2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2015

ZÍVALÍKOVÁ, Karolína: Talentovaná umelkyňa s veľkým srdcom v Bratislave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2014

BUBNÁŠ, Juraj – HURAYOVÁ, Karolína: miniprofil : Karolína Hurayová

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 5

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 8

2007

JURČIŠINOVÁ, Jana: Kvarteto s ohňom : sólista sa podriaďuje kolektívu

Prešovský večerník, 27. 7. 2007, s. 3

Personálna bibliografia

 • 2015

  ZÍVALÍKOVÁ, Karolína: Talentovaná umelkyňa s veľkým srdcom v Bratislave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 22 – 23

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj – HURAYOVÁ, Karolína: miniprofil : Karolína Hurayová

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 5

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 8

 • 2007

  JURČIŠINOVÁ, Jana: Kvarteto s ohňom : sólista sa podriaďuje kolektívu

  Prešovský večerník, 27. 7. 2007, s. 3

x