2007

MEDELSKÝ, Borivoj: Koncert najlepších účastníkov Musica Arvenzis 2007

Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 5

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 14

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Kelly

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 69 – 71

1996

JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 7

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bohatá nádielka

Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 4
(Albrechtovo Klavírne kvinteto)

1994

BLAHYHKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

Hudobný život, 1994, year 26, no. 7, p. 4

1993

BERGER, Igor: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, year 25, no. 1, p. 3

1991

PODRACKÝ, Igor: Dvakrát jubileum (K životným jubileám Juraja Hatríka a Vladimíra Čuchrana)

Hudobný život, 1991, year 23, no. 24, p. 7

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Nová slovenská hudba. Komorný koncert

Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 5

1988

DOHNALOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba na BHS

Hudobný život, 1988, year 20, no. 23, p. 8
(Kresánkova Mládežnícka suita)

1988

FECSKOVÁ, Silvia: Z koncertného pódia Bardejovských Kúpeľov

Hudobný život, 1988, year 20, no. 17, p. 7

1988

LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

Hudobný život, 1988, year 20, no. 1, p. 3

1987

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, year 19, no. 6, p. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Hrdinová-Kellyová

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 55 – 56

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Profily mladých : Valéria Hrdinová-Kellyová

Hudobný život, 1974, year 6, no. 4, p. 2

1969

HAVRÁNEK, Otakar: Koncertná prehliadka

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 12

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Kelly

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 69 – 71

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Hrdinová-Kellyová

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 55 – 56

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2007

  MEDELSKÝ, Borivoj: Koncert najlepších účastníkov Musica Arvenzis 2007

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 9, p. 5

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 14

 • 1996

  JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 14, p. 7

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bohatá nádielka

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 4
  (Albrechtovo Klavírne kvinteto)

 • 1994

  BLAHYHKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

  Hudobný život, 1994, year 26, no. 7, p. 4

 • 1993

  BERGER, Igor: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 1, p. 3

 • 1991

  PODRACKÝ, Igor: Dvakrát jubileum (K životným jubileám Juraja Hatríka a Vladimíra Čuchrana)

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 24, p. 7

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Nová slovenská hudba. Komorný koncert

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 5

 • 1988

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba na BHS

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 23, p. 8
  (Kresánkova Mládežnícka suita)

 • 1988

  FECSKOVÁ, Silvia: Z koncertného pódia Bardejovských Kúpeľov

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 17, p. 7

 • 1988

  LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 1, p. 3

 • 1987

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 6, p. 3

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Profily mladých : Valéria Hrdinová-Kellyová

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 4, p. 2

 • 1969

  HAVRÁNEK, Otakar: Koncertná prehliadka

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 12

x