Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity v Prešove

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 66 – 90

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita

  Tradice a a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012, 2012, roč. 31, s. 116 – 132

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, s. 20 – 28

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Milan Novák

  K dejinám zborového spevu na Slovensku. 2, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 19 – 23

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 315

 • 1976

  GABAUER, Alfréd: Opereta, musical, spevohra, hudobná komédia...

  Niekoľko poznámok k terminologickému ujasneniu foriem hudobno-zábavného divadla

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 6, s. 3, 5

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 409 – 411

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ČERVENKA, Jozef: Canto Amoroso Kataríny Turnerovej

  Opera Slovakia, 27. 8. 2020

 • 2020

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Vladimír Blahovec (1920 - 1944)

  Skladateľ, ktorého osud spečatilo Povstanie

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 24 – 26

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Canto Amoroso; Slovac music for harp

  Katarína Turnerová plays Milan Novák

  Hudobný život, 2020, roč. 4, č. 10, s. 37

 • 2019

  GRAUS, Ján: V Štiavnici opäť znela pekná hudba

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 14

 • 2019

  MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 10

 • 2019

  MARENČINOVÁ, Dita: Rôznorodosť žánrov hudobno-zábavného divadla v prešovskej Spevohre

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Šanca pre mladých

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 28 – 29

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Na úvod sezóny

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 7

 • 2017

  TOMALOVÁ, Jana: Skladateľ Milan Novák oslávil 90-tku

  Muzika ma drží pri živote

  Podtatranské noviny, 2017

 • 2016

  (red): Spomienka na Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 12

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 3

 • 2012

  JURČO, Martin: Milan Novák: "Leopoldov mi dal hudobný základ". Stretnutie s autorom filmovej hudby, operiet, muzikálov, populárnych piesní

  Leopoldov, 2012, roč. 26, č. 1, s. 2 – 7

 • 2012

  JURČO, Martin: Skladateľ Milan Novák spomína aj na Trnavu

  Novinky z radnice, 2012, roč. 23, č. 1, s. 25 – 26

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2007

  (klm): Popradčania sa poďakovali skladateľovi Milanovi Novákovi prostredníctvom jeho hudby

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, roč. 18, č. 93, s. 2

 • 2007

  (krl): K osemdesiatinám Milana Nováka

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, roč. 18, č. 92, s. 1

 • 2007

  (krl): Hudobný skladateľ Milan Novák miluje Poprad a Tatry

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2007, roč. 18, č. 18, s. 5

 • 2003

  KARHÚTOVÁ, Eva: Uctili si tvorbu Milana Nováka

  Podtatranské noviny, 2003, roč. 44, č. 50, s. 5

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  K jubileu

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 10, s. 14

 • 2001

  (krl): Milan Novák: Hudba musí žiť, potrebuje publikum

  Poprad. Noviny občanov mesta, 2001, roč. 12, č. 96, s. 5

 • 1997

  (šel): Stretnutie s Milanom Novákom

  Poprad. Noviny občanov mesta, 1997, roč. 8, č. 15, s. 5

 • 1996

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Dve prázdninové príhody pre komorný orchester : Rozhovor s hudobným skladateľom Milanom Novákom

  Národná osveta, príloha Etuda, 1996, roč. 2, č. 3, s. 3

 • 1988

  PALOVČÍK, Michal: Treba mi zmeniť životný program : S národným umelcom Milanom Novákom

  Pravda, 1988 (11.6.), roč. 69, č. 136, s. 4

 • 1988

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Národný umelec Milan Novák

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 11, s. 10

 • 1987

  (lun): Umením k výchove človeka : Jubileum zaslúžilého umelca Milana Nováka

  Práca, 1987 (12. 8.), roč. 42, č. 187, s. 6

 • 1987

  KINCELOVÁ, Emília: Skladatelia pred zjazdom : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Práca, 1987 (18.2.), roč. 42, č. 40, s. 6

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Popoludnie u Novákovcov : S jubilantom, zaslúžilým umelcom, plukovníkom Milanom Novákom v kruhu jeho rodiny

  Slovenka, 1987, roč. 39, č. 33, s. 20 – 21

 • 1987

  HATRÍK, Juraj: K prameňom optimizmu : Zaslúžilý umelec Milan Novák – hudobný skladateľ

  Rytmus, 1987, roč. 38, č. 7, s. 32 – 33

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec Milan Novák

  Nové slovo, 1987, roč. 29, č. 40, s. 13

 • 1987

  MARTON, Ivan: Tvorca sviežo invenčný : Jubilant zaslúžilý umelec Milan Novák

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 16, s. 4

 • 1987

  JAKUBCOVÁ, Dana: Do budúcnosti sa pozerám optimisticky : S jubilujúcim zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Bratislava, 1987, roč. 14, č. 1, s. 46 – 47

 • 1986

  VAJDA, Igor: Dve vtipné frašky v košickej opere : Prestávka Milana Nováka a Pucciniho Gianni Schicchi

  Nové slovo, 1986, roč. 28, č. 29

 • 1985

  CRAMER, William: Milan Novak

  Journal – International Trombone Association, 1985, roč. 13, č. 4
  (Hudba pre trombón a sláčikový orchester)

 • 1984

  POHRONEC, Juraj: Hudba vždy násobí sily človeka : Hovoríme s umeleckým vedúcim VUSu v Bratislave zaslúžilým umelcom plk. Milanom Novákom

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 4, s. 4

 • 1983

  MEZOVSKÁ, Silvia: Nazretie do plánov zaslúžilého umelca Milana Nováka

  Hlas ľudu, 1983 (15.9.), roč. 29, č. 218, s. 2

 • 1982

  BŽOCHOVÁ, Jana: Mafiozo v Bratislave : Hovoríme so zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Smena, 1982 (6. 2.), roč. 35, č. 31, s. 6

 • 1981

  ČIŽMÁRIK, Rudolf: Zápas a trvalé hudobné hodnoty

  Pravda, 1981 (24.1.), roč. 62, č. 20, s. 5

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Štyri prelúdiá pre symfonický orchester)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Divertimento pre hoboj, klarinet a fagot)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Štyri detské dvojhlasy)

 • 1980

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Hovoríme so skladateľom, zaslúžilým umelcom Milanom Novákom

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 13, s. 4

 • 1978

  CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 1, 4

 • 1976

  LADIŽINSKÝ, Štefan: Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku a Milan Novák

  Rytmus, 1976, roč. 27, č. 9, s. 26 – 27

 • 1973

  KARŠAY, Alexander: Stretnutie s Milanom Novákom

  Popular, 1973, č. 4, s. 11 – 13

 • 1972

  mm: Na čom pracujete?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 2

 • 1972

  žk: Prvý detský musical

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 5, s. 5
  (Hra, v ktorej sa spí...)

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Košický začiatok

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 4
  (Detský kapriz)

 • 1964

  ŠAMKO, Jozef: Premiéry Lúčnice a VUS-u

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 256
  (Orlie hniezda nedobijú, Kde končí hra)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

x