2010

red: Spravodajstvo

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 2
(správa o úmrtí a rozlúčke)

2007

MEDELSKÝ, Borivoj: Koncert najlepších účastníkov Musica Arvenzis 2007

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 5

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Kelly

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 69 – 71

1996

JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 14, s. 7

1995

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bohatá nádielka

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4
(Albrechtovo Klavírne kvinteto)

1994

BLAHYHKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 7, s. 4

1993

BERGER, Igor: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 3

1991

PODRACKÝ, Igor: Dvakrát jubileum (K životným jubileám Juraja Hatríka a Vladimíra Čuchrana)

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 24, s. 7

1989

ČÍŽIK, Vladimír: Nová slovenská hudba. Komorný koncert

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 6, s. 5

1988

DOHNALOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba na BHS

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 23, s. 8
(Kresánkova Mládežnícka suita)

1988

FECSKOVÁ, Silvia: Z koncertného pódia Bardejovských Kúpeľov

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 7

1988

LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 1, s. 3

1987

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 6, s. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Hrdinová-Kellyová

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 55 – 56

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Profily mladých : Valéria Hrdinová-Kellyová

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 2

1969

HAVRÁNEK, Otakar: Koncertná prehliadka

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 12

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Kelly

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 69 – 71

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Valéria Hrdinová-Kellyová

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 55 – 56

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2010

  red: Spravodajstvo

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 11, s. 2
  (správa o úmrtí a rozlúčke)

 • 2007

  MEDELSKÝ, Borivoj: Koncert najlepších účastníkov Musica Arvenzis 2007

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 5

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

 • 1996

  JURÍK, Marián: Alexander Albrecht : Aus seinem Klavierwerk [recenzia CD]

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 14, s. 7

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bohatá nádielka

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4
  (Albrechtovo Klavírne kvinteto)

 • 1994

  BLAHYHKA, Miloslav: Pozornosť slovenským tvorcom

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 7, s. 4

 • 1993

  BERGER, Igor: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 1, s. 3

 • 1991

  PODRACKÝ, Igor: Dvakrát jubileum (K životným jubileám Juraja Hatríka a Vladimíra Čuchrana)

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 24, s. 7

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Nová slovenská hudba. Komorný koncert

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 6, s. 5

 • 1988

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Slovenská hudba na BHS

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 23, s. 8
  (Kresánkova Mládežnícka suita)

 • 1988

  FECSKOVÁ, Silvia: Z koncertného pódia Bardejovských Kúpeľov

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 17, s. 7

 • 1988

  LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 1, s. 3

 • 1987

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: XII. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 6, s. 3

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Profily mladých : Valéria Hrdinová-Kellyová

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 4, s. 2

 • 1969

  HAVRÁNEK, Otakar: Koncertná prehliadka

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 12

x