• 1959 – 1963

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Mária Mašíková-Hemerková)

 • 1963 – 1967

  JAMU v Brne (klavír – František Schäfer a Karel Jandera)

 • 1990 – 1992

  VŠMU, ašpirantúra (Ivan Palovič)

 • 1967 – 1970

  klavírna pedagogička na Konzervatóriu Žilina

 • 1970 – 1977

  klavírna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1971 – 1973

  a od 1977 pedagogička klavírnej spolupráce na VŠMU (1993 docentka)

Ako sólistka vystupovala s poprednými slovenskými orchestrami a v rámci komornej hry s Košickým kvartetom. Umelecká spolupráca: dirigenti ako napr. Viktor Málek, Bystrík Režucha, Ladislav Slovák, Jaroslav Vodňanský, huslisti –Manuella Milani (CA), Spiros Randos (GR), Vladimír Harvan, Alexander Jablokov, Antonín Moravec, Jindřich Pazdera, Andrea Šestáková, Viktor Šimčisko, violisti – napr. Lars Anders Tomter (NO), Jozef Hošek, Milan Telecký, violončelisti – Truls Otterbach Mørk (NO), Eugen Prochác, Jozef Sikora, Ján Slávik, Richard Vandra, klarinetisti – Juan de Arnas Pizzani (CU/DE), Dejan Lazič (YU), Marta Beňačková, Magda Blahušiaková, Aladár Jánoška, Anton Hruška, fagotista Peter Hanzel, speváci – Eva Blahová, Sergej Kopčák, Róbert Szücs, Hana Štolfová-Bandová, Kamila Vyskočilová, klavírne duo – Helena Gáfforová, Daniela Varínska a i.  

„Najväčším prínosom Valérie Kellyovej do slovenskej hudby sú jej naštudovania, propagovanie a šírenie slovenskej hudobnej tvorby 20. storočia – sólovej (neraz jej dedikovaných skladieb) i komornej. Vo svojej interpretácii dokáže naplniť širokodyché romantické línie osobitou poéziou i brilantným spádom. 'Opätovne sa potvrdila stará pravda, že interpret môže pomôcť umocniť ideu skladby. ... Všetky tri časti Szeghyovej skladby (Hommage à Rodin) mali správne proporcie, invenciu.“ (Čížik, Vladimír, Hudobný život 1989/6, s. 5.)"

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 70.)

x