Bibliografia

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, no. 11, p. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, no. 6, p. 3

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, no. 3, p. 6

 • 2007

  KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2007, year XXXIX, no. 4, p. 9

 • 2004

  ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

  Hudobný život , 2004, no. 7 – 8, p. 61 – 62

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, no. 7 – 8, p. 22

 • 2004

  Music for cello and harp

  SME 3.5., 2004, p. 26

 • 2003

  ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

  Hudobný život , 2003, no. 9, p. 23

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

  Hudobný život , 2002, no. 2, p. 19

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, no. 5, p. 4

x