Bibliografia

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 25. 6. 2017

 • 2017

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: O tvorbe a zabúdaní

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 13

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 10

 • 2016

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 40

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 3, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Hommage à Claude Debussy alebo nový Steinway vo Dvorane

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 23 – 24

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

x