Personálna bibliografia

 • 2008

  Ilja Zeljenka

  Slovenská hudba, 2008, year 34, no. 1, p. 73 – 75

 • 2007

  Elegické spomienky na 60. roky na pozadí kontaktov s českými hudobníkmi

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 3 – 4, p. 557 – 560

 • 2003

  Písané pre Hudobný život

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 9

 • 2000

  Za profesorom Vrteľom

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 2

 • 1997

  Osud tonality v 20. storočí

  Hudobný život, 1997, year 39, no. 21, p. 1, 7

 • 1991

  Auf meinem Schreibtisch

  Musica, 1991, no. 4, p. 272 – 273

 • 1991

  Ako smieme komponovať

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 290

 • 1991

  Úloha tonality v súčasnom a aktuálnom komponovaní

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 286 – 288

 • 1991

  Hudba dneška

  Slovenská hudba, 1991, no. 2 – 3, p. 289

 • 1981

  Die Rolle der Tonalität im zeitgenössischen und zeitgemäßen Komponieren

  Zur „Neuen Einfachheit“ in der Musik, 1981, Wien-Graz, p. 90 – 95
  (ed. Kollaritsch, Otto)

 • 1969

  Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 1

 • 1969

  Kompozičný materiál dnes

  Slovenská hudba, 1969, no. 6 – 7, p. 228 – 233

 • 1968

  Komorná hudba zajtra

  Slovenská hudba, 1968, no. 9 – 10, p. 422 – 425

 • 1967

  K interpretácii Novej hudby

  Slovenská hudba, 1967, no. 10, p. 440 – 441

 • 1966

  Vytvorí naša hudba novú „náuku o harmónii“?

  Slovenská hudba, 1966, no. 9, p. 400 – 403

 • 1966

  Aleatorika

  Slovenská hudba, 1966, no. 8, p. 343 – 347

 • 1966

  Korešpondencia pokračuje

  Slovenská hudba, 1966, no. 7, p. 311 – 312

 • 1964

  Úvahy podnietené úvahou

  Opäť o Zeljenkovom Oswienczyme

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 309 – 310

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 33 – 37

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 4, p. 350 – 356

 • 2006

  CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex...

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 7 – 8, p. 46 – 48

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1982

  VOGT, Hans: Neue Musik seit 1945 [New music after 1945]

  Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart, p. 59, 480 – 481

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Hrozné dieťa slovenskej hudby?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 4, p. 3

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Po novembri

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 25

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  II. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16.-23. júna, Hudobné centrum, Naša kultúra/Cultura nostra

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2019

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba dneška v SNG: Recitations

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 3

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 38 – 39

 • 2017

  MACHAJDÍK, Peter: Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 52

 • 2017

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 8 – 9

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 6 – 7

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

  ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 9

 • 2016

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 11

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 50

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferská hudobná jar

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

 • 2016

  RAJTER, Adrian: Ladislav Kupkovič [nekrológ]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 3

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Ladislav Kupkovič: "Na Slovensko som nikdy nezanevrel." [rozhovor]

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 4 – 5

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 9

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 38

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

  Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 6

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Čižmarovič opäť doma

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 16

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 12

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 2

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 6

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 8

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 10

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  (hž): Spravodajstvo

  V rámci benefičného koncertu v prospech japonského orchestra Sendai Philharmonic...

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 10, p. 6

 • 2009

  CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život , 2009, Music Centre Slovakia, no. 4, p. 36

 • 2006

  BOKES, Vladimír: Jubileá... Ladislav Kupkovič

  Hudobný život, 2006, Bratislava, year 38, no. 3, p. 31

 • 2004

  GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Ladislava Kupkoviča

  Slovo, 2004, no. 10, p. 20

 • 2003

  JIRACEK, Petr: Slawisches Temperament, beherztes Spiel. Das Moyzes-Quartett aus Bratislava spielt in der Alten Kapelle

  Hannoversche Allgemeine Zeitung, 2003 (20. 5.)

 • 2003

  STADRUCKER, Ivan: Prísť na svoj koncert

  Hovoríme s hudobným skladateľom Ladislavom Kupkovičom

  Literárny týždenník, 2003, year 16, no. 13 (26. 3.), p. 9

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Niečo sa stalo

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 47 – 48
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smútok sluší recesii

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 43 – 45
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1969, č. 6 – 7)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Hymny, procesie a profily nesvätých

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 42
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Kultúrny život 1968, č. 15)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Dve prekvapenia [recenzia]

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)

 • 1990

  JURÍK, Marián: Bratislavské hudobné slávnosti '90

  Cirkevný spolok – Ladislav Kupkovič

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 24, p. 5

 • 1990

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Na spoločných vlnách

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 19, p. 6

 • 1990

  HANZELOVÁ, Martina: Kupkovič a jeho "hudba dneška"

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 14, p. 7

 • 1990

  JURÍK, Marián: Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby Ladislav Kupkovič [rozhovor]

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 12, p. 10 – 11

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Utvrdzovanie sa vo viere

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 5, p. 7

 • 1969

  BRIX, Karl: Pohľad z druhej strany

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 3, p. 5

 • 1969

  FALTIN, Peter: Priestor hudby a ľahostajnosť človeka

  Marginálie po berlínskom koncerte Hudby dneška

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 1, p. 4

 • 1969

  KLIMO, Štefan: Darmstadt 68. Rozhovor s L. Kupkovičom

  Slovenská hudba, 1969, no. 1, p. 14 – 15

 • 1965

  JURÍK, Marián: S Ladislavom Kupkovičom o hudbe, ktorá nás (ne)zaujíma

  Slovenská hudba, 1965, no. 4, p. 164 – 166

 • 1964

  AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 187
  (Osemhran samoty nudy a strachu)

x