• 2000 – 2006

  Cirkevné konzervatórium v Bratislave (klavír – Edita Toperczerová)

 • 2009 - 2014

  VŠMU (klavír – Ida Černecká, Magdaléna Bajuszová)

 • -

  VŠMU, doktorandské štúdium

 • -

  pedagogička na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave

Venuje sa sólovej i komornej hre, účinkovala na festivaloch a koncertoch doma i v zahraničí (Anglicko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina a i.). Pravidelne spolupracuje s manželom, kontrabasistom Filipom Jarom v komornom zoskupení Sperger Duo a každoročne absolvujú početné koncertné vystúpenia. Ako komorná interpretka spolupracuje aj s mezzosopranistkou Denisou Šlepkovskou a členmi Mucha Quartett.

V súčasnosti ako interná doktorandka Katedry klávesových nástrojov VŠMU venuje sa dizertačnej práci o Robertovi Schumannovi a realizuje cyklus koncertov "Komorný Schumann" zameraný na uvedenie jeho kompletného klavírneho komorného diela. 

Je členkou OZ Albrechtina zameraného na objavovanie a koncertné uvádzanie neznámej slovenskej i svetovej hudby.

x