2019

Pane môj

Žalm 29

Rok vzniku: 2019

Obsadenie: C

2009

Slávnostná hudba

pre 9 trúbok, sláčikový orchester a tympany

Rok vzniku: 2009

Obsadenie: 9tr, archi, tp

Trvanie: 10'

2008

"Na tej Detve..."

(Quasi zvučka) pre flautu, 2 trúbky, 2 lesné rohy, 2 trombóny a sláčikový orchester

Rok vzniku: 2008

Obsadenie: fl, 2tr, 2cr, 2tn, archi

Trvanie: 1' 20''

2004

Slávnostné fanfáry

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: 3tr, 2tn, tu

1996

Valčík pre klauna

pre akordeón sólo

Rok vzniku: pred 1996

Obsadenie: ac

Vydavateľ: Hudobný fond

1995

Tubafónie

pre tubu a klavír

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: tu, pf

Trvanie: 12'

1994

Missa in C

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: s, br, CM, orch

Trvanie: 30'

1993

Rozmarný tanec

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: vn, pf

Vydavateľ: Hudobný fond

1993

Uspávanka

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: vc, pf

Vydavateľ: Hudobný fond

1993

Tri nálady

pre hoboj a klavír

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: ob, pf

Trvanie: 7'

1992

Tre canti sacri

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM

Text: bibl.

Trvanie: 8'

1990

Ohníčky v srdciach

Miešaný zbor a cappella na text Emila Kunoviča

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: CM

Text: E. Kunovič

1989

Nápis z kvetov op. 124

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: CB, pf

1989

Pesničky z košíčka op. 122

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: CB, pf

Text: J. Pavlovič

Trvanie: 14'

1988

Rozmarná suita

pre štyri akordeóny

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: 4ac

Trvanie: 8'

1988

Sonatína pre klavír

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: pf

Trvanie: 8'

1987

Idzeme, idzeme...

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: CM (vf, orch)

Text: ľud.

Trvanie: 7'

1987

Sonáta

pre saxofón a klavír

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: sx, pf

Trvanie: 13'

1987

Sonatína pre lesný roh a klavír

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: cr, pf

Trvanie: 12'

1987

Hurá na prázdniny

pre klavír

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: pf

Trvanie: 13'

1987

Malá suita in G

pre dva akordeóny

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: 2ac

1986

Ako ten čas letí

pre klavír

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: pf

Trvanie: 15'

1986

Mojim deťom

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 8'

1986

Letné spomienky

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: fiati

Trvanie: 7'

1986

Žena moja mladá

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: br, folkb

Trvanie: 5'

1986

Capriccio

pre akordeón

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: ac

1985

Túžba op. 101

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: CF

Text: N. Hosťovecká

1985

Sonatína pre saxofón a klavír

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: sx, pf

Trvanie: 7'

1985

Hudobné otázky

pre tri klarinety

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: 3cl

Trvanie: 10'

1984

Sláviček je malý vtáčik op. 96

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: vf, orch

Trvanie: 6'

1984

Inšpirácie

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: 2tn

Trvanie: 7'

1984

Štyri kusy

pre dva trombóny

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: 2tn

1983

Dumka

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: vc, pf

1983

Detský svet

pre akordeón

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: ac

Trvanie: 5'

1983

Meditazione

pre violončelo

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: vc

1983

Reminiscencie

pre akordeón s melodickými basmi

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: ac

Trvanie: 7' 30''

Vydavateľ: Hudobný fond

1983

Päť invencií

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: archi

Trvanie: 8'

1982

Predjarie op. 86

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: CB, pf

Text: E. Čepčeková

Trvanie: 8'

1982

Vyznanie op. 84

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: 3CMa

Trvanie: 7'

1982

Kontrasty

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: vn, vl, vc, pf

Trvanie: 6'

1982

Mikrosvety

pre flautu

Rok vzniku: 1982

Obsadenie: fl

Trvanie: 9'

1981

Šťastné detstvo

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: CB, pf

Text: E. Čepčeková

Trvanie: 9'

1981

Čerešničky op. 83

Rok vzniku: 1981

Obsadenie: CB, pf

Text: J. Andel

Trvanie: 9'

1980

Mikropoetizmy

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: cl, 2vc, pf

Trvanie: 12'

1980

Intrády

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: 3tr, 2cr, 3tn

Trvanie: 8'

1980

Ad hoc

pre akordeón

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: ac

1980

Tri bagately

pre hoboj a klavír

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: ob, pf

Trvanie: 7'

1980

Detský rok

Rok vzniku: 1980

Obsadenie: CB

Text: E. Čepčeková

Trvanie: 13'

1979

Sonatína pre fagot a klavír

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: fg, pf

Trvanie: 8'

1979

Detská suita

pre dva klarinety

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: 2cl

Trvanie: 8'

Vydavateľ: Opus

1979

Tisíce bielych vtáčat op. 72

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: CM, pf

Text: V. Markovičová-Záturecká, I. Teren, M. Krno

Trvanie: 10'

1979

Pohľadom a slovom op. 73

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: CM

Text: P. Bunčák

1979

Leto op. 71

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: CB, pf

Text: J. Pavlovič

Trvanie: 7'

1979

Predjarné otázky op. 68

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: CM

Text: V. Turčányi

Trvanie: 8'

1978

Pred príletom vtáctva op. 64

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: CM, pf

Trvanie: 7'

1978

Veselé čísla op. 66

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: CB, fl, ob, cl, fg, cr

Text: J. Pavlovič

Trvanie: 10'

1978

Prodigium

pre flautu, hoboj, klarinet a trombón

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: fl, ob, cl, tn

Trvanie: 9'

1978

Elegiky op. 63

pre barytón a klavír

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: br, pf

Text: P. Štilicha

Trvanie: 12'

1978

Svet plný slnka op. 65

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: v, CB, pf

Text: E. Čepčeková

Trvanie: 7'

1978

In medias res

pre trúbku a klavír

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: tr, pf

1978

Sonatína pre klarinet a klavír

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: cl, pf

Trvanie: 7'

1977

Dychové kvinteto so sólovým lesným rohom

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, 2cr

Trvanie: 11'

1977

Symfonické variácie

pre trúbku a orchester

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: tr, orch

Trvanie: 14'

1977

Zakázaná láska

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: CM

Text: M. Válek

Trvanie: 6'

1976

Tri valčíky

pre klarinet, trúbku a trombón

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: cl, tr, tn

Trvanie: 8'

1976

Ty si ich videla op. 52

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: br, ci, orch

Trvanie: 7'

1975

Keď ho z koňa zrazili

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: CMa

Text: A. Tyčina, N. A. Neliksov

1975

Epinicio

pre orchester

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: orch

Trvanie: 8'

1975

Spev, ktorý rád si mal op. 50

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: CM

Text: G. Mistralová

Trvanie: 9'

1975

Miniatúry

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 8'

1974

Pastorále

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: C

1974

Canto epico

pre klavír

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: pf

Trvanie: 7'

1974

Naša doba

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: pf, spk, orch

Trvanie: 21'

1973

Trojmonológ

pre klarinet, husle a klavír

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: cl, vn, pf

Trvanie: 8'

1973

Due intermezzi

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: cmb

Trvanie: 8'

1973

Musica pathetica

pre klavír a orchester

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: pf, orch

Trvanie: 11'

1973

Brodil Janko kone

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: CMa, cr, vn, zmb

Trvanie: 7'

1972

Ostinato, toccata e meditativo

pre gitaru

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: gui

1972

Quattro pezzi

pre trúbku a klavír

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: tr, pf

Trvanie: 8'

1972

Tre rondi

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 10'

1972

Errare humanum est op. 37

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: v, cr, vl, bat

Text: staré latinské citáty

1971

V. R., zvukový autogram

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: clb, tr, vl, pf

1971

Päť miniatúr

pre dychové kvinteto

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

Trvanie: 8'

1971

Tre volte

pre tri trúbky

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: 3tr

Trvanie: 7'

1971

Komorná hudba

pre klavír a orchester

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: pf, orch

1971

Antimusica e musica

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: orch

1970

Tri elastické básne op. 25

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: CM

Text: B. Cendrars

Trvanie: 8'

1970

Symfonietta

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: archi

1970

Dva zbory op. 18

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: CM

Text: K. Kráľ

1970

Chanson á ma poupée

pre organ

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: org

1970

Fúgy

pre klavír

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: pf

1970

Koncert

pre flautu a sláčikový orchester

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: fl, archi

1970

Impresie

pre orchester

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: orch

Trvanie: 10'

1969

Asociácie

pre klavír

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: pf

1969

Invencie

pre klavír

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: pf

1969

Žalujem op. 14

pre mezzosoprán a klavír

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: ms, pf

Text: M. Haľamová

1969

Päť miniatúr

pre dve flauty

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: 2fl

1969

Výkriky do noci op. 11

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: CM

Text: J. Pado, Š, Žáry

1969

Scherzo

pre štyri trombóny

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: 4tn

1969

Divertisimento

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: vn, vl, vc

1969

Sonatina in D

pre fagot a klavír

Rok vzniku: 1969

Obsadenie: fg, pf

1968

Rondo-blues

pre klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

1968

Impulzy

pre klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

1968

Nežiadajte radosť op. 3

pre alt a klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: a, pf

Text: J. Kolas

1968

Rondo-Capriccio

pre klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

1968

Miniatúrna suita

pre flautu, hoboj a klarinet

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: fl, ob, cl

1968

Sonatína pre klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

1968

Variácie

pre klavír

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: pf

1968

Nevidomým a rozštiepeným op. 10

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: a, fl, pf

Text: B. Belák

1967

Malá suita

pre trúbku a klavír

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: tr, pf

1967

Dumka

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: vn, pf

?

Metamorfózy

pre akordeón

Obsadenie: ac

1950

orchester

 • 2009

  Slávnostná hudba

  Obsadenie: 9tr, archi, tp

 • 1986

  Letné spomienky

  Obsadenie: fiati

 • 1975

  Epinicio

  Obsadenie: orch

 • 1971

  Antimusica e musica

  Obsadenie: orch

 • 1970

  Symfonietta

  Obsadenie: archi

 • 1970

  Impresie

  Obsadenie: orch

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1976

  Ty si ich videla op. 52

  Obsadenie: br, ci, orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

 • 1994

  Missa in C

  Obsadenie: s, br, CM, orch

sólový nástroj (nástroje) a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

 • 1973

  Musica pathetica

  Obsadenie: pf, orch

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

 • 1996

  Valčík pre klauna

  Obsadenie: ac

 • 1986

  Tri interlúdiá

  Obsadenie: org

 • 1986

  Capriccio

  Obsadenie: ac

 • 1984

  Invokácia

  Obsadenie: vc

 • 1983

  Meditazione

  Obsadenie: vc

 • 1983

  Reminiscencie

  Obsadenie: ac

 • 1982

  Mikrosvety

  Obsadenie: fl

 • 1980

  Ad hoc

  Obsadenie: ac

 • 1973

  Due intermezzi

  Obsadenie: cmb

 • 1972

  Ostinato, toccata e meditativo

  Obsadenie: gui

 • 1970

  Chanson á ma poupée

  Obsadenie: org

 • Metamorfózy

  Obsadenie: ac

klavír a klavír 4-ručne

 • 1974

  Canto epico

  Obsadenie: pf

 • 1970

  Fúgy

  Obsadenie: pf

 • 1969

  Asociácie

  Obsadenie: pf

 • 1969

  Invencie

  Obsadenie: pf

 • 1968

  Rondo-blues

  Obsadenie: pf

 • 1968

  Impulzy

  Obsadenie: pf

 • 1968

  Rondo-Capriccio

  Obsadenie: pf

 • 1968

  Sonatína pre klavír

  Obsadenie: pf

 • 1968

  Variácie

  Obsadenie: pf

dva nástroje

tri nástroje

 • 1985

  Súzvuky

  Obsadenie: tr, euf, tn

 • 1973

  Trojmonológ

  Obsadenie: cl, vn, pf

 • 1971

  Tre volte

  Obsadenie: 3tr

 • 1969

  Divertisimento

  Obsadenie: vn, vl, vc

 • 1968

  Miniatúrna suita

  Obsadenie: fl, ob, cl

klavírne trio

štyri nástroje

 • 1982

  Kontrasty

  Obsadenie: vn, vl, vc, pf

 • 1981

  Poetizmy

  Obsadenie: 2fl, fg, pf/cmb

 • 1980

  Mikropoetizmy

  Obsadenie: cl, 2vc, pf

 • 1978

  Prodigium

  Obsadenie: fl, ob, cl, tn

 • 1971

  V. R., zvukový autogram

  Obsadenie: clb, tr, vl, pf

 • 1969

  Scherzo

  Obsadenie: 4tn

sláčikové kvarteto

dychové kvinteto

 • 1977

  Dychové kvinteto so sólovým lesným rohom

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, 2cr

 • 1971

  Päť miniatúr

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

šesť nástrojov

 • 2004

  Slávnostné fanfáry

  Obsadenie: 3tr, 2tn, tu

osem nástrojov

 • 1980

  Intrády

  Obsadenie: 3tr, 2cr, 3tn

deväť nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

úpravy folklóru

 • 1987

  Idzeme, idzeme...

  Obsadenie: CM (vf, orch)

 • 1986

  Žena moja mladá

  Obsadenie: br, folkb

 • 1984

  Sláviček je malý vtáčik op. 96

  Obsadenie: vf, orch

 • 1973

  Brodil Janko kone

  Obsadenie: CMa, cr, vn, zmb

zbor a nástroje

 • 1989

  Nápis z kvetov op. 124

  Obsadenie: CB, pf

 • 1989

  Pesničky z košíčka op. 122

  Obsadenie: CB, pf

 • 1982

  Predjarie op. 86

  Obsadenie: CB, pf

 • 1981

  Šťastné detstvo

  Obsadenie: CB, pf

 • 1981

  Čerešničky op. 83

  Obsadenie: CB, pf

 • 1979

  Tisíce bielych vtáčat op. 72

  Obsadenie: CM, pf

 • 1979

  Leto op. 71

  Obsadenie: CB, pf

 • 1978

  Pred príletom vtáctva op. 64

  Obsadenie: CM, pf

 • 1978

  Veselé čísla op. 66

  Obsadenie: CB, fl, ob, cl, fg, cr

elektroakustické

 • 1974

  Pastorále

  Obsadenie: C

miešaný zbor

 • 2019

  Pane môj

  Obsadenie: C

 • 1992

  Tre canti sacri

  Obsadenie: CM

 • 1990

  Ohníčky v srdciach

  Obsadenie: CM

 • 1989

  To naše

  Obsadenie: CM

 • 1979

  Pohľadom a slovom op. 73

  Obsadenie: CM

 • 1979

  Predjarné otázky op. 68

  Obsadenie: CM

 • 1977

  Zakázaná láska

  Obsadenie: CM

 • 1975

  Spev, ktorý rád si mal op. 50

  Obsadenie: CM

 • 1970

  Tri elastické básne op. 25

  Obsadenie: CM

 • 1970

  Dva zbory op. 18

  Obsadenie: CM

 • 1969

  Výkriky do noci op. 11

  Obsadenie: CM

 • Vyznanie zemi

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1982

  Vyznanie op. 84

  Obsadenie: 3CMa

 • 1975

  Keď ho z koňa zrazili

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • 1985

  Túžba op. 101

  Obsadenie: CF

detský zbor

 • 1980

  Detský rok

  Obsadenie: CB

sóla, zbor a klavír

 • 1978

  Svet plný slnka op. 65

  Obsadenie: v, CB, pf

x