2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2021

TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2021

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 10

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Marek Vrábel: Organisti z povahy svojho nástroja na koncerte zažívajú adrenalínové dobrodružstvo [rozhovor]

Moja kultúra, 7. 6. 2021

2020

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 26 – 29

2020

FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 13

2020

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2020

29. ročník medzinárodného festivalu, 18.–23. augusta

Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 7

2019

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 3

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Projekt Pre Konzervatórium

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 11

2019

TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 3

2018

TICHÝ, Stanislav: Marek Vrábel : klopanie na zatvorené dvere [rozhovor]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 6 – 9

2018

TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 14 – 16

2017

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2017

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 4 – 5

2017

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 26 – 27

2017

SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2017

TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 11

2017

TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

Solamente, warchalovci a Labyrint sveta

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 11 – 13

2017

redakcia: Eva Garajová a Marek Vrábel uvedú komplet Dvořákových Biblických piesní s organom

Opera Slovakia, 24. 10. 2017

2017

URSÍNYOVÁ, Terézia: Komenského a Ebenov Labyrint na Bratislavských hudobných slávnostiach

Opera Slovakia, 11. 10. 2017

2016

ŠUŠKA, Pavol: Tlieska im celý svet [recenzia filmu a DVD]

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 14

2016

TICHÝ, Stanislav: Organová hudba v koncertnej sieni i v chráme

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 12

2015

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars organi Nitra

Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 11

2015

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4

2015

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 4

2014

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 4 – 5

2014

DÚBRAVSKÝ, Ján: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013

Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 17

2014

ANTALOVÁ, Lenka: Ave Maria et alia opera musica sacra [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 36

2014

HORKAY, Tamás: Adventný večer s Markom Vrábelom a Tomášom Šelcom

Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 10 – 11

2013

TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 2

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2012, year 44, no. 9, p. 4

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

Pravda , 2012, year 22, no. 169, p. 37

2011

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 3

2010

HORKAY, Tamás: Recenzie : Organ Recital of Marek Vrábel : Diskant 2009

Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 35 – 36

2007

TSCHMUCK, Magdaléna: miniprofil : Marek Vrábel

Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 19

2006

TIMKOVÁ, Ingrid: Fascinuje ho majestát kráľovského organu

Prešovský denník Korzá, 8. 8. 2006

2006

BOHUŠOVÁ, Dagmar: Organ stelesňuje boží majestát

Zrno, 2006, year 17, no. 4, p. 23 – 27

2005

ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

Hudobný život , 2005, year 37, no. 1, p. 25 – 26

2002

MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna

Plzeňský deník , 26. 7. 2002, year 11, no. 172, p. 21

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Marek Vrábel

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 152 – 154

2001

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2001, year 33, no. 10, p. 18

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Brana naděje [recenzia CD]

Hudobný život, 2001, year 33, no. 9, p. 49

2000

HORKAY, Tomáš: Hudba na Hrade

Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 23

2000

HORKAY, Tamás: Hudba na Hrade

Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 23 – 24

2000

VRÁBEL, Marek: Organová škola E. Dzemjanovej

Adoramus Te, 2000, no. 2

2000

MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (recenzia vystúpenia s M. Štreitovou)

Mladá fronta dnes , 10. 11. 2000, p. 4

1998

HAFNER, Viliam: Vynikajúca úroveň 13. ročníka CHJ (recenzia vystúpenia so speváčkou M. Žiarnou)

Cíferpress, 1998, no. 5, p. 5

1997

VRÁBEL, Marek: Echo na „Sféry dôverné“ (o výsledkoch ankety v TV vysielaní)

Hudobný život, 1997, year 29, no. 7, p. 8

1997

ŠURIN, Stanislav: Trnavské organové dni ’97

Hudobný život, 1997, year 29, no. 19, p. 2

1997

BACHLEDA, Stanislav: II. medzinárodný hudobný festival Musica nobilis (recenzia organového polrecitálu)

Hudobný život, 1997, year 29, no. 12, p. 5

Personal bibliography

 • 2000

  VRÁBEL, Marek: Organová škola E. Dzemjanovej

  Adoramus Te, 2000, no. 2

 • 1997

  VRÁBEL, Marek: Echo na „Sféry dôverné“ (o výsledkoch ankety v TV vysielaní)

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 7, p. 8

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Marek Vrábel

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 152 – 154

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2021

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 10

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Marek Vrábel: Organisti z povahy svojho nástroja na koncerte zažívajú adrenalínové dobrodružstvo [rozhovor]

  Moja kultúra, 7. 6. 2021

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 13

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2020

  29. ročník medzinárodného festivalu, 18.–23. augusta

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 7

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 26 – 29

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 3

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Projekt Pre Konzervatórium

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 11

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 3

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Marek Vrábel : klopanie na zatvorené dvere [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 6 – 9

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 14 – 16

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 11

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Solamente, warchalovci a Labyrint sveta

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 11 – 13

 • 2017

  redakcia: Eva Garajová a Marek Vrábel uvedú komplet Dvořákových Biblických piesní s organom

  Opera Slovakia, 24. 10. 2017

 • 2017

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Komenského a Ebenov Labyrint na Bratislavských hudobných slávnostiach

  Opera Slovakia, 11. 10. 2017

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 4 – 5

 • 2017

  SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 26 – 27

 • 2016

  ŠUŠKA, Pavol: Tlieska im celý svet [recenzia filmu a DVD]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 14

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Organová hudba v koncertnej sieni i v chráme

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 12

 • 2015

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 4

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 4

 • 2015

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars organi Nitra

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 11

 • 2014

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 4 – 5

 • 2014

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 17

 • 2014

  ANTALOVÁ, Lenka: Ave Maria et alia opera musica sacra [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 36

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Adventný večer s Markom Vrábelom a Tomášom Šelcom

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 1 – 2, p. 10 – 11

 • 2013

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 6, p. 2

 • 2013

  TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 9, p. 4

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

  Pravda , 2012, year 22, no. 169, p. 37

 • 2011

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 3

 • 2010

  HORKAY, Tamás: Recenzie : Organ Recital of Marek Vrábel : Diskant 2009

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 35 – 36

 • 2007

  TSCHMUCK, Magdaléna: miniprofil : Marek Vrábel

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 19

 • 2006

  TIMKOVÁ, Ingrid: Fascinuje ho majestát kráľovského organu

  Prešovský denník Korzá, 8. 8. 2006

 • 2006

  BOHUŠOVÁ, Dagmar: Organ stelesňuje boží majestát

  Zrno, 2006, year 17, no. 4, p. 23 – 27

 • 2005

  ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

  Hudobný život , 2005, year 37, no. 1, p. 25 – 26

 • 2002

  MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna

  Plzeňský deník , 26. 7. 2002, year 11, no. 172, p. 21

 • 2001

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 10, p. 18

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Brana naděje [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 9, p. 49

 • 2000

  MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (recenzia vystúpenia s M. Štreitovou)

  Mladá fronta dnes , 10. 11. 2000, p. 4

 • 2000

  HORKAY, Tamás: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 23 – 24

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 23

 • 1998

  HAFNER, Viliam: Vynikajúca úroveň 13. ročníka CHJ (recenzia vystúpenia so speváčkou M. Žiarnou)

  Cíferpress, 1998, no. 5, p. 5

 • 1997

  ŠURIN, Stanislav: Trnavské organové dni ’97

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 19, p. 2

 • 1997

  BACHLEDA, Stanislav: II. medzinárodný hudobný festival Musica nobilis (recenzia organového polrecitálu)

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 12, p. 5

x