2020

Skromný a nedocenený...

Za Jurajom Tandlerom (1934 – 2020)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 20

2020

JARTIM, Juraj: Sedem krížikov Stanislava Hochela

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 10

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 12, č. 46, s. 6

2007

Malá Schneiderova Trnava : 7. ročník celoštátnej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20

2005

Schneiderova Trnava 2005 : malá hudobná olympiáda

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 4

2002

Zrodila sa nová tradícia?

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 4

2000

GAŠPARÍK, Róbert: Jubilant Stanislav Hochel

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 3

1995

Miloslav Kořínek

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 2, s. 2

1995

Pôstny večer duchovnej hudby

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 11 – 12, s. 8

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 6

1987

Konzervatoristi vo Francúzsku

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 19, s. 2

1983

PODRACKÝ, Igor: Skladateľ Stanislav Hochel

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 19, s. 5

1981

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Detská suita)

1980

Nová bulharská hudba 80

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 6

1980

BERGER, Igor: Stanislav Hochel: Klavírne trio č. 1

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 5

1978

Seminár učiteľov ĽŠU

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 9, s. 2

1977

Možnosť sebarealizácie

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 3, s. 3

1977

ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4

1975

PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 23, s. 3

Personálna bibliografia

 • 2020

  Skromný a nedocenený...

  Za Jurajom Tandlerom (1934 – 2020)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 20

 • 2007

  Malá Schneiderova Trnava : 7. ročník celoštátnej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 20

 • 2005

  Schneiderova Trnava 2005 : malá hudobná olympiáda

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 5, s. 4

 • 2002

  Zrodila sa nová tradícia?

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 4

 • 1995

  Miloslav Kořínek

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 2, s. 2

 • 1995

  Pôstny večer duchovnej hudby

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 11 – 12, s. 8

 • 1987

  Konzervatoristi vo Francúzsku

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 19, s. 2

 • 1980

  Nová bulharská hudba 80

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 7, s. 6

 • 1978

  Seminár učiteľov ĽŠU

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 9, s. 2

 • 1977

  Možnosť sebarealizácie

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 3, s. 3

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1980

  BERGER, Igor: Stanislav Hochel: Klavírne trio č. 1

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 5

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  JARTIM, Juraj: Sedem krížikov Stanislava Hochela

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 10

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 12, č. 46, s. 6

 • 2000

  GAŠPARÍK, Róbert: Jubilant Stanislav Hochel

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 10, s. 3

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Príťažlivý Mirbach

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 5, s. 6

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Skladateľ Stanislav Hochel

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 19, s. 5

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Detská suita)

 • 1977

  ŠUHAJDA, Ondrej: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 4

 • 1975

  PODRACKÝ, Igor: Tvorba : Mladí slovenskí autori

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 23, s. 3

x