2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

2021

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, č. 11, s. 7

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2010, č. 6, s. 3

2010

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život, 2010, č. 3, s. 6

2007

KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2007, roč. XXXIX, č. 4, s. 9

2004

ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

Hudobný život , 2004, č. 7 – 8, s. 61 – 62

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život , 2004, č. 7 – 8, s. 22

2004

Music for cello and harp

SME 3.5., 2004, s. 26

2003

ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

Hudobný život , 2003, č. 9, s. 23

2002

ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

Hudobný život , 2002, č. 2, s. 19

-1

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2017, č. 5, s. 4

Bibliografia

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, č. 11, s. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, č. 6, s. 3

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, č. 3, s. 6

 • 2007

  KOZUB, Matej: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2007, roč. XXXIX, č. 4, s. 9

 • 2004

  ALEXANDER, Juraj: Skvelá vizitka violončelistu Eugena Procháca

  Hudobný život , 2004, č. 7 – 8, s. 61 – 62

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, č. 7 – 8, s. 22

 • 2004

  Music for cello and harp

  SME 3.5., 2004, s. 26

 • 2003

  ALEXANDER, Juraj: Matiné Eugena Procháca

  Hudobný život , 2003, č. 9, s. 23

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu

  Hudobný život , 2002, č. 2, s. 19

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, č. 5, s. 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

x