• 2022

  ALEXANDER ALBRECHT: KLAVÍRNE SKLADBY

  CD - Hudobné centrum HC 10057

  1. Alexander Albrecht: Neujahrsgruss

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Alexander Albrecht: Memy

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Alexander Albrecht: Sonáta F dur – Allegro appasionato

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Alexander Albrecht: Sonáta F dur – Tempo di menuetto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Alexander Albrecht: Andante con moto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  6. Alexander Albrecht: Aforizmy – Andante sostenuto (Dank!)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  7. Alexander Albrecht: Aforizmy – Con moto (O komm (recht bald!))

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  8. Alexander Albrecht: Aforizmy – (Traum). Andante com moto

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  9. Alexander Albrecht: Die Nacht

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Alexander Albrecht: Scherzo Fis dur

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  11. Alexander Albrecht: Auf Wiedersehen

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Spievanky

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  13. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Malý Janko

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  14. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – V diali; Spomienka na domov

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  15. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Pastorále

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  16. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Očakávanie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  17. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Svadobné hody svrčkov

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Vo veselej chyžke

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  19. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Tanečné scherzo

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Tanec

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  21. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Zmráka sa

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Noc

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  23. Alexander Albrecht: Dvanásť drobných skladieb – Na výlete

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Alexander Albrecht: Suita – Tanec

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  25. Alexander Albrecht: Suita – Humoreska

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  26. Alexander Albrecht: Suita – Uspávanka

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  27. Alexander Albrecht: Suita – Pochod

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2022

  AVE MARIA : DUCHOVNÁ TVORBA PRE HLAS A ORGAN

  CD - Pavlík Records PA 0199-2-132

  1. anonymus (upr. Egon Krák): Keď sa Kristus narodil / In natali Domini

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  2. anonymus (upr. Egon Krák): In dulci jubilo

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  3. anonymus (upr. Egon Krák): Quem pasores lauda vere

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  4. Vladimir Vavilov: Ave Maria podľa Giulia Cacciniho

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  5. Józef Żebrowski: Fecit potentiam z Magnificatu Marcin

   Gustáv Beláček (bbr), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  6. Juraj Paulín Bajan: Dobrovolná chudobo

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  7. Juraj Paulín Bajan (upr. Tomasz Ślusarczik): Hvezdičko nebeská

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  8. Juraj Paulín Bajan: Marnost nad marnosti /Funebrales pro Requiem/

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  9. Juraj Paulín Bajan (upr. Wacław Golonka): Poďte sem hříšnici

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  10. Georgius Zrunek: Laudamus te z Vianočnej omše / Missa prima pro festis natalitus

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  11. Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Otto Schmidt): Ave verum corpus KV 618

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Wacłav Golonka (org)

  12. Luigi Cherubini: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Pavel Svoboda (org)

  13. Gaetano Donizetti: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  14. Michail Ivanovič Glinka: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  15. Charles Gounod: O, divine Redeemer!

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  16. Mathilda Marchesi de Castrone: Ave Maria Op. 24

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  17. Anton Bruckner: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  18. Luigi Luzzi: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  19. Antonín Dvořák: Ó, Sanctissima, Op. 19a

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  20. Ján Levoslav Bella: Ad te, Domine, levavi animam meam

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  21. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  22. Mikuláš Schneider-Trnavský: Otče náš, nebeský

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  23. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  24. Frico Kafenda: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  25. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1 op. 4

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  26. Tibor Andrašovan: Svätý Gorazd

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  27. Ivan Valenta: Chválospevy a vzývania – Bezdomovci, pozberaní na placi

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Marek Paľa (org)

  28. Egon Krák: Tre Invocazioni

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

 • 2021

  ALEXANDER ALBRECHT : MISSA IN C, PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 4 "IN MEMORIAM MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK"

  CD - Real Music House

  1. Alexander Albrecht: Missa in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Leginus (dir.)

  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

   Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2021

  KONVERGENCIE 2020 LIVE

  CD - Občianske združenie Konvergencie

  1. Johann Sebastian Bach: Aria variata alla maniera italiana BWV 989 (Arr. Igor Karško)

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc)

  2. Arvo Pärt: Fratres

   Dalibor Kocián (vbf, C*, electronic sound design)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, op. 87 – II. Largo

   Susanne Schäffer (vn), Martin Ruman (vl), Andrej Gál (vc), Ján Prievozník (cb), Jordana Palovičová (pf)

  4. Ludwig van Beethoven: Klavírne trio B dur, op. 11 – III. Tema con variazioni (Pria ch’io l’impegno: Allegretto)

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  5. Vladimir Mendelssohn: Ragtime (Aforismi)

   Kamil Mikulčík (spk), Ivana Kovalčíková (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Alena Hučková (pf)

  6. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6 – Scherzo

   Milan Paľa (vn), Daniel Rumler (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Alena Hučková (pf)

  7. Johannes Brahms: Klavírne kvinteto f mol, op. 34 – III. Scherzo: Allegro

   Igor Karško (vn), Ivana Kovalčíková (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  8. Roman Berger: Patetique

   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  9. Marián Varga: Smutná ranná električka (Arr. Vladislav Šarišský)

   Sisa Fehér (v), Oskar Török (tr), Jozef Lupták (vc), Vladislav Šarišský (pf)

  10. Branislav Dugovič, Boris Lenko: Ida (10 Simple Melodies)

   Branislav Dugovič (cl), Boris Lenko (ban)

  11. Giovanni Sollima: Casanova’s Sonata II. – III.

   Ivana Kovalčíková (vn), Daniel Rumler (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Andrej Gál (vc)

  12. ľud.: Medzi horami (Balady) (Arr. Robert Pospiš, Martin Sillay)

   Róbert Pospiš (v, arm, keyb), Martin Sillay (gui), Eugen Prochác (vc), Juraj Šušaník (bat)

  13. Michal Paľko: Tehillim – Chválospevy – Chválospev 133

   Michal Paľko (v, zmb), Mojše Band, Solamente Ribelli, Miloš Valent (umv.)

  14. Michal Paľko: Tehillim – Chválospevy – Chválospev 134

   Michal Paľko (v, zmb), Mojše Band, Solamente Ribelli, Miloš Valent (umv.)

  15. Johann Sebastian Bach: Aria variata alla maniera italiana BWV 989 – Téma

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc)

 • 2020

  ROMANTICKÁ PIESEŇ Z PREŠPORKA (DAS ROMANTISCHE LIED AUS PRESSBURG)

  CD - Hudobné centrum 58800343632

  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Widmung (Obeta)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Orgeltöne (Organové tóny)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Der schwere Abend (Ťažký večer)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  4. Béla Bartók: Fünf slowakische Volkslieder (Päť slovenských ľudových piesní)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  5. Karl Mayrberger: Zwei Lieder (Dve piesne) op. 4

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  6. Alexander Albrecht: Mein Herz (Moje srdce)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  7. Alexander Albrecht: Wiegenliedchen (Uspávanka)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  8. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  9. Ludwig Burger: Lied aus Liederzyklus (Pieseň z Cyklu piesní) op. 12

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

  10. Ernst von Dohnányi: Sechs Gedichte (Šesť básní) op. 14

   Tomáš Šelc (bbr), Peter Pažický (pf)

 • 2020

  SLOVENSKÁ HUDBA PRE VIOLU A KLAVÍR

  CD - Klub priateľov violy

  1. Alexander Albrecht: Koncertantná suita

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  2. Ivan Parík: Meditácia

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  3. Dušan Martinček: Hudba (Passionato)

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Sonáta-balada

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

 • 2019

  ŠTYRIA HUDCI

  CD - Pavian Records

  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  6. Alexander Albrecht: Scherzo

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

 • 2015

  NÉO-CLASSICISME

  CD - Hevhetia HV 0095-2-331

  1. Alfredo Casella: Pupazzetti Op. 27c

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Heitor Villa-Lobos: Chôros No. 7

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Georges Auric: Malborough s’en va-t-en guerre

   Quasars Ensemble

  4. Bohuslav Martinů: La Revue de Cuisine H. 161

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  5. Alexander Albrecht: Quintetto frammento

   Quasars Ensemble

  6. Alexander Moyzes: Divertimento op. 11

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  7. Alexandre Tansman: Septet

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2013

  AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA

  CD - Music Forum 2306-001-2

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  8. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria in G

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  12. Ladislav Stanček: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  13. Frico Kafenda: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1 op. 4

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

 • 2013

  QUASARS ENSEMBLE – ARNOLD SCHÖNBERG, ALEXANDER ALBRECHT, PAUL HINDEMITH

  CD - Hevhetia HV 0069-2-331

  1. Arnold Schönberg: Kammersymphonie Nr. 1 E-dur, op. 9

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Paul Hindemith: Kammermusik Nr. 1, op. 24

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2012

  ALEXANDER ALBRECHT: BIOGRAPHIE

  CD - Pavian Records PM0060-2

  1. Alexander Albrecht: Auf Wiedersehen

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  2. Alexander Albrecht: Frühlingslust

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  3. Alexander Albrecht: Uralte Nacht

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  4. Alexander Albrecht: Esküvő (Svadba)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  5. Alexander Albrecht: Verlange nicht

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  6. Alexander Albrecht: Leise zieht durch mein Gemüth

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  7. Alexander Albrecht: Unter der Linde (Pod lipou)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  8. Alexander Albrecht: An ein kleines Mädchen

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  9. Alexander Albrecht: Verschwunden bist Du

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  10. Alexander Albrecht: An Dich

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  11. Alexander Albrecht: Man nötigte lachend sie zum Klavier

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  12. Alexander Albrecht: Wiegenliedchen (Uspávanka)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  13. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  14. Alexander Albrecht: Rosen am Fenster (Ruže na okne)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  15. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  16. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

  17. Alexander Albrecht: Kisleány a galambja sírjánál (Dievčatko pri hrobe svojho holuba)

   Tomáš Šelc (br), Dana Hajóssy (pf)

 • 2012

  THOSE DAYS IN BRATISLAVA

  CD - Diskant DK0146-2131

  1. Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre violončelo a klavír op. 8

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  2. Franz Liszt: La lugubre gondola

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  3. Ján Levoslav Bella: Serenáda

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  4. Alexander Albrecht: Noc

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  5. Zoltán Kodály: Adagio pre violončelo a klavír

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  6. Jenő Hubay: Maggiolata pre violončelo a klavír op. 15/2

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

  7. Franz Schmidt: Tri malé fantázie podľa uhorských ľudových melódií

   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)

 • 2011

  QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC

  CD - Hevhetia HV 0057-2-331

  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Alexander Albrecht: Reue

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  5. Alexander Albrecht: Mein Herz

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1

   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2006

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031

  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)

  2. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)

  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino

   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)

  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147

   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor

 • 2003

  SLOVAK CELLO MUSIC

  CD - Diskant DK-0069-2131

  1. Vladimír Godár: O Crux

   Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  3. Anton Steinecker: Prelúdium

   Ján Slávik (vc)

  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Ján Slávik (vc)

  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš

   Ján Slávik (vc)

  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur

   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)

  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla

   Ján Slávik (vc)

  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť

   Ján Slávik (vc)

 • 1996

  ALEXANDER ALBRECHT

  CD - MUSICA 790025-2

  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6

   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto

  2. Alexander Albrecht: Variácie

   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)

  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d

   Moyzesovo kvarteto

  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio

   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)

 • 1996

  ALEXANDER ALBRECHT : AUS SEINEM KLAVIERWERK

  CD - MUSICA 790021-2

  1. Alexander Albrecht: Suita

   Daniela Varínska (pf)

  2. Alexander Albrecht: Sonáta F dur

   Daniela Varínska (pf)

  3. Alexander Albrecht: Sonatína pre dva klavíry

   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)

  4. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“

   Daniela Varínska (pf), Valéria Kelly (pf)

 • 1985

  TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT

  LP - Opus 9110 1637-38

  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha

  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga

   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Juraj Alexander (vc)

  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“

   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)

  10. Alexander Albrecht: Trio

   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)

 • 1977

  BRATISLAVA – MESTO HUDBY

  LP - Opus 9110 0560

  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo

   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia

  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester

   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Grand sonáta As dur op. 92

   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)

  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)

  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)

  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto

   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

 • 1966

  SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE

  LP - Supraphon SV 8328

  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia

  2. Dušan Martinček: Simple overture

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

x