Personálna bibliografia

 • 2005

  [z čes. do slov. prel. Zora Špačková – ilustr. Jiří Votruba – notový zápis piesní Magdaléna Bajuszová]: Sing a song with us

  Bratislava
  (ISBN 8007014098)

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Magdaléna Dianovská

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 32 – 33
  (ISBN 80-88884-39-X)

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20.storočí [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 4, p. 37 – 38

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 3, p. 7

 • 2017

  HUSKA, Michal: Päť odtieňov klavírneho kvinteta

  Opera Slovakia, 2017 (7. 5.)

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 6

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Jozef Kolkovič 60

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 5 – 6

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]

  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 30 – 32

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 2

 • 2015

  LENNER, Eduard: Albrechtina. Impozantný suitový večer

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina. Klavírna suita na štyri spôsoby

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Bartók a Slovensko

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 5

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Klavírne sonáty trocha inak

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 3

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 10

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 3

 • 2013

  BERGER, Igor: Uponáhľaný Beethoven vs. strhujúci Korsakov

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 2

 • 2013

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 5

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 12

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky Piano music [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 35

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 11, p. 2

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 9

 • 2011

  MARTON, Ivan: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8

 • 2011

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8 – 9

 • 2010

  SEREČINOVÁ, Andrea: Klaviristka, ktorá objavuje novú hudbu

  Pravda, 2010 (15. 11.), no. 263, p. 42 – 43

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 9, p. 3

 • 2010

  BERGER, Igor: BHS 2009 : Klavírne recitály

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 24

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 3

 • 2009

  TÓTH, Miro – BAJUSZOVÁ, Magdaléna: Z hudby do reality sa vracia ťažko

  Žurnál, 2009, year 3, no. 6, p. 32 – 35

 • 2008

  LINDTNEROVÁ, Jana: Večery novej hudby : Struny, kladivká, paličky

  Hudobný život , 2008, year 40, no. 11, p. 8

 • 2008

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 10, p. 4

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók [recenzia CD]

  Hudobný život , 2007, year 39, no. 4, p. 34 – 35

 • 2007

  RADULOVÁ, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 2

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 4 – 5

 • 2007

  BUFFA, Ivan: Večery novej hudby 2007

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 12, p. 12 – 13

 • 2007

  KATINA, Peter: Joseph Kolkovich: Nine Preludes, Silent Tears of Fathers

  Hudba, 2007, year 2, no. IV. Q, p. 88

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život , 2005, year 37, no. 2, p. 14 – 16

 • 2004

  BERGER, Igor: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 3, p. 25 – 26

 • 2004

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO v decembri

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 2, p. 20

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Excelentná pianistka

  Hudobný život , 2003, year 35, no. 4, p. 21

 • 2003

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Defilé mladých interpretov

  Hudobný život , 2003, year 35, no. 2, p. 19 – 20

x