2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 37

2015

Talentovaná umelkyňa s veľkým srdcom v Bratislave

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 22 – 23

2014

BUBNÁŠ, Juraj – HURAYOVÁ, Karolína: miniprofil : Karolína Hurayová

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 5

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 8

2007

JURČIŠINOVÁ, Jana: Kvarteto s ohňom : sólista sa podriaďuje kolektívu

Prešovský večerník, 27. 7. 2007, p. 3

Personálna bibliografia

 • 2015

  Talentovaná umelkyňa s veľkým srdcom v Bratislave

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 22 – 23

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 37

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj – HURAYOVÁ, Karolína: miniprofil : Karolína Hurayová

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 5

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 8

 • 2007

  JURČIŠINOVÁ, Jana: Kvarteto s ohňom : sólista sa podriaďuje kolektívu

  Prešovský večerník, 27. 7. 2007, p. 3

x