• 1966 – 1970

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, klavír – Juraj Mašinda)

 • 1970 – 1975

  JAMU v Brne (kompozícia – Ctirad Kohoutek)

 • 1975 – 1976

  druhý dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave

 • od 1976

  pedagóg hudobno-teoretických predmetov na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1978 – 1992

  externý lektor scénickej hudby Čs. rozhlasu v Bratislave

 • od 1985

  pedagóg kompozície na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1990

  zástupca riaditeľa Konzervatória v Bratislave, súčasne externý pedagóg na Katedre hudobnej vedy FFUK

"Prostredníctvom svojej tvorby Stanislav Hochel vniesol do slovenskej hudby najmä podnety získané v brnianskej kompozičnej škole. Isté novátorstvo jeho hudobného myslenia je evidentné najmä v oblasti inštrumentálneho cítenia a inovácii hudobných foriem. Vzhľadom na dlhoročnú prácu hudobného pedagóga patrí k tým skladateľom, ktorí sa systematicky venujú aj inštruktívnej tvorbe pre deti a mládež."

 

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Stanislav Hochel. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 119.)

x