2022

KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

2022

ŠIPKOVSKÝ, Ivan: Milan Novák: Symfónia jedného života

Leopoldov
(Vydalo mesto Leopoldov a obec Trakovice)

2021

(red): Ceny SOZA za roky 2019 a 2020

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 8

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

TASR: Dirigoval aj v čerstvo založenom SĽUK-u, zomrel skladateľ Milan Novák

SME, 19. 5. 2021

2021

TURNER, Marián: Zomrel významný slovenský hudobný skladateľ Milan Novák

Lúčnica, 19. 5. 2021

2021

TASR: Zomrel hudobný skladateľ Milan Novák

Pravda – Kultúra, 19. 5. 2021

2021

red: Opustili nás...

Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 5

2021

JURKOVIČ, Miloš: Veľký umelec plný človečiny

Milan Novák (1927 – 2021)

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 18

2021

KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Komorne s dychovými nástrojmi

Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 7

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Canto Amoroso; Slovac music for harp

Katarína Turnerová plays Milan Novák

Hudobný život, 2020, year 4, no. 10, p. 37

2020

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Vladimír Blahovec (1920 - 1944)

Skladateľ, ktorého osud spečatilo Povstanie

Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 24 – 26

2020

ČERVENKA, Jozef: Canto Amoroso Kataríny Turnerovej

Opera Slovakia, 27. 8. 2020

2019

MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari

Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 10

2019

GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 14

2019

MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

Operaslovakia, 2019

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

Slovak Academy of Sciences, Bratislava

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Šanca pre mladých

Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 28 – 29

2017

TOMALOVÁ, Jana: Skladateľ Milan Novák oslávil 90-tku

Muzika ma drží pri živote

Podtatranské noviny, 2017

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Na úvod sezóny

Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 7

2016

(red): Spomienka na Alexandra Moyzesa

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 12

2013

MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity v Prešove

Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Prešov, p. 66 – 90

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 11

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2012

MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

Tradice a a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, year 31, p. 116 – 132

2012

JURČO, Martin: Milan Novák: "Leopoldov mi dal hudobný základ". Stretnutie s autorom filmovej hudby, operiet, muzikálov, populárnych piesní

Leopoldov, 2012, year 26, no. 1, p. 2 – 7

2012

JURČO, Martin: Skladateľ Milan Novák spomína aj na Trnavu

Novinky z radnice, 2012, year 23, no. 1, p. 25 – 26

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

2007

(klm): Popradčania sa poďakovali skladateľovi Milanovi Novákovi prostredníctvom jeho hudby

Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 93, p. 2

2007

(krl): K osemdesiatinám Milana Nováka

Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 92, p. 1

2007

(krl): Hudobný skladateľ Milan Novák miluje Poprad a Tatry

Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 18, p. 5

2003

KARHÚTOVÁ, Eva: Uctili si tvorbu Milana Nováka

Podtatranské noviny, 2003, year 44, no. 50, p. 5

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 20
(Tri dialógy pre akordeón a klavír)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

K jubileu

Hudobný život, 2002, year 34, no. 10, p. 14

2002

VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 27
(zazneli diela Dekameron na dórickú tému a P.F. 2002)

2001

(krl): Milan Novák: Hudba musí žiť, potrebuje publikum

Poprad. Noviny občanov mesta, 2001, year 12, no. 96, p. 5

1997

SEDLICKÝ, Tibor: Milan Novák

K dejinám zborového spevu na Slovensku. 2, 1997, , National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 19 – 23

1997

(šel): Stretnutie s Milanom Novákom

Poprad. Noviny občanov mesta, 1997, year 8, no. 15, p. 5

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 315

1996

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dve prázdninové príhody pre komorný orchester : Rozhovor s hudobným skladateľom Milanom Novákom

Národná osveta, príloha Etuda, 1996, year 2, no. 3, p. 3

1990

DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
(z archívu HIS)

1988

KOVÁŘOVÁ, Anna: Národný umelec Milan Novák

Hudobný život, 1988, year 20, no. 11, p. 10

1988

PALOVČÍK, Michal: Treba mi zmeniť životný program : S národným umelcom Milanom Novákom

Pravda, 11. 6. 1988, year 69, no. 136, p. 4

1987

HATRÍK, Juraj: K prameňom optimizmu : Zaslúžilý umelec Milan Novák – hudobný skladateľ

Rytmus, 1987, year 38, no. 7, p. 32 – 33

1987

JAKUBCOVÁ, Dana: Do budúcnosti sa pozerám optimisticky : S jubilujúcim zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

Bratislava, 1987, year 14, no. 1, p. 46 – 47

1987

MARTON, Ivan: Tvorca sviežo invenčný : Jubilant zaslúžilý umelec Milan Novák

Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 4

1987

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec Milan Novák

Nové slovo, 1987, year 29, no. 40, p. 13

1987

KINCELOVÁ, Emília: Skladatelia pred zjazdom : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

Práca, 18. 2. 1987, year 42, no. 40, p. 6

1987

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Popoludnie u Novákovcov : S jubilantom, zaslúžilým umelcom, plukovníkom Milanom Novákom v kruhu jeho rodiny

Slovenka, 1987, year 39, no. 33, p. 20 – 21

1987

(lun): Umením k výchove človeka : Jubileum zaslúžilého umelca Milana Nováka

Práca, 12. 8. 1987, year 42, no. 187, p. 6

1986

VAJDA, Igor: Dve vtipné frašky v košickej opere : Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi

Nové slovo, 1986, year 28, no. 29

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Hudba pre trombón a sláčikový orchester; Tibor Winkler, trombón)

1985

CRAMER, William: Milan Novak

Journal – International Trombone Association, 1985, year 13, no. 4
(Hudba pre trombón a sláčikový orchester)

1984

MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
(Slávnostná predohra)

1984

POHRONEC, Juraj: Hudba vždy násobí sily človeka : Hovoríme s umeleckým vedúcim VUSu v Bratislave zaslúžilým umelcom plk. Milanom Novákom

Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 4

1983

MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
(suita Náš deň)

1983

BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
(Rapsódia pre symfonický orchester - premiéra; Scherzo pre symfonický orchester)

1983

MEZOVSKÁ, Silvia: Nazretie do plánov zaslúžilého umelca Milana Nováka

Hlas ľudu, 1983, year 29, no. 218, p. 2

1982

GABAUER, Alfréd: Opera Mafiozo – koprodukčný muzikál na motívy Bizetovej Carmen

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 6

1982

BŽOCHOVÁ, Jana: Mafiozo v Bratislave : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

Smena, 1982 , year 35, no. 31, p. 6

1981

BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nové zborové diela

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
(Štyri detské dvojhlasy)

1981

PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Symfonické koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(Štyri prelúdiá pre symfonický orchester)

1981

BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
(Divertimento pre hoboj, klarinet a fagot)

1981

ČIŽMÁRIK, Rudolf: Zápas a trvalé hudobné hodnoty

Pravda, 24. 1. 1981, year 62, no. 20, p. 5

1980

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Hovoríme so skladateľom, zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 4

1979

ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
(Sonatína pre flautu a klavír)

1978

CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

1978

ŠUHAJDOVÁ, Jana: Gramorecenzia : Milan Novák

Hudobný život, 1978, year 10, no. 2, p. 5
(Reminiscencie pre violončelo a orchester; Koncert pre harfu a komorný orchester)

1977

ADAMČIAK, Milan: K päťdesiatke zaslúžilého umelca Milana Nováka

Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 3

1976

LADIŽINSKÝ, Štefan: Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku a Milan Novák

Rytmus, 1976, year 27, no. 9, p. 26 – 27

1976

GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 3, 5

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
(Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto)

1973

KARŠAY, Alexander: Stretnutie s Milanom Novákom

Popular, 1973, no. 4, p. 11 – 13

1972

mm: Na čom pracujete?

Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 2

1972

žk: Prvý detský musical

Hudobný život, 1972, year 4, no. 5, p. 5
(Hra, v ktorej sa spí...)

1969

POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4
(Detský kapriz)

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

State Music Publisher, Bratislava, p. 409 – 411

1964

ŠAMKO, Jozef: Premiéry Lúčnice a VUS-u

Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 256
(Orlie hniezda nedobijú, Kde končí hra)

1950

z. b.: SĽUK znova vystupuje

Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

Bibliography – Books

 • 2022

  ŠIPKOVSKÝ, Ivan: Milan Novák: Symfónia jedného života

  Leopoldov
  (Vydalo mesto Leopoldov a obec Trakovice)

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity v Prešove

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Prešov, p. 66 – 90

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, year 31, p. 116 – 132

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Milan Novák

  K dejinám zborového spevu na Slovensku. 2, 1997, , National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 19 – 23

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 315

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 6, p. 3, 5

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  State Music Publisher, Bratislava, p. 409 – 411

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  KOREŇOVÁ, Katarína: Hudba zo slovenských filmov

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 9

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti 2021 : Komorne s dychovými nástrojmi

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 11, p. 7

 • 2021

  (red): Ceny SOZA za roky 2019 a 2020

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 8

 • 2021

  JURKOVIČ, Miloš: Veľký umelec plný človečiny

  Milan Novák (1927 – 2021)

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 18

 • 2021

  red: Opustili nás...

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 6, p. 5

 • 2021

  TASR: Zomrel hudobný skladateľ Milan Novák

  Pravda – Kultúra, 19. 5. 2021

 • 2021

  TURNER, Marián: Zomrel významný slovenský hudobný skladateľ Milan Novák

  Lúčnica, 19. 5. 2021

 • 2021

  TASR: Dirigoval aj v čerstvo založenom SĽUK-u, zomrel skladateľ Milan Novák

  SME, 19. 5. 2021

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: Canto Amoroso Kataríny Turnerovej

  Opera Slovakia, 27. 8. 2020

 • 2020

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Vladimír Blahovec (1920 - 1944)

  Skladateľ, ktorého osud spečatilo Povstanie

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 7 – 8, p. 24 – 26

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Canto Amoroso; Slovac music for harp

  Katarína Turnerová plays Milan Novák

  Hudobný život, 2020, year 4, no. 10, p. 37

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 14

 • 2019

  MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2019, Music Centre Slovakia, Bratislava, year 51, no. 5, p. 10

 • 2019

  MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Šanca pre mladých

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 7 – 8, p. 28 – 29

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Na úvod sezóny

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 7

 • 2017

  TOMALOVÁ, Jana: Skladateľ Milan Novák oslávil 90-tku

  Muzika ma drží pri živote

  Podtatranské noviny, 2017

 • 2016

  (red): Spomienka na Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 12

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 3

 • 2012

  JURČO, Martin: Milan Novák: "Leopoldov mi dal hudobný základ". Stretnutie s autorom filmovej hudby, operiet, muzikálov, populárnych piesní

  Leopoldov, 2012, year 26, no. 1, p. 2 – 7

 • 2012

  JURČO, Martin: Skladateľ Milan Novák spomína aj na Trnavu

  Novinky z radnice, 2012, year 23, no. 1, p. 25 – 26

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, year 33, no. 2, p. 305 – 307

 • 2007

  (klm): Popradčania sa poďakovali skladateľovi Milanovi Novákovi prostredníctvom jeho hudby

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 93, p. 2

 • 2007

  (krl): K osemdesiatinám Milana Nováka

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 92, p. 1

 • 2007

  (krl): Hudobný skladateľ Milan Novák miluje Poprad a Tatry

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, year 18, no. 18, p. 5

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 20
  (Tri dialógy pre akordeón a klavír)

 • 2003

  KARHÚTOVÁ, Eva: Uctili si tvorbu Milana Nováka

  Podtatranské noviny, 2003, year 44, no. 50, p. 5

 • 2002

  VAJNEROVÁ, Barbora: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 6, p. 27
  (zazneli diela Dekameron na dórickú tému a P.F. 2002)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  K jubileu

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 10, p. 14

 • 2001

  (krl): Milan Novák: Hudba musí žiť, potrebuje publikum

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2001, year 12, no. 96, p. 5

 • 1997

  (šel): Stretnutie s Milanom Novákom

  Poprad. Noviny občanov mesta, 1997, year 8, no. 15, p. 5

 • 1996

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dve prázdninové príhody pre komorný orchester : Rozhovor s hudobným skladateľom Milanom Novákom

  Národná osveta, príloha Etuda, 1996, year 2, no. 3, p. 3

 • 1990

  DRLIČKA, Peter - MARTINÁKOVÁ, Zuzana: The clarinet in contemporary Slovak music

  Clarinet and Saxophone, 1990, year 15, no. 4, p. 14 – 18
  (z archívu HIS)

 • 1988

  PALOVČÍK, Michal: Treba mi zmeniť životný program : S národným umelcom Milanom Novákom

  Pravda, 11. 6. 1988, year 69, no. 136, p. 4

 • 1988

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Národný umelec Milan Novák

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 11, p. 10

 • 1987

  (lun): Umením k výchove človeka : Jubileum zaslúžilého umelca Milana Nováka

  Práca, 12. 8. 1987, year 42, no. 187, p. 6

 • 1987

  KINCELOVÁ, Emília: Skladatelia pred zjazdom : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Práca, 18. 2. 1987, year 42, no. 40, p. 6

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Popoludnie u Novákovcov : S jubilantom, zaslúžilým umelcom, plukovníkom Milanom Novákom v kruhu jeho rodiny

  Slovenka, 1987, year 39, no. 33, p. 20 – 21

 • 1987

  HATRÍK, Juraj: K prameňom optimizmu : Zaslúžilý umelec Milan Novák – hudobný skladateľ

  Rytmus, 1987, year 38, no. 7, p. 32 – 33

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec Milan Novák

  Nové slovo, 1987, year 29, no. 40, p. 13

 • 1987

  MARTON, Ivan: Tvorca sviežo invenčný : Jubilant zaslúžilý umelec Milan Novák

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 16, p. 4

 • 1987

  JAKUBCOVÁ, Dana: Do budúcnosti sa pozerám optimisticky : S jubilujúcim zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Bratislava, 1987, year 14, no. 1, p. 46 – 47

 • 1986

  VAJDA, Igor: Dve vtipné frašky v košickej opere : Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi

  Nové slovo, 1986, year 28, no. 29

 • 1985

  CRAMER, William: Milan Novak

  Journal – International Trombone Association, 1985, year 13, no. 4
  (Hudba pre trombón a sláčikový orchester)

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Hudba pre trombón a sláčikový orchester; Tibor Winkler, trombón)

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 1, 3
  (Slávnostná predohra)

 • 1984

  POHRONEC, Juraj: Hudba vždy násobí sily človeka : Hovoríme s umeleckým vedúcim VUSu v Bratislave zaslúžilým umelcom plk. Milanom Novákom

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 4

 • 1983

  MEZOVSKÁ, Silvia: Nazretie do plánov zaslúžilého umelca Milana Nováka

  Hlas ľudu, 1983, year 29, no. 218, p. 2

 • 1983

  MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 3
  (suita Náš deň)

 • 1983

  BREJKA, Rudolf: VIII. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 5, p. 1
  (Rapsódia pre symfonický orchester - premiéra; Scherzo pre symfonický orchester)

 • 1982

  GABAUER, Alfréd: Opera Mafiozo – koprodukčný muzikál na motívy Bizetovej Carmen

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 6

 • 1982

  BŽOCHOVÁ, Jana: Mafiozo v Bratislave : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Smena, 1982 , year 35, no. 31, p. 6

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Štyri detské dvojhlasy)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Štyri prelúdiá pre symfonický orchester)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Divertimento pre hoboj, klarinet a fagot)

 • 1981

  ČIŽMÁRIK, Rudolf: Zápas a trvalé hudobné hodnoty

  Pravda, 24. 1. 1981, year 62, no. 20, p. 5

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Hovoríme so skladateľom, zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 13, p. 4

 • 1979

  ŠUSTYKEVIĆOVÁ, Lýdia: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 1
  (Sonatína pre flautu a klavír)

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 1, 4

 • 1978

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Gramorecenzia : Milan Novák

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 2, p. 5
  (Reminiscencie pre violončelo a orchester; Koncert pre harfu a komorný orchester)

 • 1977

  ADAMČIAK, Milan: K päťdesiatke zaslúžilého umelca Milana Nováka

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 16, p. 3

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5
  (Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto)

 • 1976

  LADIŽINSKÝ, Štefan: Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku a Milan Novák

  Rytmus, 1976, year 27, no. 9, p. 26 – 27

 • 1973

  KARŠAY, Alexander: Stretnutie s Milanom Novákom

  Popular, 1973, no. 4, p. 11 – 13

 • 1972

  mm: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 8, p. 2

 • 1972

  žk: Prvý detský musical

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 5, p. 5
  (Hra, v ktorej sa spí...)

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 4
  (Detský kapriz)

 • 1964

  ŠAMKO, Jozef: Premiéry Lúčnice a VUS-u

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 8, p. 256
  (Orlie hniezda nedobijú, Kde končí hra)

 • 1950

  z. b.: SĽUK znova vystupuje

  Kultúrny život, 30. 4. 1950, year 5, no. 8, p. 2

x