2022

VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 34

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2022

KOLÁŘ, Robert: Byť statočným, vedieť rozmýšľať a od ničoho neodťahovať srdce

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 16 – 19

2021

MOTYČKA, Peter: Vivat Hevhetia!

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 28 – 29

2021

SKATULOKOVÁ, Kristína: Alexander Albrecht – Suita pre klavír

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 3, s. 203 – 224

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: A. Albrecht – Missa in C : P. Martinček van Grob – Symphony No. 4 "In memoriam Milan Rastislav Štefánik" [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 52

2021

KOPČÁKOVÁ, Slávka: ARTIS v Prešove – aj s inauguráciou nového organu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 8

2021

URSÍNYOVÁ, Terézia: Recenzia do neba

Opera Slovakia, 16. 2. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

2020

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 2 – 3

2020

KAMENSKÁ, Martina: Kovergencie 2020

Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 9
(Klavírne kvinteto op. 6)

2020

GODÁR, Vladimír: Albrechtina - 10 rokov - spomienky a úvahy

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 13 – 15

2020

KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 9
(Koncertantná suita)

2019

VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 37

2019

ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 62 – 64

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

2019

BERGER, Igor: K storočnici Jána Albrechta

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 24

2019

KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

2019

RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

Pravda - Kultúra, 2019

2018

KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2

2017

GODÁR, Vladimír: Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava

2017

TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

Octet Singers a ŠKO

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12 – 13

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

Klavírna sonáta na Slovensku

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8

2016

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

Klavírna suita na štyri spôsoby

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4 – 5

2016

LENNER, Eduard: Albrechtina

Impozantný suitový večer

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4

2016

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 114 – 118

2015

BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 3

2015

KOLÁŘ, Robert: Poéma (bez) extázy

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 2

2015

BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne na Rilkeho Marienleben pre soprán, zbor a orchester

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 118 – 124

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 45 – 50

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Suita pre klavír

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 110 – 114

2015

DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pozostalosť rodiny Albrechtovcov v SNM-Hudobnom múzeu

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 158 – 172

2015

KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Radosť z komorného muzicírovania

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

2013

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

2013

BAKIČOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht

Music Forum, Bratislava

2013

(LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]

Presto, 2013, č. 6

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 55

2012

PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

Pravda, 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 2

2012

KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 51 – 52

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

Pierot na scéne

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 10

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Pocta Alexandrovi Albrechtovi

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 4

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie

Hold hodnotám

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

2011

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 11

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 6

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky [recenzia knihy]

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 57 – 59

2009

URSÍNYOVÁ, Terézia: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa [recenzia knihy]

Knižná revue, 2009, č. 10, s. 11

2008

ŠUBA, Andrej: Starí páni

Týždeň, 2008, č. 39, s. 66 – 67

2008

ALBRECHT, Alexander: Myšlienky (výber)

Hudobný život , 2008, roč. 17, č. 8, s. 16 – 17

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht – prehliadaní tvorcovia a ich osudy

Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

2008

ALBRECHT, Alexander: Túžby a spomienky

Hudobné centrum, Bratislava
(ed. Vladimír Godár)

1999

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho

Hudobný život, 1999, roč. 26, č. 4, s. 13 – 16

1998

CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

Hudobný život, 1998, roč. 25, č. 12, s. 7

1997

ALBRECHT, Alexander: Ave Maria

Hudobný fond, Bratislava

1992

ALBRECHT, Alexander: Vianočné kvarteto

Opus, Bratislava

1988

ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 10 – 11

1988

PARÍK, Ivan: Spomienka na Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 10

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Albrecht Alexander

Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 53 – 57

1985

SUCHOŇ, Eugen: Úvahy o jubilantovi

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 3

1985

KLINDA, Ferdinand: Aktuálnosť odkazu A. Albrechta

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 3

1985

DOHNÁNYI, L.: Dirigentská a pedagogická činnosť A. Albrechta

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 4

1985

MICHALKOVÁ, Ľudmila: Hodnoty sa nestrácajú. K 100. výročiu narodenia Alexandra Albrechta

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 1

1985

ALBRECHT, Ján: Život a dielo A. Albrechta očami syna

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 8

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, s. 48 – 54

1981

KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 4
(Prekliaty, Ľútosť, Návrat)

1980

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Alexander Albrecht : 11 drobných skladieb pre 3 - 4 huslí [recenzia notového vydania]

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 9, s. 2

1980

BURLAS, Ladislav: Alexander Albrecht [heslo]

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume One, 1980, MacMillan, London, s. 222

1978

ALBRECHT, Alexander: 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí

Opus, Bratislava

1978

ALBRECHT, Alexander: Jedenásť drobných skladieb pre 3-4 huslí

1977

(ĽB): Jubilanti : Margaréta Albrechtová

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 21, s. 7
(Margaréta Albrechtová - manželka Alexandra Albrechta)

1975

ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17 – 18, s. 8

1971

ALBRECHT, Alexander: 12 klavírnych skladbičiek

Opus

1970

ALBRECHT, Alexander: Kvinteto (fragment) pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír

Panton, Bratislava

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Sviatočné a všedné dni Ladislava Slováka

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 16, s. 3

1964

AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 6, s. 187
(Ex voto)

1963

Alexander Albrecht [heslo]

Československý hudební slovník, 1963, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 23

1961

ALBRECHT, Alexander: Malým umelcom : drobné štvorručné skladby pre klavír

Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava

1959

KLINDA, Ferdinand: Alexander Albrecht

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

1958

ALBRECHT, Alexander: Piesne slovenských skladateľov

Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava

1958

KLINDA, Ferdinand: Nad dielom Alexandra Albrechta

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 384 – 386

1957

ALBRECHT, Alexander: Zo spomienok na Bélu Bartóka

Slovenská hudba, 1957, č. 1, s. 21 – 25

1954

ALBRECHT, Alexander: 11 drobných inštruktívnych skladieb pre 3-4 husieľ

Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1950

ALBRECHT, Alexander: Osem slovenských ľudových piesní pre detský (ženský) sbor

Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1950

[upr. Alexander Albrecht]: Osem slovenských ľudových piesní : pre detský (ženský) sbor

Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1948

z. b.: Hudba

Sľubný začiatok hudobnej sezóny

Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Závodský, Bratislava, s. 101 – 102, 122

1938

ALBRECHT, Alexander: Die Niedere Tatra

Grenzbote, 1938

Personálna bibliografia

 • 2008

  ALBRECHT, Alexander: Myšlienky (výber)

  Hudobný život , 2008, roč. 17, č. 8, s. 16 – 17

 • 2008

  ALBRECHT, Alexander: Túžby a spomienky

  Hudobné centrum, Bratislava
  (ed. Vladimír Godár)

 • 1997

  ALBRECHT, Alexander: Ave Maria

  Hudobný fond, Bratislava

 • 1992

  ALBRECHT, Alexander: Vianočné kvarteto

  Opus, Bratislava

 • 1978

  ALBRECHT, Alexander: Jedenásť drobných skladieb pre 3-4 huslí

 • 1978

  ALBRECHT, Alexander: 11 drobných skladieb pre 3-4 huslí

  Opus, Bratislava

 • 1971

  ALBRECHT, Alexander: 12 klavírnych skladbičiek

  Opus

 • 1970

  ALBRECHT, Alexander: Kvinteto (fragment) pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír

  Panton, Bratislava

 • 1961

  ALBRECHT, Alexander: Malým umelcom : drobné štvorručné skladby pre klavír

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava

 • 1958

  ALBRECHT, Alexander: Piesne slovenských skladateľov

  Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava

 • 1957

  ALBRECHT, Alexander: Zo spomienok na Bélu Bartóka

  Slovenská hudba, 1957, č. 1, s. 21 – 25

 • 1954

  ALBRECHT, Alexander: 11 drobných inštruktívnych skladieb pre 3-4 husieľ

  Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1950

  ALBRECHT, Alexander: Osem slovenských ľudových piesní pre detský (ženský) sbor

  Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1950

  [upr. Alexander Albrecht]: Osem slovenských ľudových piesní : pre detský (ženský) sbor

  Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1938

  ALBRECHT, Alexander: Die Niedere Tatra

  Grenzbote, 1938

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2013

  BAKIČOVÁ, Veronika: Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a Alexander Albrecht

  Music Forum, Bratislava

 • 1959

  KLINDA, Ferdinand: Alexander Albrecht

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 62 – 64

 • 2017

  GODÁR, Vladimír: Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2017, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava

 • 2015

  DAS LEHOTSKÁ, Miriam: Pozostalosť rodiny Albrechtovcov v SNM-Hudobnom múzeu

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 158 – 172

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht – prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život , 2008, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Alexander Albrecht – osud a pozadie jeho tvorby

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 10 – 11

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Albrecht Alexander

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 53 – 57

 • 1985

  SUCHOŇ, Eugen: Úvahy o jubilantovi

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 3

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, s. 48 – 54

 • 1980

  BURLAS, Ladislav: Alexander Albrecht [heslo]

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume One, 1980, MacMillan, London, s. 222

 • 1963

  Alexander Albrecht [heslo]

  Československý hudební slovník, 1963, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 23

 • 1958

  KLINDA, Ferdinand: Nad dielom Alexandra Albrechta

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 9, s. 384 – 386

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Závodský, Bratislava, s. 101 – 102, 122

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2021

  SKATULOKOVÁ, Kristína: Alexander Albrecht – Suita pre klavír

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 3, s. 203 – 224

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 45 – 50

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Suita pre klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 110 – 114

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 114 – 118

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne na Rilkeho Marienleben pre soprán, zbor a orchester

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 118 – 124

 • 1999

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu Marienleben R. M. Rilkeho

  Hudobný život, 1999, roč. 26, č. 4, s. 13 – 16

 • 1998

  CHALUPKA, Ľubomír: Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

  Hudobný život, 1998, roč. 25, č. 12, s. 7

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 34

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: A. Albrecht – Missa in C : P. Martinček van Grob – Symphony No. 4 "In memoriam Milan Rastislav Štefánik" [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 52

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 37

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Byť statočným, vedieť rozmýšľať a od ničoho neodťahovať srdce

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 16 – 19

 • 2021

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: ARTIS v Prešove – aj s inauguráciou nového organu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 9, s. 8

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Recenzia do neba

  Opera Slovakia, 16. 2. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

 • 2021

  MOTYČKA, Peter: Vivat Hevhetia!

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 4, s. 28 – 29

 • 2020

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Dom Albrechtovcov: od Hortus artis postupne k Domus artis

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 2 – 3

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Martin Ruman: Violovej klasike sa programovo vyhýbam

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 9
  (Koncertantná suita)

 • 2020

  GODÁR, Vladimír: Albrechtina - 10 rokov - spomienky a úvahy

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 5, s. 13 – 15

 • 2020

  KAMENSKÁ, Martina: Kovergencie 2020

  Bratislavská noc komornej hudby - naposledy v Design Factory

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 9
  (Klavírne kvinteto op. 6)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 38

 • 2019

  BERGER, Igor: K storočnici Jána Albrechta

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 24

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019

  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  RUPPELDTOVÁ, Silvia: Konvergencie nás Modrofúzom vrátili domov

  Pravda - Kultúra, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Quasars rekapitulačne

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 2

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: BHS 2017

  Octet Singers a ŠKO

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12 – 13

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Klavírna sonáta na Slovensku

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

  Klavírna suita na štyri spôsoby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4 – 5

 • 2016

  LENNER, Eduard: Albrechtina

  Impozantný suitový večer

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 4

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 2

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 10

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

 • 2015

  BERGER, Igor: Na podporu Domu Albrechtovcov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 3

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Poéma (bez) extázy

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 2

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Arnold Schönberg, Alexander Albrecht, Paul Hindemith [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 55

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 5

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť

  orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

 • 2013

  (LB): Jak to sie robi po słowacku [recenzia CD]

  Presto, 2013, č. 6

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Pocta Alexandrovi Albrechtovi

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 4

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Koncert Quasars Ensemble

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 10

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pierot na scéne

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie

  Hold hodnotám

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 2

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Quasars Ensemble : C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Námesačný Pierot uchvátil v prieniku deklamácie a spevu

  Pravda, 2012, č. 227 (2. 10.), s. 38

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8

 • 2011

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 11

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 6

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky [recenzia knihy]

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 57 – 59

 • 2009

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa [recenzia knihy]

  Knižná revue, 2009, č. 10, s. 11

 • 2008

  ŠUBA, Andrej: Starí páni

  Týždeň, 2008, č. 39, s. 66 – 67

 • 1988

  PARÍK, Ivan: Spomienka na Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 10

 • 1985

  ALBRECHT, Ján: Život a dielo A. Albrechta očami syna

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 8

 • 1985

  DOHNÁNYI, L.: Dirigentská a pedagogická činnosť A. Albrechta

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 4

 • 1985

  MICHALKOVÁ, Ľudmila: Hodnoty sa nestrácajú. K 100. výročiu narodenia Alexandra Albrechta

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 1

 • 1985

  KLINDA, Ferdinand: Aktuálnosť odkazu A. Albrechta

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 17, s. 3

 • 1981

  KYSELOVÁ, Nora: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 4, s. 4
  (Prekliaty, Ľútosť, Návrat)

 • 1980

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Alexander Albrecht : 11 drobných skladieb pre 3 - 4 huslí [recenzia notového vydania]

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 9, s. 2

 • 1977

  (ĽB): Jubilanti : Margaréta Albrechtová

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 21, s. 7
  (Margaréta Albrechtová - manželka Alexandra Albrechta)

 • 1975

  ALBRECHT, Ján: Spomienky na otca

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 17 – 18, s. 8

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Sviatočné a všedné dni Ladislava Slováka

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 16, s. 3

 • 1964

  AG: Tretí kaleidoskop "hudby dneška"

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 6, s. 187
  (Ex voto)

 • 1948

  z. b.: Hudba

  Sľubný začiatok hudobnej sezóny

  Kultúrny život, 31. 10. 1948, roč. 3, č. 20, s. 8
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

x