Personálna bibliografia

 • 2019

  Osem rokov Iuvenilis Cithara

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 4

 • 2014

  Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 6

 • 2010

  KRAJČO, Martin – DOMENICONI, Carlo – SOCÍAS, Marco: Úspech sa dnes často redukuje na plnú sálu

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 5, p. 14 – 17

 • 2010

  Spravodajstvo, BHS 2009 : Komorné koncerty a recitály : Sérgio a Odair Assad – návrat ku koreňom

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 23

 • 2009

  Som fascinovaný farebnosťou

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 15

 • 2009

  Sergio a Odair Assad

  bulletin Bratislavských hudobných slávností 28.11., 2009

 • 2008

  Franz Schubert – piesne pre hlas so sprievodom gitary

  bulletin Bratislavských hudobných slávností, 2008

 • 2007

  32. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudba, 2007, year 2, no. 3, p. 44

 • 2007

  Basová gitara už v 19. storočí

  Hudba, 2007, year 2, no. 3, p. 32

 • 2007

  KRAJČO, Martin – ZSAPKA, Jozef: Jozef Zsapka (nielen) o klasickej gitare od 60. rokov dodnes

  Hudba, 2007, year 2, no. 1, p. 8 – 11

 • 2006

  Kto bol "Prešporák" J. K. Mertz?

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 40 – 43

 • 2006

  Kaspar Joseph Metrz: Guitar Music

  text bookletu k CD: DK 0095-3231, 2006

 • 2004

  Gitarové kvartetá I

  Kytara, 2004, no. 3, p. 14 – 15

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  SONDOROVÁ, Dominika – KAČMÁROVÁ, Simona: Pro musica nostra Nitriensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 12 – 13

 • 2019

  MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Juraj Tomka, Martin Krajčo : Early Romantic Music for Violin and Guitar [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 5, p. 38

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 37

 • 2017

  SZÉKELYOVÁ, Zuzana: Gitarový festival J. K. Mertza : Koncert k životnému jubileu profesora Jozefa Zsapku

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 10 – 13

 • 2016

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Prešovské dni klasickej gitary

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 3

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Gitarový recitál Martina Krajča

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 14

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 9, p. 3

 • 2011

  MARTON, Ivan: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8

 • 2011

  BERÁTS, Juraj: Recenzie : Bratislava Guitar Quartet : Slovak Music for Guitar Quartet

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 34

 • 2010

  ONDREJČÁK, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 4

 • 2009

  -pat-: Vier Gitarren-Solisten in begluckendem Einklang

  Stadtanzeiger, 7. 11. 2009

 • 2009

  -caf-: Feinsinniges fur 24 Saiten uberzeugt

  Leine-Zeitung, 26. 10. 2009

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza

  Hudobný život , 2009, year 41, no. 7 – 8, p. 14 – 15

 • 2009

  Vaculová Ela: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 4

 • 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Slovenská sezóna v Prahe

  Sme , 6. 11. 2008

 • 2008

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 3 – 4, p. 5

 • 2008

  OTČENÁŠ, Igor: Vážení priatelia..

  Rudolfinum Revue , 2008, no. 10 – 11, p. 25

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Recenzie : Kaspar Joseph Mertz, Guitar Music. Martin Krajčo, Radka Krajčová

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 3, p. 37

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela – KRAJČO, Martin: Znovuobjavovanie zabudnutého rodáka... [rozhovor]

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 2 – 3

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela: Prehliadka šarmu, jagavých vibrácií a oslnivých výkonov

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 2, p. 9

 • 2006

  Rozhovor s Martinom Krajčom

  Svět klasické kytary, 2006, no. 1, p. 8 – 10

 • 2005

  VACULOVÁ, Ela: Nový gitarový festival

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 7 – 8, p. 24 – 25

 • 2004

  -avl-: Gitarový festival s medzinárodnou účasťou : Martin Krajčo zožal veľký úspech

  Dukla, 2004, no. 19, p. 9

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: S peknou hudbou v Banskej Štiavnici

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 9, p. 18 – 19

 • 2003

  POKOJNÁ, Katarína: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 21

 • 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Miniprofil HŽ: Bratislavské gitarové kvarteto

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 11, p. 7 – 8
  (Miloš Slobodník (1971) – Miloš Tomašovič (1969) – Radka Kubrová (1972) – Martin Krajčo (1977))

 • 1999

  BERGER, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti : komorné koncerty

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 11, p. 20 – 21

x