2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 4

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 7

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 3

2010

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 6

2007

KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 9

2004

ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 61 – 62

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 22
(Sonatínka pre harfu od Petra Martinčeka)

2004

Music for cello and harp

SME , 3. 5. 2004, p. 26

2003

ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

Hudobný život , 2003, year 35, no. 9, p. 23

2002

ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

Hudobný život , 2002, year 34, no. 2, p. 19

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 10

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 5, p. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 6, p. 3

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 6

 • 2007

  KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 9

 • 2004

  ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 61 – 62

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 22
  (Sonatínka pre harfu od Petra Martinčeka)

 • 2004

  Music for cello and harp

  SME , 3. 5. 2004, p. 26

 • 2003

  ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

  Hudobný život , 2003, year 35, no. 9, p. 23

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

  Hudobný život , 2002, year 34, no. 2, p. 19

x