2021

TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 10

2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2021

VACHOVÁ, Zuzana: Marek Vrábel: Organisti z povahy svojho nástroja na koncerte zažívajú adrenalínové dobrodružstvo [rozhovor]

Moja kultúra, 7. 6. 2021

2020

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2020

29. ročník medzinárodného festivalu, 18.–23. augusta

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 7

2020

FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 13

2020

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 26 – 29

2019

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 3

2019

TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Projekt Pre Konzervatórium

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 11

2018

TICHÝ, Stanislav: Marek Vrábel : klopanie na zatvorené dvere [rozhovor]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 6 – 9

2018

TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 14 – 16

2017

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 4 – 5

2017

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 26 – 27

2017

SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2017

TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 11

2017

TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

Solamente, warchalovci a Labyrint sveta

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 11 – 13

2017

redakcia: Eva Garajová a Marek Vrábel uvedú komplet Dvořákových Biblických piesní s organom

Opera Slovakia, 24. 10. 2017

2017

URSÍNYOVÁ, Terézia: Komenského a Ebenov Labyrint na Bratislavských hudobných slávnostiach

Opera Slovakia, 11. 10. 2017

2016

ŠUŠKA, Pavol: Tlieska im celý svet [recenzia filmu a DVD]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 14

2016

TICHÝ, Stanislav: Organová hudba v koncertnej sieni i v chráme

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 12

2015

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars organi Nitra

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 11

2015

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

2015

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 4

2014

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 4 – 5

2014

DÚBRAVSKÝ, Ján: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 17

2014

ANTALOVÁ, Lenka: Ave Maria et alia opera musica sacra [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 36

2014

HORKAY, Tamás: Adventný večer s Markom Vrábelom a Tomášom Šelcom

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 10 – 11

2013

TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

2013

BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 2

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 4

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

Pravda , 2012, roč. 22, č. 169, s. 37

2011

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 3

2010

HORKAY, Tamás: Recenzie : Organ Recital of Marek Vrábel : Diskant 2009

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 6, s. 35 – 36

2007

TSCHMUCK, Magdaléna: miniprofil : Marek Vrábel

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 19

2006

TIMKOVÁ, Ingrid: Fascinuje ho majestát kráľovského organu

Prešovský denník Korzá, 8. 8. 2006

2006

BOHUŠOVÁ, Dagmar: Organ stelesňuje boží majestát

Zrno, 2006, roč. 17, č. 4, s. 23 – 27

2005

ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 1, s. 25 – 26

2002

MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna

Plzeňský deník , 26. 7. 2002, roč. 11, č. 172, s. 21

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Marek Vrábel

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 152 – 154

2001

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 18

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Brana naděje [recenzia CD]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 49

2000

HORKAY, Tamás: Hudba na Hrade

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 23 – 24

2000

HORKAY, Tomáš: Hudba na Hrade

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 23

2000

VRÁBEL, Marek: Organová škola E. Dzemjanovej

Adoramus Te, 2000, č. 2

2000

MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (recenzia vystúpenia s M. Štreitovou)

Mladá fronta dnes , 10. 11. 2000, s. 4

1998

HAFNER, Viliam: Vynikajúca úroveň 13. ročníka CHJ (recenzia vystúpenia so speváčkou M. Žiarnou)

Cíferpress, 1998, č. 5, s. 5

1997

VRÁBEL, Marek: Echo na „Sféry dôverné“ (o výsledkoch ankety v TV vysielaní)

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 7, s. 8

1997

ŠURIN, Stanislav: Trnavské organové dni ’97

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 19, s. 2

1997

BACHLEDA, Stanislav: II. medzinárodný hudobný festival Musica nobilis (recenzia organového polrecitálu)

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 12, s. 5

Personálna bibliografia

 • 2000

  VRÁBEL, Marek: Organová škola E. Dzemjanovej

  Adoramus Te, 2000, č. 2

 • 1997

  VRÁBEL, Marek: Echo na „Sféry dôverné“ (o výsledkoch ankety v TV vysielaní)

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 7, s. 8

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Marek Vrábel

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 152 – 154

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Ars Organi Nitra 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 10

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: Marek Vrábel: Organisti z povahy svojho nástroja na koncerte zažívajú adrenalínové dobrodružstvo [rozhovor]

  Moja kultúra, 7. 6. 2021

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 13

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 26 – 29

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2020

  29. ročník medzinárodného festivalu, 18.–23. augusta

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 7

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Projekt Pre Konzervatórium

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 11

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 3

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Marek Vrábel : klopanie na zatvorené dvere [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 6 – 9

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 14 – 16

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 11

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Solamente, warchalovci a Labyrint sveta

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 11 – 13

 • 2017

  redakcia: Eva Garajová a Marek Vrábel uvedú komplet Dvořákových Biblických piesní s organom

  Opera Slovakia, 24. 10. 2017

 • 2017

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Komenského a Ebenov Labyrint na Bratislavských hudobných slávnostiach

  Opera Slovakia, 11. 10. 2017

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 4 – 5

 • 2017

  SABO, Patrik: Dni starej hudby 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 26 – 27

 • 2016

  ŠUŠKA, Pavol: Tlieska im celý svet [recenzia filmu a DVD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 14

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Organová hudba v koncertnej sieni i v chráme

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 12

 • 2015

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 4

 • 2015

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars organi Nitra

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 11

 • 2014

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 4 – 5

 • 2014

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 17

 • 2014

  ANTALOVÁ, Lenka: Ave Maria et alia opera musica sacra [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 36

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Adventný večer s Markom Vrábelom a Tomášom Šelcom

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 10 – 11

 • 2013

  BERGER, Igor: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 2

 • 2013

  TICHÝ, Stanislav: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 4

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

  Pravda , 2012, roč. 22, č. 169, s. 37

 • 2011

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 3

 • 2010

  HORKAY, Tamás: Recenzie : Organ Recital of Marek Vrábel : Diskant 2009

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 6, s. 35 – 36

 • 2007

  TSCHMUCK, Magdaléna: miniprofil : Marek Vrábel

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 19

 • 2006

  TIMKOVÁ, Ingrid: Fascinuje ho majestát kráľovského organu

  Prešovský denník Korzá, 8. 8. 2006

 • 2006

  BOHUŠOVÁ, Dagmar: Organ stelesňuje boží majestát

  Zrno, 2006, roč. 17, č. 4, s. 23 – 27

 • 2005

  ČIERNA, Magdaléna: Hudba na Hrade

  Hudobný život , 2005, roč. 37, č. 1, s. 25 – 26

 • 2002

  MRÁZEK, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna

  Plzeňský deník , 26. 7. 2002, roč. 11, č. 172, s. 21

 • 2001

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 18

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Brana naděje [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 49

 • 2000

  MACHÁČEK, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (recenzia vystúpenia s M. Štreitovou)

  Mladá fronta dnes , 10. 11. 2000, s. 4

 • 2000

  HORKAY, Tomáš: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 23

 • 2000

  HORKAY, Tamás: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 23 – 24

 • 1998

  HAFNER, Viliam: Vynikajúca úroveň 13. ročníka CHJ (recenzia vystúpenia so speváčkou M. Žiarnou)

  Cíferpress, 1998, č. 5, s. 5

 • 1997

  ŠURIN, Stanislav: Trnavské organové dni ’97

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 19, s. 2

 • 1997

  BACHLEDA, Stanislav: II. medzinárodný hudobný festival Musica nobilis (recenzia organového polrecitálu)

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 12, s. 5

x