a spoločnosti

Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 65 rokov

Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 300 (20. 12.), s. 5

1978

PALOVČÍK, Michal: Vedec a umelec

Nedeľná Pravda, 1978, Bratislava, roč. 11, č. 47 (24. 11.), s. 4

1978

SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

1978

MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovi modernej slovenskej muzikológie

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 24, s. 2

1978

ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 5
(recenzia knihy "Základy hudobného myslenia" (vyd. OPUS, Bratislava 1977))

1978

KRESÁNEK, Jozef: Osobnosť zakladateľského významu

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1978, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 11 – 20
(Zdeněk Nejedlý)

1978

red: "Zo strany nehudobníkov - ...

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 1
(umelecké foto V. Háka s úryvkom z knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia)

1978

BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7, s. 9 – 19

1978

POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7, s. 239 – 246

1978

KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

Opus, Bratislava
(215 s., 2. dopl. vydanie)

1977

KRESÁNEK, Jozef: Skladateľ - syntetik

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 8

1977

KRESÁNEK, Jozef: Základy hudobného myslenia

Opus, Bratislava
(349 s., 1. vyd.)

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 22, s. 4

1974

MOKRÝ, Ladislav: Mnohostranná osobnosť

K šesťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc.

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 3

1972

KRESÁNEK, Jozef: Das Prinzip des dynamischen Verstoßes in der Musik

De musica disputationes Pragenses, 1972, Československá akadémia vied, Praha, s. 46 – 69

1971

KRESÁNEK, Jozef: Slovenské povstanie 1848–1849 v slovenskej hudbe

Slovenská jar. Slovenské povstanie 1848–1849, 1971, Obzor, Bratislava, s. 219 – 237

1971

kol.: Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií

(Umenie v priereze dejín)

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(95 s., 1. vyd.)

1970

LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3

1970

KRESÁNEK, Jozef: Cieľ estetickej výchovy

Hudobná výchova 1969, 1970, Bratislava, s. 77 – 100

1970

KRESÁNEK, Jozef: A cause de Schöner

Tagungsbericht des II. internationalen Musiksymposiums, 1970, Piešťany–Moravany, s. 155 – 162

1969

pl: Handicap - zlý klavír

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 20, s. 4
(Prelúdium a toccata)

1969

KRESÁNEK, Jozef: Cit a symbol. Postavenie citov v procese vnímania hudby

Slovenská hudba, 1969, č. 3, s. 97 – 109

1968

MARTON, Ivan: Profesor Kresánek o našom folklóre

Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 5, s. 213 – 215

1968

KRESÁNEK, Jozef: Podstata hudobného myslenia. Hudobný tvar, jeho skladba a vnímanie

Slovenská hudba, 1968, č. 6, s. 241 – 250

1967

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Tance zo zbierky Annae Szirmay-Keczerovej

Slovenský hudobný fond, Bratislava
(50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

1967

KRESÁNEK, Jozef: Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay-Keczerovej

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1967

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská hudba na rázcestí. Roky 1900–1918

Slovenská hudba, 1967, č. 4, s. 157 – 160

1966

KRESÁNEK, Jozef: Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej

Hudobnovedné štúdie, 1966, SAV, Bratislava, s. 5 – 48

1966

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VII

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(245 s., 1. vyd.)

1965

KRESÁNEK, Jozef: Úvahy o hudbe

Panton, Bratislava
(217 s., 1. vyd.)

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 333 – 343

1964

KRESÁNEK, Jozef: Die Sammlung von Szirmay-Keczer

Studia Musicologica VI, 1964, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, č. 1 – 2, s. 39 – 66

1964

KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby a estetická funkcia

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 9, s. 280 – 281

1963

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VI

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(226 s., 1. vyd.)

1963

BURLAS, Ladislav: Jubileum slovenskej hudobnej vedy

K päťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka

Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 10, s. 306 – 307

1961

KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(156 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica národných umelcov československých)

1961

KRESÁNEK, Jozef: Ľudová hudobná umelecká tvorivosť dnes a v podmienkach komunizmu

Slovenská hudba, 1961, č. 3, s. 106 – 113

1961

KRESÁNEK, Jozef: Tvorba Andreja Očenáša

Slovenská hudba, 1961, č. 1, s. 21 – 24
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1961

KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby

SAV, Bratislava
(162 s., 1. vyd.)

1960

KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie IV

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(340 s., 1. vyd.)

1959

KRESÁNEK, Jozef: Haydn očami dneška

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 9, s. 369 – 371

1959

KRESÁNEK, Jozef: Vítězslav Novák (5. XII. 1870 – 18. VII. 1949)

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 335 – 338

1959

KRESÁNEK, Jozef: O úlohách našej hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 469 – 471

1959

KRESÁNEK, Jozef: Historické korene hajdúckeho tanca

Hudobnovedné štúdie, 1959, SAV, Bratislava, s. 136 – 162

1959

KRESÁNEK, Jozef: Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 109 – 114

1959

KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k mimoškolskej hudobnej výchove

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 4 – 11

1958

KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

Slovenská hudba, 1958, č. 9, s. 362 – 368
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1958

KRESÁNEK, Jozef: Romantizmus a súčasná hudba

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 293 – 301

1958

KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 244 – 247

1958

KRESÁNEK, Jozef: Perspektívy vývoja tonality

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 10, s. 418 – 424

1958

KRESÁNEK, Jozef: Maurice Ravel

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 12 – 14

1957

kol.: Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1957

KRESÁNEK, Jozef: K problematike sociálnej funkcie hudby

Hudobnovedné štúdie, 1957, SAV, Bratislava, s. 13 – 55

1957

KRESÁNEK, Jozef: Bartóks Sammlung slowakischer Volkslieder

Akadémiai Kiadó, Budapešť, s. 51 – 68

1957

KRESÁNEK, Jozef: K aktuálnym problémom súčasnej slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 8 – 12

1956

FOLTIN, M. – KRESÁNEK, J. – FEDOR, V.: Metodický sprievodca k učebniciam hudobnej výchovy pre 1.–5. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl

Státní hudební vydavatelství, Bratislava

1956

KRESÁNEK, Jozef: K problematike umeleckého majstrovstva

Stanislav, Ján: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. Hudební rozhledy, 1956, Praha, roč. 2, č. 5
(38 s., 1. vyd., Dům umělců, Edícia: Knižnice hudebních rozhledů, roč. 2, zv. 5, Svaz českých skladatelů)

1955

KRESÁNEK, Jozef: K hudbe Cikkerovho „Jura Jánošíka“

Hudební rozhledy, 1955, č. 6, s. 274 – 278
((reprint v: Úvahy o hudbe))

1953

KRESÁNEK, Jozef: Komorná hudba Jána Levoslava Bellu

Hudobnovedný sborník, 1953, SAV, Bratislava, s. 49 – 83

1952

KRESÁNEK, Jozef: Ľudová pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 19. storočia

Hudební rozhledy, 1952, č. 19, s. 4 – 6

1951

KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava
(296 s., 1. vyd.)

1948

z. b.: Hudba

Koncerty v Trenč. Tepliciach

Kultúrny život, 11. 7. 1948, roč. 3, č. 13, s. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

KRESÁNEK, Jozef: O hudobnej deklamácii slovenskej ľudovej piesne. Slovo a tvar 1

, s. 88 – 96

1947

KRESÁNEK, Jozef: Pohľad na „výraz“ v novšej hudobnej estetike. Filozofický sborník Matice slovenskej

, č. 2, s. 84 – 96

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Závodský, Bratislava, s. 115 – 119

1946

KRESÁNEK, Jozef: The Work of Slovak Composers. The Slavonic and East European Review

, s. 171 – 175

1946

a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

1943

KRESÁNEK, Jozef: Zuzka Selecká spieva

Matica slovenská, Martin
(43 s., 1. vyd., Edícia: Spisy Národopisného odboru Matice slovenskej, zv. 4)

1943

KRESÁNEK, Jozef: Návrh na doplnky hudobnej terminológie

Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, 1943, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 12 – 14

1942

KRESÁNEK, Jozef: Dejiny hudby

Matica slovenská, Martin
(132 s., 1. vyd.)

-1

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
(Divertimento pre malý orchester)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2000

  KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

  Hudobné centrum, Bratislava
  (94 s., 1. vyd.)

 • 1997

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1994

  KRESÁNEK, Jozef: Tektonika

  Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava
  (575 s., 1. vyd., Edícia: Systematica musicologica, Volume 1)

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Tonalita

  Opus, Bratislava
  (406 s., 1. vyd.)

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (265 s., 1. vyd.)

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň

  Opus, Bratislava
  (215 s., 2. dopl. vydanie)

 • 1977

  KRESÁNEK, Jozef: Základy hudobného myslenia

  Opus, Bratislava
  (349 s., 1. vyd.)

 • 1965

  KRESÁNEK, Jozef: Úvahy o hudbe

  Panton, Bratislava
  (217 s., 1. vyd.)

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (156 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica národných umelcov československých)

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby

  SAV, Bratislava
  (162 s., 1. vyd.)

 • 1951

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

  Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 1943

  KRESÁNEK, Jozef: Zuzka Selecká spieva

  Matica slovenská, Martin
  (43 s., 1. vyd., Edícia: Spisy Národopisného odboru Matice slovenskej, zv. 4)

 • 1942

  KRESÁNEK, Jozef: Dejiny hudby

  Matica slovenská, Martin
  (132 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1992

  KRESÁNEK, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie – sociálna funkcia hudby – hudobná psychológia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 342 – 395

 • 1964

  KRESÁNEK, Jozef: Die Sammlung von Szirmay-Keczer

  Studia Musicologica VI, 1964, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, č. 1 – 2, s. 39 – 66

 • 1952

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudová pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 19. storočia

  Hudební rozhledy, 1952, č. 19, s. 4 – 6

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella – piesňová tvorba. 2.

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 7, s. 3

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: O úlohách hudobnej vedy a kritiky

  Musica viva 2. Zborník muzikologických štúdií. Ladislav Burlas (ed.), 1983, Opus, Bratislava

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef a kol.: Pedagogická interpretácia hudobného diela

  Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie)

 • 1978

  KRESÁNEK, Jozef: Osobnosť zakladateľského významu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1978, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 11 – 20
  (Zdeněk Nejedlý)

 • 1972

  KRESÁNEK, Jozef: Das Prinzip des dynamischen Verstoßes in der Musik

  De musica disputationes Pragenses, 1972, Československá akadémia vied, Praha, s. 46 – 69

 • 1971

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenské povstanie 1848–1849 v slovenskej hudbe

  Slovenská jar. Slovenské povstanie 1848–1849, 1971, Obzor, Bratislava, s. 219 – 237

 • 1970

  KRESÁNEK, Jozef: Cieľ estetickej výchovy

  Hudobná výchova 1969, 1970, Bratislava, s. 77 – 100

 • 1970

  KRESÁNEK, Jozef: A cause de Schöner

  Tagungsbericht des II. internationalen Musiksymposiums, 1970, Piešťany–Moravany, s. 155 – 162

 • 1969

  KRESÁNEK, Jozef: Cit a symbol. Postavenie citov v procese vnímania hudby

  Slovenská hudba, 1969, č. 3, s. 97 – 109

 • 1968

  KRESÁNEK, Jozef: Podstata hudobného myslenia. Hudobný tvar, jeho skladba a vnímanie

  Slovenská hudba, 1968, č. 6, s. 241 – 250

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef: Slovenská hudba na rázcestí. Roky 1900–1918

  Slovenská hudba, 1967, č. 4, s. 157 – 160

 • 1966

  KRESÁNEK, Jozef: Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-Keczerovej

  Hudobnovedné štúdie, 1966, SAV, Bratislava, s. 5 – 48

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudová hudobná umelecká tvorivosť dnes a v podmienkach komunizmu

  Slovenská hudba, 1961, č. 3, s. 106 – 113

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Tvorba Andreja Očenáša

  Slovenská hudba, 1961, č. 1, s. 21 – 24
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Vítězslav Novák (5. XII. 1870 – 18. VII. 1949)

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 335 – 338

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Tonalita v primitívnej a ľudovej hudbe

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 3, s. 109 – 114

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: O úlohách našej hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 469 – 471

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k mimoškolskej hudobnej výchove

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 4 – 11

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Historické korene hajdúckeho tanca

  Hudobnovedné štúdie, 1959, SAV, Bratislava, s. 136 – 162

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Romantizmus a súčasná hudba

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 293 – 301

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Niekoľko poznámok k diskusii o našej hudobnej kritike

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 244 – 247

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Perspektívy vývoja tonality

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 10, s. 418 – 424

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Maurice Ravel

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 12 – 14

 • 1958

  KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň

  Slovenská hudba, 1958, č. 9, s. 362 – 368
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: K aktuálnym problémom súčasnej slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 8 – 12

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: Bartóks Sammlung slowakischer Volkslieder

  Akadémiai Kiadó, Budapešť, s. 51 – 68

 • 1957

  KRESÁNEK, Jozef: K problematike sociálnej funkcie hudby

  Hudobnovedné štúdie, 1957, SAV, Bratislava, s. 13 – 55

 • 1957

  kol.: Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1956

  KRESÁNEK, Jozef: K problematike umeleckého majstrovstva

  Stanislav, Ján: Zo vzťahov medzi rečou, hudbou a spevom. Hudební rozhledy, 1956, Praha, roč. 2, č. 5
  (38 s., 1. vyd., Dům umělců, Edícia: Knižnice hudebních rozhledů, roč. 2, zv. 5, Svaz českých skladatelů)

 • 1953

  KRESÁNEK, Jozef: Komorná hudba Jána Levoslava Bellu

  Hudobnovedný sborník, 1953, SAV, Bratislava, s. 49 – 83

 • 1947

  KRESÁNEK, Jozef: Pohľad na „výraz“ v novšej hudobnej estetike. Filozofický sborník Matice slovenskej

  , č. 2, s. 84 – 96

 • 1947

  KRESÁNEK, Jozef: O hudobnej deklamácii slovenskej ľudovej piesne. Slovo a tvar 1

  , s. 88 – 96

 • 1946

  KRESÁNEK, Jozef: The Work of Slovak Composers. The Slavonic and East European Review

  , s. 171 – 175

 • 1943

  KRESÁNEK, Jozef: Návrh na doplnky hudobnej terminológie

  Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, 1943, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 12 – 14

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1992

  KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

  Univerzita Komenského v Bratislave
  (135 s., 2. vyd.)

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (134 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

 • 1971

  kol.: Estetická výchova pre 1. ročník gymnázií

  (Umenie v priereze dejín)

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (95 s., 1. vyd.)

 • 1956

  FOLTIN, M. – KRESÁNEK, J. – FEDOR, V.: Metodický sprievodca k učebniciam hudobnej výchovy pre 1.–5. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl

  Státní hudební vydavatelství, Bratislava

Personálna bibliografia – Analýzy diel

 • 1955

  KRESÁNEK, Jozef: K hudbe Cikkerovho „Jura Jánošíka“

  Hudební rozhledy, 1955, č. 6, s. 274 – 278
  ((reprint v: Úvahy o hudbe))

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2002

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Slovenské omše pre spev a organ

  Hudobný fond
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1989

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Ján Levoslav Bella: Piesne

  Opus, Bratislava
  (31 s., 1. vyd., hudobnina)

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Melodiarium Annae Szirmay-Keczer

  Opus, Bratislava
  (109 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia)

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef: Zbierka tancov a piesní Anny Szirmay-Keczerovej

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1967

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Tance zo zbierky Annae Szirmay-Keczerovej

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (50 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1966

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VII

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (245 s., 1. vyd.)

 • 1963

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie VI

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (226 s., 1. vyd.)

 • 1960

  KRESÁNEK, Jozef (ed.): Hudobnovedné štúdie IV

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (340 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1990

  KRESÁNEK, Jozef: O umeleckom zážitku

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 30, s. 14

 • 1986

  KRESÁNEK, Jozef: Významná osobnosť slovenskej hudby

  Národný umelec prof. Andrej Očenáš sa dožíva 75 rokov

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 6 (8. 1.), s. 5

 • 1986

  KRESÁNEK, Jozef: Ľudský vzťah k svetu a životu

  Od narodenia Wolfganga Amadea Mozarta uplynulo 230 rokov

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 23 (28. 1.), s. 5

 • 1986

  BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 1

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: In memoriam Marta Ratajová-Schimplová

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 2

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Za Kornelom Schimplom

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 7

 • 1985

  KRESÁNEK, Jozef: Josef Suk

  (K 50. výročiu úmrtia skladateľa)

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 13, s. 5

 • 1984

  KRESÁNEK, Jozef: Kontemplace nad Suchoňovou tvorbou

  Hudební rozhledy, 1984, č. 1, s. 34 – 37

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 69, č. 219 (16. 9.), s. 5

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Ján Levoslav Bella

  Jubileum na zamyslenie

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 210 (6. 9.), s. 5

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Estetická výchova nie je luxus

  Predpoklad harmonicky rozvinutej osobnosti

  Nové Slovo, 1983, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 14

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Kornel Schimpl 75-ročný

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 1, s. 7

 • 1982

  KRESÁNEK, Jozef: K storočnici Karola Szymanowského

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 19, s. 1, 4

 • 1981

  kol.: Posilňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov

  Anketa o hudobno-umeleckej kritike

  Pravda, 1981, Bratislava, roč. 62, č. 32 (7. 2.), s. 5

 • 1981

  KRESÁNEK, Jozef: Andrejovi Očenášovi k sedemdesiatke

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 1, 3

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Národnosť a internacionálnosť v hudbe

  Leninské princípy socialistického realizmu v umení

  Pravda, 1980, Bratislava, roč. 61, č. 183 (5. 8.), s. 5

 • 1980

  KRESÁNEK, Jozef: Seminár marxistických muzikológov socialistických zemí

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 3

 • 1978

  SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

 • 1977

  KRESÁNEK, Jozef: Skladateľ - syntetik

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 6, s. 8

 • 1964

  KRESÁNEK, Jozef: Sociálna funkcia hudby a estetická funkcia

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 9, s. 280 – 281

 • 1959

  KRESÁNEK, Jozef: Haydn očami dneška

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 9, s. 369 – 371

Bibliografia

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Neskorá komorná tvorba Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 205 – 211
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  TYLLNER, Lubomír: Jozef Kresánek, etnomuzikolog – stálá inspirace

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 101 – 106
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  FULKA, Vladimír: Kresánkov pojem hudobného myslenia – medzi historizmom a systematikou

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 35 – 73
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  MEDŇANSKÁ, Irena: Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 171 – 182
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KAJANOVÁ, Yvetta: Hudobné dielo a nové generácie muzikológov od čias prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 212 – 223
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dejiny hudby Jozefa Kresánka ako kontinuita umeleckého vývoja

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 107 – 114
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  ZVARA, Vladimír: Muzikológ Jozef Kresánek a slovenská hudobná moderna

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 183 – 190
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  VYSLOUŽIL, Jiří: Setkávání a návrat k Josefu Kresánkovi

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 74 – 77
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Tajomstvo jednoduchosti

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 81 – 84
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  Chalupka, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 193 – 197

 • 2015

  HULKOVÁ, Marta: Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KŘUPKOVÁ, Lenka: Vítězslav Novák v hodnocení svého žáka Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnost, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 197 – 204
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  BURLAS, Ladislav: Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  URBANCOVÁ, Hana: Jozef Kresánek ako etnomuzikológ

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 88 – 100
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Črty komplexity tvorivého odkazu Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 20 – 34
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2015

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Kresánkova koncepcia hudobnej estetiky – od inklinácie k systému

  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 161 – 170
  (Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2013

  PETŐCZOVÁ, Janka: Kritické edície hudobných prameňov

  Reflexia problematiky v diele Jozefa Kresánka

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), s. 209 – 215

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľady muzikológa Jozefa Kresánka na hudbu 20. storočia

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 13 – 30
  (168 s., 1. vyd.)

 • 2009

  NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, s. 335 – 348

 • 2004

  MÚDRA, Darina: Kresánkovo videnie histórie a jeho žiaci

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 64 – 69

 • 2004

  CHALUPKA, Ľubomír: K pocte Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 5 – 8

 • 2004

  POKOJNÁ, Katarína: Jozef Kresánek o dodekafónii z tektonického hľadiska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 87 – 90

 • 2004

  FULKA, Vladimír: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia na pozadí hudobnej vedy 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 18 – 26

 • 2004

  VYSLOUŽIL, Jiří: Josef Kresánek – česká hudební věda a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 70 – 73

 • 2004

  MATEJ, Daniel: “Musica anemica” (Kresánek versus Cage)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 91 – 94

 • 2004

  ČERNÝ, Miroslav Karel: Muzikologie jako systém a její systematika s přihlédnutím ke koncepci Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 40 – 47

 • 2004

  KAJANOVÁ, Yvetta: Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 74 – 78

 • 2004

  URBANCOVÁ, Hana: Kategória hudobného myslenia v Kresánkovej teórii slovenskej ľudovej piesne

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 53 – 63

 • 2004

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Pojem tonalita v kontexte explikácie Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 83 – 86

 • 2004

  BLAHYNKA, Miloslav: Genéza dynamizmu v hudbe u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 14 – 17

 • 2003

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra. Pocta Kresánkovi

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 11, s. 3

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Umenie jednoduchosti [rozhovor]

  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 143 – 147
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  Človek v hudbe

  K tvorivému odkazu profesora Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 4 – 5

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Homeostáza [rozhovor]

  S profesorom Jozefom Kresánkom

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 72 – 75
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2002

  LETŇANOVÁ, Elena: Hudobné myslenie

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 16, s. 8

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Hudba a človek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 577 – 580

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Trio pre klavír, husle a violončelo

  100 rokov slovenskej hudby

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 12, s. 13 – 15

 • 1998

  Jozef Kresánek

  K dejinám zborového spevu na Slovensku III. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Sedlický, Tibor (ed.), 1998, Literárne a hudobné múzeum, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 14
  (47 s., 1. vyd.)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Pripomenutie diela

  (K 10. výročiu úmrtia prof. Jozefa Kresánka)

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 7, s. 5

 • 1996

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Magnum opus musicologicum

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 21, s. 1

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Veľký vedec, ušľachtilý človek

  Spomienka na Jozefa Kresánka

  Katolícke noviny, 1996, Bratislava, roč. 111, č. 11, s. 14

 • 1996

  HRČKOVÁ, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948

  Litera, Bratislava, s. 146 –151, 239 – 250

 • 1995

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo v estetickej koncepcii Jozefa Kresánka

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 226 – 228

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Jozef Kresánek (1913 – 1986)

  Z hudobnej minulosti a prítomnosti Slovenska, 1995, Bratislava
  (b. v.)

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Hudba ako posolstvo u Jozefa Kresánka

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 15

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: Človek v hudbe

  K nedožitej osemdesiatke prof. Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 23 – 24, s. 4

 • 1993

  OČENÁŠOVÁ, Dagmar (ed.): Zborník skladieb slovenských skladateľov pre komorné orchestre

  Časť 1. Jozef Kresánek: Tance zo zbierky A. Szirmay-Keczerovej

  Národné osvetové centrum, Bratislava
  (47 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1992

  POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 390 – 395

 • 1990

  VAJDA, Igor: Kancionálové omše Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 22, s. 10

 • 1989

  HRČKOVÁ, Naďa: Keď odíde osobnosť

  O vede a kultúrnom povedomí

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 15

 • 1988

  FULKA, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v štyridsiatych rokoch

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 10

 • 1988

  CHALUPKA, Ľubomír: K muzikologickému odkazu profesora Jozefa Kresánka (1913 – 1986)

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 26, s. 1, 10

 • 1986

  BURLAS, Ladislav: Nad dielom Jozefa Kresánka

  Pravda, 1986, Bratislava, roč. 67, č. 58 (21. 3.), s. 5

 • 1986

  LIPTÁK, Teodor: Odišiel významný hudobný vedec a pedagóg

  Rytmus, 1986, Bratislava, roč. 37, č. 6, s. 9

 • 1986

  HRČKOVÁ, Naďa: Za profesorom Jozefom Kresánkom

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 12

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

  Univ. prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 1

 • 1985

  FELLEGI, Pavol – KRESÁNEK, Jozef: Hudobná veda je moderná a užitočná

  Hovorí univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Večerník, 1985, roč. 30, č. 135 (12. 7.), s. 6 – 7

 • 1984

  CHALUPKA, Ľubomír: Jozef Kresánek: Tonalita. Opus, Bratislava 1983 [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 4

 • 1984

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Televízny zápisník

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 2, s. 2

 • 1984

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Koncert jubilantov

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 1, s. 7

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88 (12. 4.), s. 5

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 1, 3

 • 1983

  ADAMČIAK, Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 24, s. 8

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Popredná vedecká osobnosť

  Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 70 rokov

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 300 (20. 12.), s. 5

 • 1983

  HRK, Ján: Priekopnícke dielo muzikológa

  Univerzitný profesor Jozef Kresánek sedemdesiatročný

  Večerník, 1983, roč. 28, č. 298 (16. 12.), s. 7

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: K sedemdesiatinám Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 1, 3

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, s. 159 – 161

 • 1982

  BURLAS, Ladislav: Jozef Kresánek – Laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 11, s. 3

 • 1982

  -eť-: Univerzitný profesor PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Sloboda, 1982, roč. 37, č. 19 (6. 5.), s. 4

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: VII. TNSHT : Koncert folklórnej hudby

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 4
  (Dve svadobné piesne zo stredného Slovenska; Ej, čije že to ouce, zbojnícka pieseň z Polhory;)

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 18, s. 3

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: Jozef Kresánek : Klavírne kvinteto, Tri piesne na slová I. Krasku [recenzia LP]

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 14, s. 5

 • 1978

  MOKRÝ, Ladislav: Tvorcovi modernej slovenskej muzikológie

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 24, s. 2

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: Veda ako vyznanie

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 11, s. 5
  (recenzia knihy "Základy hudobného myslenia" (vyd. OPUS, Bratislava 1977))

 • 1978

  red: "Zo strany nehudobníkov - ...

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 1
  (umelecké foto V. Háka s úryvkom z knihy J. Kresánka Základy hudobného myslenia)

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7, s. 9 – 19

 • 1978

  POTÚČEK, Juraj: Súpis muzikologických prác Jozefa Kresánka

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7, s. 239 – 246

 • 1978

  BURLAS, Ladislav: Oddaný vzťah kultúre a spoločnosti

  Prof. dr. Jozef Kresánek, DrSc. sa dožíva 65 rokov

  Pravda, 1978, Bratislava, roč. 59, č. 300 (20. 12.), s. 5

 • 1978

  URBANCOVÁ, Hana: Nový pohľad na hudbu

  Nové Slovo, 1978, Bratislava, roč. 20, č. 21 (25. 5.), s. 23

 • 1978

  PALOVČÍK, Michal: Vedec a umelec

  Nedeľná Pravda, 1978, Bratislava, roč. 11, č. 47 (24. 11.), s. 4

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 22, s. 4

 • 1974

  MOKRÝ, Ladislav: Mnohostranná osobnosť

  K šesťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka, DrSc.

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 3

 • 1970

  LARBEROVÁ, V.: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3

 • 1969

  pl: Handicap - zlý klavír

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 20, s. 4
  (Prelúdium a toccata)

 • 1968

  MARTON, Ivan: Profesor Kresánek o našom folklóre

  Slovenská hudba, 1968, roč. 12, č. 5, s. 213 – 215

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 333 – 343

 • 1963

  BURLAS, Ladislav: Jubileum slovenskej hudobnej vedy

  K päťdesiatke prof. dr. Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba, 1963, Bratislava, roč. 7, č. 10, s. 306 – 307

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Koncerty v Trenč. Tepliciach

  Kultúrny život, 11. 7. 1948, roč. 3, č. 13, s. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, s. 115 – 119

 • 1946

  a.: Slovenská hudba na medzinár. festivale v Prahe

  Kultúrny život, 8. 6. 1946, roč. 1, č. 10, s. 1, 4

 • -1

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 1 – 2
  (Divertimento pre malý orchester)

x