Bibliografia

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 25. 6. 2017

 • 2017

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: O tvorbe a zabúdaní

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 13

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2016

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Bass Fest 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 40

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23 – 24

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Hommage à Claude Debussy alebo nový Steinway vo Dvorane

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

x