2021

KOREŇOVÁ, Katarína: A. Albrecht – Missa in C : P. Martinček van Grob – Symphony No. 4 "In memoriam Milan Rastislav Štefánik" [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

2021

KOPČÁKOVÁ, Slávka: ARTIS v Prešove – aj s inauguráciou nového organu

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 8

2021

URSÍNYOVÁ, Terézia: Recenzia do neba

Opera Slovakia, 16. 2. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

2021

MOTYČKA, Peter: Vivat Hevhetia!

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 28 – 29

2021

SKATULOKOVÁ, Kristína: Alexander Albrecht – Suita pre klavír

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 3, p. 203 – 224

2020

GODÁR, Vladimír: Albrechtina - 10 rokov - spomienky a úvahy

Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 13 – 15

2020

KAMENSKÁ, Martina: Kovergencie 2020

Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 9
(Klavírne kvinteto op. 6)

2020

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

2020

KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 9
(Koncertantná suita)

2019

VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 37

2019

ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 62 – 64

2019

BERGER, Igor: K storočnici Jána Albrechta

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 24

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 38

2019

KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 4 – 6

2019

RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

Pravda - Kultúra, 2019

2018

KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 2

2017

GODÁR, Vladimír: Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava

2017

TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

Octet Singers a ŠKO

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12 – 13

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

Klavírna sonáta na Slovensku

Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8

2016

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

Klavírna suita na štyri spôsoby

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4 – 5

2016

LENNER, Eduard: Albrechtina

Impozantný suitový večer

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4

2016

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 2

2015

BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

2015

BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 4

2015

KOLÁŘ, Robert: Poéma (bez) extázy

Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Suita pre klavír

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 110 – 114

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 45 – 50

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne na Rilkeho Marienleben pre soprán, zbor a orchester

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 118 – 124

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Radosť z komorného muzicírovania

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 114 – 118

2015

DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pozostalosť rodiny Albrechtovcov v SNM-Hudobnom múzeu

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 158 – 172

2015

KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 4

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 46 – 49

2013

BAKIČOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht

Music Forum, Bratislava

2013

(LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]

Presto, 2013, no. 6

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 55

2012

PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

Pravda, 2012, no. 227 (2. 10.), p. 38

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

2012

KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 51 – 52

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pierot na scéne

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 7

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 10

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Pocta Alexandrovi Albrechtovi

Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 4

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie

Hold hodnotám

Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 8

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

2011

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 11

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 9

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 6

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky [recenzia knihy]

Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 57 – 59

2009

URSÍNYOVÁ, Terézia: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa [recenzia knihy]

Knižná revue, 2009, no. 10, p. 11

2008

ŠUBA, Andrej: Starí páni

Týždeň, 2008, no. 39, p. 66 – 67

2008

ALBRECHT, Alexander: Myšlienky (výber)

Hudobný život , 2008, year 17, no. 8, p. 16 – 17

2008

ALBRECHT, Alexander: Desires and Memories

Music Centre Slovakia, Bratislava
(ed. Vladimír Godár)

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht – prehliadaní tvorcovia a ich osudy

Hudobný život , 2008, year 40, no. 12, p. 19 – 21

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho

Hudobný život, 1999, year 26, no. 4, p. 13 – 16

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

Hudobný život, 1998, year 25, no. 12, p. 7

1997

ALBRECHT, Alexander: Ave Maria

Music Fund, Bratislava

1992

ALBRECHT, Alexander: Vianočné kvarteto

Opus, Bratislava

1988

PARÍK, Ivan: Spomienka na Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 10

1988

ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby

Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 10 – 11

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Albrecht Alexander

Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, p. 53 – 57

1985

MICHALKOVÁ, Ľudmila: Hodnoty sa nestrácajú. K 100. výročiu narodenia Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 1

1985

KLINDA, Ferdinand: Aktuálnosť odkazu A. Albrechta

Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 3

1985

ALBRECHT, Ján: Život a dielo A. Albrechta očami syna

Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 8

1985

DOHNÁNYI, L.: Dirigentská a pedagogická činnosť A. Albrechta

Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 4

1985

SUCHOŇ, Eugen: Úvahy o jubilantovi

Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 3

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, p. 48 – 54

1981

KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1981, year 13, no. 4, p. 4
(Prekliaty, Ľútosť, Návrat)

1980

BURLAS, Ladislav: Alexander Albrecht [heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume One, 1980, MacMillan, London, p. 222

1978

ALBRECHT, Alexander: Jedenásť drobných skladieb pre 3-4 huslí

1978

ALBRECHT, Alexander: 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí

Opus, Bratislava

1977

(ĽB): Jubilanti : Margaréta Albrechtová

Hudobný život, 1977, year 9, no. 21, p. 7
(Margaréta Albrechtová - manželka Alexandra Albrechta)

1975

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca

Hudobný život, 1975, year 7, no. 17 – 18, p. 8

1971

ALBRECHT, Alexander: 12 klavírnych skladbičiek

Opus

1970

ALBRECHT, Alexander: Kvinteto (fragment) pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír

Panton, Bratislava

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Sviatočné a všedné dni Ladislava Slováka

Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 3

1964

AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 187
(Ex voto)

1963

Alexander Albrecht [heslo]

Československý hudební slovník, 1963, State Music Publisher, Praha, p. 23

1961

ALBRECHT, Alexander: Malým umelcom : drobné štvorručné skladby pre klavír

State Music Publisher, Praha Bratislava

1959

KLINDA, Ferdinand: Alexander Albrecht

Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

1958

ALBRECHT, Alexander: Piesne slovenských skladateľov

Bratislava

1958

KLINDA, Ferdinand: Nad dielom Alexandra Albrechta

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 9, p. 384 – 386

1957

ALBRECHT, Alexander: Zo spomienok na Bélu Bartóka

Slovenská hudba, 1957, no. 1, p. 21 – 25

1954

ALBRECHT, Alexander: 11 drobných inštruktívnych skladieb pre 3-4 husieľ

Bratislava

1950

[upr. Alexander Albrecht]: Osem slovenských ľudových piesní : pre detský (ženský) sbor

Bratislava

1950

ALBRECHT, Alexander: Osem slovenských ľudových piesní pre detský (ženský) sbor

Bratislava

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Závodský, Bratislava, p. 101 – 102, 122

1938

ALBRECHT, Alexander: Die Niedere Tatra

Grenzbote, 14. 8. 1938

Personal bibliography

 • 2008

  ALBRECHT, Alexander: Myšlienky (výber)

  Hudobný život , 2008, year 17, no. 8, p. 16 – 17

 • 2008

  ALBRECHT, Alexander: Desires and Memories

  Music Centre Slovakia, Bratislava
  (ed. Vladimír Godár)

 • 1997

  ALBRECHT, Alexander: Ave Maria

  Music Fund, Bratislava

 • 1992

  ALBRECHT, Alexander: Vianočné kvarteto

  Opus, Bratislava

 • 1978

  ALBRECHT, Alexander: 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí

  Opus, Bratislava

 • 1978

  ALBRECHT, Alexander: Jedenásť drobných skladieb pre 3-4 huslí

 • 1971

  ALBRECHT, Alexander: 12 klavírnych skladbičiek

  Opus

 • 1970

  ALBRECHT, Alexander: Kvinteto (fragment) pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír

  Panton, Bratislava

 • 1961

  ALBRECHT, Alexander: Malým umelcom : drobné štvorručné skladby pre klavír

  State Music Publisher, Praha Bratislava

 • 1958

  ALBRECHT, Alexander: Piesne slovenských skladateľov

  Bratislava

 • 1957

  ALBRECHT, Alexander: Zo spomienok na Bélu Bartóka

  Slovenská hudba, 1957, no. 1, p. 21 – 25

 • 1954

  ALBRECHT, Alexander: 11 drobných inštruktívnych skladieb pre 3-4 husieľ

  Bratislava

 • 1950

  [upr. Alexander Albrecht]: Osem slovenských ľudových piesní : pre detský (ženský) sbor

  Bratislava

 • 1950

  ALBRECHT, Alexander: Osem slovenských ľudových piesní pre detský (ženský) sbor

  Bratislava

 • 1938

  ALBRECHT, Alexander: Die Niedere Tatra

  Grenzbote, 14. 8. 1938

Bibliography – Books

 • 2013

  BAKIČOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht

  Music Forum, Bratislava

 • 1959

  KLINDA, Ferdinand: Alexander Albrecht

  Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, year 45, no. 1, p. 62 – 64

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava

 • 2015

  DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pozostalosť rodiny Albrechtovcov v SNM-Hudobnom múzeu

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 158 – 172

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht – prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 12, p. 19 – 21

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 10 – 11

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Albrecht Alexander

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, p. 53 – 57

 • 1985

  SUCHOŇ, Eugen: Úvahy o jubilantovi

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 3

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, p. 48 – 54

 • 1980

  BURLAS, Ladislav: Alexander Albrecht [heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume One, 1980, MacMillan, London, p. 222

 • 1963

  Alexander Albrecht [heslo]

  Československý hudební slovník, 1963, State Music Publisher, Praha, p. 23

 • 1958

  KLINDA, Ferdinand: Nad dielom Alexandra Albrechta

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 9, p. 384 – 386

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, p. 101 – 102, 122

Bibliography – Analyses of Works

 • 2021

  SKATULOKOVÁ, Kristína: Alexander Albrecht – Suita pre klavír

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 3, p. 203 – 224

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 114 – 118

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne na Rilkeho Marienleben pre soprán, zbor a orchester

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 118 – 124

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 45 – 50

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Suita pre klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 110 – 114

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho

  Hudobný život, 1999, year 26, no. 4, p. 13 – 16

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Hudobný život, 1998, year 25, no. 12, p. 7

Bibliography – Reviews

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: A. Albrecht – Missa in C : P. Martinček van Grob – Symphony No. 4 "In memoriam Milan Rastislav Štefánik" [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 52

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 4, p. 37

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2021

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: ARTIS v Prešove – aj s inauguráciou nového organu

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 8

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Recenzia do neba

  Opera Slovakia, 16. 2. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 9 – 10

 • 2021

  MOTYČKA, Peter: Vivat Hevhetia!

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 28 – 29

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 2 – 3

 • 2020

  GODÁR, Vladimír: Albrechtina - 10 rokov - spomienky a úvahy

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 13 – 15

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 9
  (Koncertantná suita)

 • 2020

  KAMENSKÁ, Martina: Kovergencie 2020

  Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 9
  (Klavírne kvinteto op. 6)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 38

 • 2019

  BERGER, Igor: K storočnici Jána Albrechta

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 24

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 4 – 6

 • 2019

  RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 6, p. 2

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Octet Singers a ŠKO

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12 – 13

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Klavírna sonáta na Slovensku

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 8

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

  Klavírna suita na štyri spôsoby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4 – 5

 • 2016

  LENNER, Eduard: Albrechtina

  Impozantný suitový večer

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 2

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 4

 • 2015

  BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 3

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Poéma (bez) extázy

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 3, p. 2

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 7 – 8, p. 55

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

  orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, year 10, no. 3 – 4, p. 46 – 49

 • 2013

  (LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]

  Presto, 2013, no. 6

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Pocta Alexandrovi Albrechtovi

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 5, p. 4

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 10

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 4, p. 11

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 7

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 11

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie

  Hold hodnotám

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 8

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 51 – 52

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2012, no. 227 (2. 10.), p. 38

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8 – 9

 • 2011

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 11

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 9

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 6

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky [recenzia knihy]

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 57 – 59

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa [recenzia knihy]

  Knižná revue, 2009, no. 10, p. 11

 • 2008

  ŠUBA, Andrej: Starí páni

  Týždeň, 2008, no. 39, p. 66 – 67

 • 1988

  PARÍK, Ivan: Spomienka na Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 10

 • 1985

  DOHNÁNYI, L.: Dirigentská a pedagogická činnosť A. Albrechta

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 4

 • 1985

  MICHALKOVÁ, Ľudmila: Hodnoty sa nestrácajú. K 100. výročiu narodenia Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 1

 • 1985

  KLINDA, Ferdinand: Aktuálnosť odkazu A. Albrechta

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 3

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Život a dielo A. Albrechta očami syna

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 17, p. 8

 • 1981

  KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 4, p. 4
  (Prekliaty, Ľútosť, Návrat)

 • 1977

  (ĽB): Jubilanti : Margaréta Albrechtová

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 21, p. 7
  (Margaréta Albrechtová - manželka Alexandra Albrechta)

 • 1975

  ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 17 – 18, p. 8

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Sviatočné a všedné dni Ladislava Slováka

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 16, p. 3

 • 1964

  AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 6, p. 187
  (Ex voto)

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, year 3, no. 20, p. 8
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

x