2008

Sinfonia monopartita

Obsadenie: orch

2008

Ciaccona - concercata quasi fantasia

Obsadenie: pf, orch

2007/2008

Missa solemnis

Obsadenie: s, CM, fl, vc, archi, org

2007

Sonata Legend after Ezekiel VI.

Obsadenie: fl, org

2007

Drama of World

cantata

2007

Autumn Sonata

Obsadenie: vc, pf

2007

Eight Prophetic Songs

Obsadenie: b, org

2006

Serenade

Obsadenie: fl, ob, cl, fg

2006

Beyond the Open Book

Obsadenie: spk, pf

2006

Two meditations

Obsadenie: fl, ac, pf

2004

Finale

Obsadenie: orch

2003

Resurrexit

Obsadenie: tr, org

2003

String Quartet No. 11

Obsadenie: br, 2vn, vl, vc

2003

K večnému pokoju, op. 247

Obsadenie: CM, ar, ac, tu

2003

Epistle 2

Obsadenie: org, CM, orch

2003

Return of the Redeemed

Obsadenie: CM

2001

Symphony No. 6

Obsadenie: orch

2001

Symphony for Chamber Orchestra

Obsadenie: orch

2000

Corna slovaca

Obsadenie: cr

2000

To Bald Mountains of Liptov

Obsadenie: CF, br

2000

Canticum prophetum

Obsadenie: CF, fl

1998–1999

Concert for Two Violas and Orchestra

Obsadenie: 2vl, orch

1998

Gesu bambino nasce

Obsadenie: CB

1998

Le nozze dell’ angello (Baránkova svadba)

Obsadenie: CM, org

1998

Symphony No. 5

Obsadenie: orch

1998

Magnetic Lines of Kremnica

Obsadenie: br, b, org

1997

Canticum canticorum

Obsadenie: CM, 2tr, 3tn (CM, 2tr, cr, 2tn)

1996

Concert for Accordion and Orchestra

Obsadenie: ac, orch

1996

Anaglyphs

Obsadenie: spk, pf

1996

Stray Word

Obsadenie: s, org

1996

Anaglyphs II.

Obsadenie: pf

1996

Effundam Spiritum meum

Obsadenie: CMa

1995

Rusticano

Obsadenie: CMa

1995

Sonata

Obsadenie: vl, pf

1995

Mountainer's White Night

Obsadenie: CM

1995

Hymn

Obsadenie: CM

1995

String Quartet No. 10

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1995

Trio for Violin, Viola and Piano

Obsadenie: vn, vl, pf

1994

Three Liturgical Songs

Obsadenie: CM

1994

Play of Frozen Words

Obsadenie: CM

1994

Sonáta da chiesa

Obsadenie: cr, org

1994

Dedication

Obsadenie: s/ms,pf

1993

Missa magra

Obsadenie: CM

1993

Cantata for This Land

Obsadenie: s, a, b, CM, orch

1993

In monte Oliveti

Obsadenie: CM, gc, cmp

1992

Concert for Violin and Orchestra No. 4

Obsadenie: vn, orch

1992

Recordare Domine

Obsadenie: CM, 2tr, cr, tn, tu

1992

Autumn Song

Obsadenie: CM

1992

Dante Alighieri

1992

Sonata For Two Pianos

Obsadenie: 2pf

1991

An Invitation of a Recluse

Obsadenie: t, pf

1991

String Quartet No. 9

Obsadenie: s, 2vn, vl, vc

1990

Sonata No. 3

Obsadenie: vn, pf

1990

Jeremiah's Speech about Homeland

Obsadenie: br, tr, cmp, org

1990

Concert for Double Bass and String Orchestra

Obsadenie: cb, archi

1990

Tancredi e Clorinda

Obsadenie: CM

1989

Wait for Me by Flower-buds

Obsadenie: a, pf

1988

Concert for Oboe and Orchestra

Obsadenie: ob, orch [fl, ob, 2fg, 2cr, archi]

1988

Double Quintet

Obsadenie: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr

1987

Sonata da camera

Obsadenie: fl, gui, bat

1987

The Shepherd and the Shepherdess

1987

Francesca da Rimini

1987

Epicedio

Obsadenie: vc, cb

1986

Quintet

Obsadenie: cr, vn, 2vl, vc

1985

Tryasimetron

Obsadenie: orch

1985

Legend Beyond Fields

Obsadenie: s, fl, pf

1985

Epitaph

Obsadenie: tr, pf

1984

Sonata No. 5

Obsadenie: pf

1984

Iphigenie on Tauris

1984

Malka

1984

Concert for Bassoon and Orchestra

Obsadenie: fg, orch

1984

Madrigals

Obsadenie: Xsx

1984

Flauto amore

Obsadenie: s, fl, pf

1983

Concert for Flute and Wind Orchestra

Obsadenie: fl, fiati

1983

La Béatrice

Obsadenie: 3CM

1983

Avalanche

1982

Eroica

Obsadenie: fiati

1982

Symphony

Obsadenie: 4cr, orch

1982

Trio

Obsadenie: fl, vn, gui

1982

Linda

Obsadenie: CMa

1982

Memento pacem

Obsadenie: CM

1982

Concerto grosso No. 6

Obsadenie: cl, bat, orch

1981

The Vietnam Modulations

Obsadenie: s, fg, cmb, bat

1981

Aucassin and Nicolette

1981

Quintet

Obsadenie: fl, 2vn, vl, vc

1981

Four Chapters

Obsadenie: ob, cl, sxa, fg

1980

Concert Music

Obsadenie: cr, archi

1980

Concert for Violin and Orchestra No. 3

Obsadenie: vn, orch

1980

Book of Ukrainian Songs

Obsadenie: s, t, br, pf

1980

Concerto grosso No. 5

Obsadenie: fiati

1979

Symphony No. 3

Obsadenie: pf, orch

1979

Four Chapters

Obsadenie: org

1979

Twelve Preludes

Obsadenie: cl, bat

1979

Three Caprices

Obsadenie: CB

1979

Game for Four

1979

Monodrama

Obsadenie: pf, orch

1979

Sonata No. 4

Obsadenie: pf

1978

Penelope XX.

1978

Musica litania

Obsadenie: org, 2tr, 2tn, tu

1978

Symphony No. 2

Obsadenie: s, orch

1978

Sonata For Trumpet And Organ

Obsadenie: tr, org

1977

Symphony No. 1

Obsadenie: orch

1977

Irasema

1977

Concerto da camera

Obsadenie: cmb, fl, 3vn, vl, vc

1976

Scenic Variations after Motives of Romeo and Julliet

1976

Stymfalides

Obsadenie: tr

1976

Stars Above Us

Obsadenie: spk, CMa, fl, tr, bat, pf

1976

Sonata No. 3

Obsadenie: pf

1976

Chrysanthemums

Obsadenie: a, pf

1976

Quartet

Obsadenie: fl, vn, vl, vc

1976

Rounding of Autumn. Concerto grosso No. 4

Obsadenie: a, pf, orch

1976

String Quartet No. 8

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1976

Image

Obsadenie: vn, pf

1975

Quintet

Obsadenie: fg, 2vn, vl, vc

1975

Summer Metamorphoses

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1975

Double Concerto

Obsadenie: C (pf, ppf)

1975

Land beneath Blaník

Obsadenie: spk, CM, orch

1975

Memorial of Slovak National Uprising – John's Hill

Obsadenie: orch

1975

Sonata No. 2 "Sonata lyrica"

Obsadenie: pf

1974

Sonata

Obsadenie: clb, pf

1974

Stabat mater 1939–45

Obsadenie: vv, CM, orch

1974

Musica serale

Obsadenie: org

1974

Wind Quintet No. 2

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

1973

Trio

Obsadenie: fl, vn, cmb

1973

During March Isn't Dying

Obsadenie: orch

1973

Sonata No. 1

Obsadenie: pf

1972

Epistle 1

Obsadenie: org, CM, orch

1972

Variations

Obsadenie: cl, tr, vn, vl, vc, bat

1972

Wind Quintet No. 1

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

1972

Toccata seria

Obsadenie: org

1972

Sonata No. 3

Obsadenie: vn, pf

1972

String Quartet No. 6

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1971

Passacaglia

Obsadenie: C (pv, CM, org)

1971

Catherine

1971

Sun

Obsadenie: 3CB

1971

One Day from the Tamil Book

Obsadenie: a, b, fl, ob, ar, bat

1971

Double Monologue

Obsadenie: s, pf, orch

1971

Earth Mine and Yours

Obsadenie: s, t, CM, orch

1970

Tryasimetron. Concerto grosso No. 2

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, 2vl, vc, orch

1970

Three Birondos

Obsadenie: vl, pf

1970

String Quartet No. 5

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1970

Omaggio alla Kuhlau

Obsadenie: vn, vc, pf, bat

1970

Passion Music. Concerto grosso No. 1

Obsadenie: org, bat, ottoni

1969

Dukla, concerto pro defunctis

Obsadenie: orch

1969

Voices of Bells

Obsadenie: CM, orch

1969

Parables

1969

Anaglyphs I.

Obsadenie: pf

1969

Sonata

Obsadenie: vn, bat

1968

Duo I

Obsadenie: vn, vl

1968

Concert for Viola and Orchestra

Obsadenie: vl, orch

1968

Duo II

Obsadenie: vn, vl

1968

Circles

Obsadenie: CM

1968

Liptov

Obsadenie: 3CM

1967

Symphonical Diptych

Obsadenie: orch

1967

Passing Time

Obsadenie: s, t, fl, ci, sxs, 2vn, bat

1967

Sonata

Obsadenie: br, vn, CM, orch

1967

Death of King Saul

Obsadenie: t, CM, org

1967

The Rite of the Holy Marriage

1966

Concert for Percussions and Wind Instruments

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr, 2tr, tn, bat

1966

Musica concertata

Obsadenie: fl, cl, fg, cr, tn, 2bat, ar, vn, vc

1966

6 Songs of Youth

Obsadenie: v, pf

1965

String Quartet No. 3

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1965

String Quartet No. 4

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1965

Four Sentences of Nature

Obsadenie: orch

1965

Portraits

Obsadenie: orch

1964

Concert for Violin and Orchestra No. 2

Obsadenie: vn, orch

1964

Carnival Concerto

Obsadenie: orch

1963

Symfonietta

Obsadenie: orch

1963

Concertant Symphony

Obsadenie: vn, vl, orch

1962

Adagio appassionato

Obsadenie: vc, pf

1960

Bloody Brook

Obsadenie: 2CF

1960

Lidice

Obsadenie: CF

1959

Game for Five

Obsadenie: 3vn, pf4m

1958

Passacaglia and Fugue

Obsadenie: org

1957

Waiting

Obsadenie: s, a, CM, orch

1957

The Petrified Shepherdess

Obsadenie: s/t, pf

1957

String Trio

Obsadenie: vn, vl, vc

1956

A Dream in the Woods

children’s opera

1956

Three Rhapsodies

Obsadenie: cl, pf

1956

Ave Maria

Obsadenie: v, pf/org

1956

The Seasons

Obsadenie: vl, pf

1955–58

Symphonical Fantasia

Obsadenie: orch

1955–57

Concert for Violin and Orchestra No. 1

Obsadenie: vn, orch

1955

Serenade

Obsadenie: orch

1955

Low Tatras in Winter

Obsadenie: orch

1954

Rapsodia quasi una fantasia

Obsadenie: 2pf

1954

Bagatelles

Obsadenie: pf

1954

Sonata No. 2

Obsadenie: vn, pf

1954

String Quartet No. 2

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1954

Evenings in the Village

Obsadenie: vn, pf

1954

Sonata No. 1

Obsadenie: vc, pf

1953

Jarmilka

children’s opera

1952

Piano Trio

Obsadenie: vn, vc, pf

1952

Sonata No. 1

Obsadenie: vn, pf

1951

String Quartet No. 1

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1950, rev. 1957

The Tatra Rhapsody

Obsadenie: orch

1950

Three Preludes

Obsadenie: org

1950

3 Songs

Obsadenie: v, pf

1950

Prelude

Obsadenie: vl, org

1950

Rondo

Obsadenie: fl, fg

1934

opera

 • 1992

  Dante Alighieri

 • 1987

  The Shepherd and the Shepherdess

 • 1984

  Malka

 • 1983

  Avalanche

 • 1981

  Aucassin and Nicolette

 • 1979

  Game for Four

 • 1978

  Penelope XX.

 • 1977

  Irasema

 • 1976

  Scenic Variations after Motives of Romeo and Julliet

 • 1971

  Catherine

 • 1956

  A Dream in the Woods

  children’s opera

 • 1953

  Jarmilka

  children’s opera

ballet

 • 1987

  Francesca da Rimini

 • 1984

  Iphigenie on Tauris

 • 1969

  Parables

 • 1967

  The Rite of the Holy Marriage

symphony orchestra

 • 2008

  Sinfonia monopartita

  Obsadenie: orch

 • 2004

  Finale

  Obsadenie: orch

 • 2001

  Symphony No. 6

  Obsadenie: orch

 • 2000

  Agnus dei

  Obsadenie: orch

 • 1998

  Symphony No. 5

  Obsadenie: orch

 • 1985

  Tryasimetron

  Obsadenie: orch

 • 1980

  Concerto grosso No. 5

  Obsadenie: fiati

 • 1977

  Symphony No. 1

  Obsadenie: orch

 • 1975

  Memorial of Slovak National Uprising – John's Hill

  Obsadenie: orch

 • 1973

  During March Isn't Dying

  Obsadenie: orch

 • 1969

  Dukla, concerto pro defunctis

  Obsadenie: orch

 • 1967

  Symphonical Diptych

  Obsadenie: orch

 • 1965

  Four Sentences of Nature

  Obsadenie: orch

 • 1965

  Portraits

  Obsadenie: orch

 • 1964

  Carnival Concerto

  Obsadenie: orch

 • 1963

  Symfonietta

  Obsadenie: orch

 • 1955–58

  Symphonical Fantasia

  Obsadenie: orch

 • 1955

  Serenade

  Obsadenie: orch

 • 1955

  Low Tatras in Winter

  Obsadenie: orch

 • 1950, rev. 1957

  The Tatra Rhapsody

  Obsadenie: orch

chamber orchestra

vocal-instrumental orchestral works

solo voice(s) and orchestra

solo voice(s), choir, and orchestra

 • 1997

  Canticum canticorum

  Obsadenie: CM, 2tr, 3tn (CM, 2tr, cr, 2tn)

 • 1993

  Cantata for This Land

  Obsadenie: s, a, b, CM, orch

 • 1993

  In monte Oliveti

  Obsadenie: CM, gc, cmp

 • 1992

  Recordare Domine

  Obsadenie: CM, 2tr, cr, tn, tu

 • 1976

  Stars Above Us

  Obsadenie: spk, CMa, fl, tr, bat, pf

 • 1975

  Land beneath Blaník

  Obsadenie: spk, CM, orch

 • 1974

  Stabat mater 1939–45

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1971

  Earth Mine and Yours

  Obsadenie: s, t, CM, orch

 • 1969

  Voices of Bells

  Obsadenie: CM, orch

 • 1967

  Sonata

  Obsadenie: br, vn, CM, orch

 • 1967

  Death of King Saul

  Obsadenie: t, CM, org

 • 1957

  Waiting

  Obsadenie: s, a, CM, orch

solo instrument(s) with orchestra

 • 2007/2008

  Missa solemnis

  Obsadenie: s, CM, fl, vc, archi, org

 • 1999

  Music for Viola and String Orchestra

  Obsadenie: vl, orch

 • 1998–1999

  Concert for Two Violas and Orchestra

  Obsadenie: 2vl, orch

 • 1996

  Concert for Accordion and Orchestra

  Obsadenie: ac, orch

 • 1992

  Concert for Violin and Orchestra No. 4

  Obsadenie: vn, orch

 • 1990

  Concert for Double Bass and String Orchestra

  Obsadenie: cb, archi

 • 1988

  Concert for Oboe and Orchestra

  Obsadenie: ob, orch [fl, ob, 2fg, 2cr, archi]

 • 1984

  Concert for Bassoon and Orchestra

  Obsadenie: fg, orch

 • 1983

  Concert for Flute and Wind Orchestra

  Obsadenie: fl, fiati

 • 1982

  Symphony

  Obsadenie: 4cr, orch

 • 1982

  Concerto grosso No. 6

  Obsadenie: cl, bat, orch

 • 1980

  Concert Music

  Obsadenie: cr, archi

 • 1980

  Concert for Violin and Orchestra No. 3

  Obsadenie: vn, orch

 • 1979

  Symphony No. 3

  Obsadenie: pf, orch

 • 1979

  Monodrama

  Obsadenie: pf, orch

 • 1975–77

  Concerto grosso No. 3

  Obsadenie: fl, vn, pf, orch

 • 1970

  Tryasimetron. Concerto grosso No. 2

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, 2vl, vc, orch

 • 1970

  Passion Music. Concerto grosso No. 1

  Obsadenie: org, bat, ottoni

 • 1968

  Concert for Viola and Orchestra

  Obsadenie: vl, orch

 • 1964

  Concert for Violin and Orchestra No. 2

  Obsadenie: vn, orch

 • 1963

  Concertant Symphony

  Obsadenie: vn, vl, orch

 • 1955–57

  Concert for Violin and Orchestra No. 1

  Obsadenie: vn, orch

one solo instrument with orchestra

 • 2008

  Ciaccona - concercata quasi fantasia

  Obsadenie: pf, orch

solo instrument

piano or piano four hands

 • 2006

  Toccata

  Obsadenie: pf

 • 1996

  Anaglyphs II.

  Obsadenie: pf

 • 1992

  Frescoes

  Obsadenie: pf4m

 • 1984

  Sonata No. 5

  Obsadenie: pf

 • 1979

  Sonata No. 4

  Obsadenie: pf

 • 1976

  Sonata No. 3

  Obsadenie: pf

 • 1975

  Sonata No. 2 "Sonata lyrica"

  Obsadenie: pf

 • 1973

  Sonata No. 1

  Obsadenie: pf

 • 1969

  Anaglyphs I.

  Obsadenie: pf

 • 1954

  Bagatelles

  Obsadenie: pf

two instruments

two pianos

 • 1992

  Sonata For Two Pianos

  Obsadenie: 2pf

 • 1954

  Rapsodia quasi una fantasia

  Obsadenie: 2pf

three instruments

four instruments

string quartet

 • 1995

  String Quartet No. 10

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1976

  String Quartet No. 8

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1976

  String Quartet No. 7

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1975

  Summer Metamorphoses

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1972

  String Quartet No. 6

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1970

  String Quartet No. 5

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1965

  String Quartet No. 3

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1965

  String Quartet No. 4

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1954

  String Quartet No. 2

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1951

  String Quartet No. 1

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

five instruments

 • 1986

  Quintet

  Obsadenie: cr, vn, 2vl, vc

 • 1981

  Quintet

  Obsadenie: fl, 2vn, vl, vc

 • 1975

  Quintet

  Obsadenie: fg, 2vn, vl, vc

 • 1974

  Wind Quintet No. 2

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

 • 1972

  Wind Quintet No. 1

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

 • 1959

  Game for Five

  Obsadenie: 3vn, pf4m

six instruments

seven instruments

 • 1977

  Concerto da camera

  Obsadenie: cmb, fl, 3vn, vl, vc

nine instruments

 • 1966

  Concert for Percussions and Wind Instruments

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr, 2tr, tn, bat

10 to 15 instruments

vocal-instrumental chamber works

solo voice(s) with piano accompaniment

choir with instruments

electroacoustic works

 • 1975

  Double Concerto

  Obsadenie: C (pf, ppf)

 • 1971

  Passacaglia

  Obsadenie: C (pv, CM, org)

mixed choir

 • 2003

  Return of the Redeemed

  Obsadenie: CM

 • 1995

  Mountainer's White Night

  Obsadenie: CM

 • 1995

  Hymn

  Obsadenie: CM

 • 1994

  Three Liturgical Songs

  Obsadenie: CM

 • 1994

  Play of Frozen Words

  Obsadenie: CM

 • 1993

  Missa magra

  Obsadenie: CM

 • 1992

  Autumn Song

  Obsadenie: CM

 • 1990

  Tancredi e Clorinda

  Obsadenie: CM

 • 1983

  La Béatrice

  Obsadenie: 3CM

 • 1982

  Memento pacem

  Obsadenie: CM

 • 1968

  Circles

  Obsadenie: CM

 • 1968

  Liptov

  Obsadenie: 3CM

male choir

 • 1996

  Effundam Spiritum meum

  Obsadenie: CMa

 • 1995

  Rusticano

  Obsadenie: CMa

 • 1982

  Linda

  Obsadenie: CMa

female choir

 • 2000

  To Bald Mountains of Liptov

  Obsadenie: CF, br

 • 1960

  Bloody Brook

  Obsadenie: 2CF

 • 1960

  Lidice

  Obsadenie: CF

children's choir

 • 1998

  Gesu bambino nasce

  Obsadenie: CB

 • 1979

  Three Caprices

  Obsadenie: CB

 • 1971

  Sun

  Obsadenie: 3CB

x