2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2017

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 6, s. 3

2010

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 6

2007

KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 9

2004

ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61 – 62

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 22
(Sonatínka pre harfu od Petra Martinčeka)

2004

Music for cello and harp

SME , 3. 5. 2004, s. 26

2003

ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 9, s. 23

2002

ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 2, s. 19

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 6, s. 3

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 6

 • 2007

  KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2007, roč. 39, č. 4, s. 9

 • 2004

  ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 61 – 62

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 22
  (Sonatínka pre harfu od Petra Martinčeka)

 • 2004

  Music for cello and harp

  SME , 3. 5. 2004, s. 26

 • 2003

  ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

  Hudobný život , 2003, roč. 35, č. 9, s. 23

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

  Hudobný život , 2002, roč. 34, č. 2, s. 19

x