• 2021

  Veľká cena SOZA

  in memoriam, cena udelená za rok 2020

 • 2012

  Rytier medzinárodnej kultúry

  za celoživotné dielo zamerané na rozvoj hudobnej kultúry

 • 2012

  Cena mesta Poprad

  za celoživotné dielo

 • 1988

  titul Národný umelec

  za Výrazné obohatenie slovenskej hudobnej tvorby

 • 1973

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Prekroč náš čas

x