Personálna bibliografia

 • 2000

  Preparation and realization of compositions based on the electroacustical and traditional music

  Haluška, J. (ed.): Ambiguity and music. Seminar Mathematics and music, 2000, Bratislava, p. 39 – 48

 • 1997

  Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)

  Berger, R. - Riečan, B.: Matematika a hudba, 1997, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 181 – 187

 • 1997

  Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)

  Berger, R. - Riečan, B.: Matematika a hudba, 1997, Bratislava, p. 181 – 187

 • 1996

  Autorské poznámky

  Slovenská hudba, 1996, no. 1 – 2, p. 192 – 195

 • 1989

  Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom, pri kompozícii televíznej opery Malka (1984)

  Zborník A I 89 z medzinárodnej vedeckej konferencie ”Aplikácia umelej inteligencie”, 1989, Praha, p. 181 – 187

Bibliografia – Books

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 1999

  SEDLICKÝ, Tibor: K dejinám zborového spevu na Slovensku – 4.

  Banská Bystrica, p. 19 – 20

 • 1987

  BUGALOVÁ, Edita: Televízny zápisník

  Hudobný život, 15. 4. 1987, year 19, no. 7, p. 2

 • 1986

  HRČKOVÁ, Naďa: Komorné koncerty

  Hudobný život, 17. 3 . 1986, year 18, no. 5, p. 3

 • 1986

  MEIER, Jaroslav: O televízii hudbe a ľuďoch

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 22, p. 5

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Posledný koncert poslucháčov PdF– UK v Trnave

  Hudobný život, 26. 11. 1986

 • 1985

  BUGALOVÁ, Edita: Koncert poslucháčov PdF– UK V Trnave

  Hudobný život, 25. 11. 1985, year 17, no. 22, p. 2

 • 1985

  VAJDA, Igor: Prehliadka slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 11, p. 1

 • 1984

  ADAMČIAK, Milan: Päťdesiatročný jubilant Jozef Gahér

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 9, p. 7

 • 1984

  BUGALOVÁ, Edita: Koncert poslucháčov PdF– UK v Trnave

  Hudobný život, 10. 9. 1984, year 16, no. 17, p. 7

 • 1983

  BERGER, Igor: 8. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 2

 • 1983

  VAJDA, Igor: Správa o súčasnom stave slovenskej opery

  Slovenské divadlo, 1983, no. 4

 • 1983

  VAJDA, Igor: Správa o súčasnom stave slovenskej opery

  Slovenské divadlo, 1983, p. 547 – 548

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Dialógy pre fagot)

 • 1980

  VAJDA, Igor: Trenčianske Teplice 80

  Hudobný život, 1980, no. 17

 • 1980

  STEINMETZ, Karel: Hudební současnost po šesté

  Hudební rozhledy, 1980, no. 12

 • 1972

  FUKAČ, Jiří: Večer s neabsolventskými parametry

  Hudební rozhledy, 1972, Praha, no. 8

Bibliografia

 • 2005

  SLÁVIKOVÁ, A.: Život s hudbou

  Dimenzie, 2005, no. 7 – 8, p. 82 – 83

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 18

 • 2003

  ONDREJKOVÁ, Z.: Husľové sonáty Jozefa Gahéra

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 2002

  MIČUNEK, J.: Osobnosť a tvorba Jozefa Gahéra

  Bratislava

 • 2001

  KAMODYOVÁ, M.: Život a umelecká tvorba Jozefa Gahéra so zameraním na flautové diela

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 2000

  BERGER, I.: Májový Mirbach

  Hudobný život, 2000, no. 6

 • 2000

  GRAJCÁROVÁ, Z.: Duchovná hudba na Slovensku po roku 1918

  Slovenská hudba, 2000, no. 1 – 2, p. 137 – 141, 144 – 148

 • 2000

  BENCI, J.: 5 piesní Jozefa Gahéra na texty Janka Kráľa a ich pedagogické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 1999

  KUČEROVÁ, T.: Piesňová tvorba Jozefa Gahéra

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • 1998

  DOHNALOVÁ, L.: Nová slovenská hudba

  Hudobný život, 1998, no. 23. – 24. december

 • 1998

  HUSÁROVÁ, A.: Slovenská piesňová tvorba sedemdesiatych rokov (Mikula, Beneš, Gahér)

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 10, 12, 54 – 72

 • 1998

  VAJDA, I.: Opera na Slovensku

  Opus, Bratislava, p. 186 – 191

 • 1998

  JURÍK, M.: Jozef Gahér

  100 slovenských skladateľov (Jurík, M. - Zagar, P., ed.), 1998, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 99 – 103

 • 1996

  DOHNALOVÁ, L.: Po polčase

  Hudobný život, 1996, no. 2

 • 1996

  DOHNALOVÁ, L.: Nová slovenská hudobná tvorba

  Hudobný život, 1996, no. 12

 • 1996

  R.: Hudobná jeseň v Topoľčanoch

  Hudobný život, 1996, no. 11

 • 1996

  ALTÁN, Š.: Odvážne koncipovaný festival zborov

 • 1996

  KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994

  Ostrava, p. 60 – 62

 • 1995

  BULLA, M.: Reflexie k profilu a tvorbe

  Hudobný život, 1995, no. 10, p. 3

 • 1994

  KADUCH, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994

  Ostrava, p. 47 – 48

 • 1993

  BERGER, I.: Štyri premiéry

  Hudobný život, 1993, no. 5

 • 1992

  ČUNDERLÍKOVÁ, E.: Tri premiéry naraz

  Hudobný život, 1992, no. 4

 • 1992

  CHALUPKA, Ľ.: 16. týždeň novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 1992, no. 22

 • 1990

  CHALUPKA, Ľ.: 15. týždeň novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 1990, no. 20

 • 1989

  FOLDEŠOVÁ, M.: Komorný koncert

  Hudobný život, 1989, no. 15. marec

 • 1989

  FOLDEŠOVÁ, M.: Komorný koncert

  Hudobný život, 1989, no. 15. marec

 • 1989

  BEZDĚK, J.: Mladé pódium

  Hudební rozhledy, 1989, no. 12

 • 1989

  KADUCH, M.: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů

  City Centre of Culture, Ostrava, p. 49 – 50

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.

  VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 406

 • 1988

  VAJDA, I.: Vývinové cesty povojnovej slovenskej opery

  Hudobný život, 1988, no. 3. február

 • 1988

  VAJDA, I.: Vývinové cesty slovenskej povojnovej opery

  Hudobný život, 1988, no. 3. február

 • 1987

  VAJDA, Igor: Jozef Gahér: Malka

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 5, p. 3

 • 1985

  kol.: Tvorba

  Hudobný život na Slovensku, 1985, Music Fund, p. 14

 • 1984

  JURÍK, M.: Trvalé memento pro živé

  Gramorevue, 1984, no. 8

 • 1983

  BOĎOVÁ, E.: Detská opera a jej vplyv na rozvoj hudobnosti detí

  Slovenské divadlo, 1983, no. 2

 • 1981

  SKÁLA, P.: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudební rozhledy, 1981, no. 5

 • 1981

  BREJKA, R.: Komorné koncerty Týždňa slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1981, no. 30. marec

 • 1980

  VAJDA, I.: Slovenská operná tvorba v 70-letech

  Hudební rozhledy, 1980, no. 9

 • 1980

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, L.: 5. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, no. 6

 • 1978

  AA.: Yugoslavian Ivo Petrič wius Uwharrie Clarinet-percussion Duo Composition Contest

  The Clarinet (USA), 1978, no. 1

 • -1

  RIGÓOVÁ, M.: Problematika analýzy skladby v rámci počúvania hudby na hodinách hudobnej náuky v 5.–7. roč. ZUŠ

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 113 – 115

 • -1

  SOBOLIČ, A.: Život a umelecká tvorba Jozefa Gahéra so zameraním na tvorbu pre deti a mládež

  Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava, Bratislava

 • -1

  GRAJCÁROVÁ, Z.: Slovenská duchovná hudba XX. stor. z pohľadu kontinuálneho vývoja

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 9, 42, 48 – 54, 66 –

x