Personálna bibliografia

 • 2020

  Skromný a nedocenený...

  Za Jurajom Tandlerom (1934 – 2020)

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 1 – 2, p. 20

 • 2007

  Malá Schneiderova Trnava : 7. ročník celoštátnej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 20

 • 2005

  Schneiderova Trnava 2005 : malá hudobná olympiáda

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 5, p. 4

 • 2002

  Zrodila sa nová tradícia?

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 4

 • 1995

  Miloslav Kořínek

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 2, p. 2

 • 1995

  Pôstny večer duchovnej hudby

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 11 – 12, p. 8

 • 1987

  Konzervatoristi vo Francúzsku

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 19, p. 2

 • 1980

  Nová bulharská hudba 80

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 7, p. 6

 • 1978

  Seminár učiteľov ĽŠU

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 9, p. 2

 • 1977

  Možnosť sebarealizácie

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 3, p. 3

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  JARTIM, Juraj: Sedem krížikov Stanislava Hochela

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 10

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 12, no. 46, p. 6

 • 2000

  GAŠPARÍK, Róbert: Jubilant Stanislav Hochel

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 10, p. 3

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 5, p. 6

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Skladateľ Stanislav Hochel

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 19, p. 5

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Detská suita)

 • 1977

  ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4

 • 1975

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

  Hudobný život, 1975, year 7, no. 23, p. 3

Bibliografia – Analyses of Works

 • 1980

  BERGER, Igor: Stanislav Hochel: Klavírne trio č. 1

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 22, p. 5

x