• Novák, Milan: Retrospectives

    Slávka Bajtošová (fl), Jana Forraiová, Ľudmila Rovňáková (pf4m), Camerata Academica Prešov, Karol Medňanský (cond)

    Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Updated: 23. 10. 2020

x