• 1980 – 1986

  Konzervatórium v Bratislave (Ľudmila Sawiczová)

 • 1988

  súkromné štúdium v Prahe (Karel Patras)

 • 1988, 1989

  Medzinárodné interpretačné kurzy Keszthely, Maďarsko (Aristid von Würtzler, Sylvia Kowalczuk)

 • 1989 – 1993

  VŠMU (Kristína Nováková, Ľudmila Sawiczová)

 • 1988 – 1994

  sólová harfistka vo Filharmónii Bohuslava Martinů v Zlíne a členka orchestra Opery ND v Brne

 • od 1998

  pedagogicky pôsobí na VŠMU a je harfistkou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

Adriana Antalová sa venuje interpretácii sólových a komorných skladieb s flautou, husľami, violou a violončelom. Jej partnermi v komornej hre sú Peter Michalica, František Magyar, Eugen Prochác, Cyril Šikula a i. Spolupracovala s dirigentmi: Zdeněk Bílek, Ladislav Holásek, Miloš Machek, Jan Rozehnal, Toshijuki Shimada, Bohdan Warchal. Ako sólistka či komorná hráčka vystúpila na viacerých festivaloch (7. svetový harfový kongres v Prahe, 1999; Dny slovenské kultury v Slanom, Hudba pod diamantovou klenbou v Kremnici, Hudobné leto na Slanickom ostrove umenia, NSH, Melos-Étos, Festival peknej hudby v Banskej Štiavnici a ďalšie). Realizovala nahrávky pre Slovenský rozhlas, vydavateľstvo Diskant, Slovart a Vienna Modern Masters (VMM).

"Rozsiahly komorný repertoár Adriany Antalovej je výsledkom dvadsaťročnej umeleckej spolupráce v rôznych nástrojových kombináciách. Ako sólistka uviedla koncertantné a sólové skladby harfovej literatúry rôznych štýlových období, zvláštnu pozornosť venuje súčasnej domácej i zahraničnej tvorbe a s obľubou uvádza diela slovenských autorov, z ktorých viaceré premiérovala." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 43-45.)

x