• 2020

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

 • 1984

  Výročná cena vydavateľstva OPUS

  za hudobno-teoretické dielo Tonalita

 • 1982

  Štátna cena Klementa Gottwalda

  za publikáciu Základy hudobného myslenia

 • 1982

  Rad práce

 • 1970

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

 • 1963

  Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu

x